Документ 904-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про діяльність Національного банку України
в період фінансової кризи та стан виконання рішень
Верховної Ради України з цих питань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.376 )

Заслухавши та обговоривши доповідь виконуючого обов'язки
Голови Національного банку України про діяльність Національного
банку України в період фінансової кризи, а також зважаючи на
відсутність належного реагування з боку Національного банку
України на рішення Верховної Ради України, прийняті в межах
парламентського контролю, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Доповідь виконуючого обов'язки Голови Національного банку
України про діяльність Національного банку України в період
фінансової кризи взяти до відома.
2. Визнати роботу Національного банку України в період
фінансової кризи незадовільною.
3. Визнати обсяги і процедури рефінансування, які
здійснювалися Національним банком України протягом жовтня - грудня
2008 року та організацію ним валютного ринку такими, що за
попереднім висновком Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки діяльності Національного банку України
в період фінансової кризи є непрозорими, упередженими на користь
окремих фінансових структур, сприяли різкій девальвації
національної валюти та поглибленню інфляції.
4. У зв'язку з тим, що Верховна Рада України висловила
недовіру Голові Національного банку України Стельмаху В.С., який
відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) несе персональну відповідальність за діяльність
Національного банку України, двічі звернулася до Президента
України з відповідною пропозицією, а Президент України не вжив
заходів згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ), вважати
неприпустимим подальше перебування Стельмаха В.С. на посаді Голови
Національного банку України.
5. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 16 грудня 2004 року N 2244-IV ( 2244-15 ) "Про
призначення Стельмаха В.С. на посаду Голови Національного банку
України".
6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 26 січня 2009 року
N 904-VI



вгору