Про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016904
Документ 904-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.12.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 904
Київ

Про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 964), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 904

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну казначейську службу України

1. В абзаці п’ятнадцятому підпункту 2 пункту 4 слово “провадить” замінити словом “здійснює”.

2. У підпункті 2 пункту 5 слова “, формує кадровий резерв на відповідні посади” виключити.

3. Пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. Казначейство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Казначейства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.”.

4. У пункті 13:

1) підпункт 7 виключити;

2) підпункт 11 викласти у такій редакції:

“11) призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Казначейства відповідно до законодавства про державну службу;”.

5. Пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Голова Казначейства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Казначейства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.вгору