Документ 905-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.02.2017, підстава - 40-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 905
Київ
Про посвідчення і нагрудний знак
"Ветеран Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 40 ( 40-2017-п ) від 01.02.2017 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки ( 905а-2007-п ) та описи посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України", що додаються.
2. Поширити дію пункту 6 Порядку видачі посвідчення і
вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
1999 р. N 1601 ( 1601-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 35, ст. 1807), на видачу посвідчення "Ветеран Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України", встановивши,
що видача посвідчення здійснюється Адміністрацією Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 40 ( 40-2017-п ) від
01.02.2017 }
3. Визначити Адміністрацію Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації замовником виготовлення бланків
посвідчень "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України". { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 40
( 40-2017-п ) від 01.02.2017 }
4. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації організувати виготовлення бланків посвідчень
"Ветеран Державної служби спеціального зв'язку і захисту
інформації України" у межах асигнувань, передбачених для
забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку
та захисту інформації України на відповідний рік. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 40
( 40-2017-п ) від 01.02.2017 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 905
ЗРАЗОК
посвідчення "Ветеран Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 905а-2007-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 905
ОПИС
посвідчення "Ветеран Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Посвідчення "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України" ( 905а-2007-п ) - це книжечка, яка в
розгорнутому вигляді має розмір 70 х 200 міліметрів, обтягнута
ледерином малинового кольору.
На лицьовому боці посвідчення угорі розміщене зображення
малого Державного Герба України та виконано написи: посередині -
"ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО
ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ".
На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками
зазначається найменування органу, підрозділу, закладу, установи,
що видали посвідчення. Нижче - напис "ПОСВІДЧЕННЯ", під яким
ліворуч вклеюється фотокартка власника посвідчення розміром
35 х 45 міліметрів, а праворуч зазначаються серія і номер
посвідчення, прізвище, ім'я та по батькові власника та передбачено
місце для його особистого підпису, який скріплюється гербовою
печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі надрукований
текст такого змісту: "Пред'явник цього посвідчення має право на
пільги, встановлені законодавством України для ветеранів Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України",
посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСТРОКОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ", нижче "Дата видачі ___ _________ 20__ р.".
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, підрозділу, закладу, установи, що видали посвідчення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 905
ЗРАЗОК
нагрудного знака "Ветеран Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України"
( 905а-2007-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 905
ОПИС
нагрудного знака "Ветеран Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Нагрудний знак "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України" ( 905а-2007-п ) (далі - знак)
виготовляється з мідно-нікелевого сплаву світло-сірого кольору і
має форму правильного кола діаметром 33 міліметри, завтовшки -
2,4 міліметра.
На лицьовому боці знака по колу виконано напис "ВЕТЕРАН
ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ" (розмір літер - 2 міліметри).
Симетрично вертикальній осі на відстані 6 міліметрів від
верхньої точки кола розміщене рельєфне зображення малого
Державного Герба України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті
синього кольору з жовтим кантом - жовтий тризуб), над яким
виконано напис "УКРАЇНА" (розмір літер - 3 міліметри).
З обох боків малого Державного Герба України розміщено дві
горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів та
завдовжки 23 міліметри кожна, верхня синього, а нижня жовтого
кольору. Верхня лінія верхньої смуги розташована нижче на
3 міліметри від краю знака.
На зворотному боці знака виконано напис "Державна служба
спеціального зв'язку та захисту інформації України" (розмір
літер - 2 міліметри).
Знак з лицьового та зворотного боку обрамлений бортиками. Усі
написи на знакові опуклі.
Знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною
колодкою завширшки 15 міліметрів та завдовжки 33 міліметри,
виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покривається емаллю
білого кольору.
Знак прикріплюється за допомогою шпильки, яка закріплена
горизонтально на зворотному боці колодки.вгору