Документ 903-2017-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.04.2019, підстава - 251-2019-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 грудня 2017 р. № 903-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 592-р від 22.08.2018
№ 251-р від 17.04.2019}

1. Затвердити план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 903-р

ПЛАН
заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

1. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти державних стандартів загальної середньої освіти, зокрема:

1) Державного стандарту початкової освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


I квартал 2018 р.;

2) Державного стандарту базової середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2019 р.;

3) Державного стандарту профільної середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2020 року.

2. Розробити типові освітні програми відповідно до нових державних стандартів, зокрема:

1) типові освітні програми початкової освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2018 р.;

2) типові освітні програми базової середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2019 р.;

3) типові освітні програми профільної середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Грудень 2020 року.

3. Розробити, апробувати та запровадити навчальні програми на основі нового Державного стандарту початкової освіти:

1) навчальні матеріали до нових навчальних програм Державного стандарту початкової освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


I квартал 2018 р.;

2) навчальні програми і матеріали в експериментальних школах: 1 клас - з 1 вересня 2017 р. по 25 травня 2018 р.; 2 клас - з 1 вересня 2018 р. по 25 травня 2019 р.; 3 клас - з 1 вересня 2019 р. по 25 травня 2020 р.; 4 клас - з 1 вересня 2020 р. по 25 травня 2021 року.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2017-2021 років;

3) освітні програми за новим Державним стандартом початкової освіти: 1 клас з 1 вересня 2018 р.; 2 клас з 1 вересня 2019 р.; 3 клас з 1 вересня 2020 р.; 4 клас з 1 вересня 2021 року.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2021 років.

4. Підготувати нові підручники та інші навчальні матеріали, а також забезпечити:

1) друк та апробування навчальних матеріалів у початкових класах експериментальних шкіл.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018-2022 років;

2) навчання укладачів програм, авторів підручників і посібників, підготовку експертів з урахуванням питань доступності для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2020 років;

3) підготовку та видання підручників, у тому числі електронних (враховуючи етап апробації): для 1, 5, 10 класів у III кварталі 2018 р.; для 2, 6, 11 класів у III кварталі 2019 р.; для 3 та 7 класів у III кварталі 2020 року.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2020 років.

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 592-р від 22.08.2018}

5. Удосконалити навички вчителів початкової школи шляхом:

1) підготовки тренерів, які допомагатимуть вчителям застосовувати в роботі принципи Нової української школи.


МОН.


Протягом 2017-2021 років;

2) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів експериментальних шкіл, які апробують проект нового Державного стандарту початкової освіти та навчальні матеріали для початкової школи.


МОН.


Протягом 2017-2021 років;

3) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.


МОН.


Протягом 2017-2018 років.

6. Впровадити концептуальні засади нової системи підготовки та професійного розвитку педагогічних працівників шляхом:

1) розроблення та затвердження Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку педагогічних працівників.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2018 р.;

2) розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


IV квартал 2018 р.;

3) розроблення та запровадження обов’язкового курсу для всіх педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2018 року.

7. Розробити:

1) професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя початкової школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


I квартал 2018 р.;

2) професійні стандарти педагогічної діяльності керівника школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2018 р.;

3) професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя-предметника закладу загальної середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2019 року.

8. Забезпечити професійний розвиток вчителя і керівника школи шляхом:

1) розроблення нової процедури атестації вчителя та керівника школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2018 р.;

2) схвалення процедури визнання різних форм професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2019 р.;

3) зміни фінансування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечить свободу вибору місця і форм професійного розвитку.


Мінфін, Мінсоцполітики, МОН.


III квартал 2020 року.

9. Сформувати мережу профільних шкіл за результатами:

1) інвентаризації наявних профільних шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.


Київська міська, обласні держадміністрації.


III квартал 2019 р.;

2) інвентаризації наявної мережі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (крім закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням інтелектуального розвитку) та їх реформування з метою створення на їх базі гімназій і ліцеїв.


Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2019-2020 років.

10. Забезпечити:

1) створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв.


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації, ради об’єднаних територіальних громад (за згодою).


III квартал 2019 р.;

2) створення мережі профільних закладів загальної середньої освіти.


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації, ради об’єднаних територіальних громад (за згодою).


Протягом 2020-2023 років.

11. Сформувати мережу опорних шкіл та забезпечити:

1) розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних планів створення об’єднаних територіальних громад.


Обласні держадміністрації, ради об’єднаних територіальних громад (за згодою).


II квартал 2025 р.;

2) проведення навчальних семінарів для керівників шкіл та розроблення методичних матеріалів для роботи в умовах децентралізації.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018-2019 років;

3) розбудову мережі опорних шкіл (орієнтовно 100 шкіл щороку).


Обласні держадміністрації, ради об’єднаних територіальних громад (за згодою).


Протягом 2017-2020 років.

12. Забезпечити різноманітність форм здобуття освіти шляхом:

1) розроблення необхідних нормативно-правових актів з метою забезпечення реалізації Закону України “Про освіту” щодо різноманітності форм здобуття початкової освіти.


МОН.


Протягом 2017-2018 років;

2) підготовки методичних матеріалів та навчання вчителів щодо особливостей організації нових форм початкової освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2017-2018 років.

13. Розвинути управлінський потенціал об’єднаних територіальних громад у сфері освіти шляхом:

1) підготовки навчально-методичних матеріалів та проведення серії семінарів для керівників виконавчих органів у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні держадміністрації.


Протягом 2018 року;

2) формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад.


МОН, обласні держадміністрації (за згодою).


IV квартал 2018 року.

14. Забезпечити ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи, шляхом:

1) розвитку інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія).


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018-2019 років;

2) надання можливості закладам загальної середньої освіти змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отримання фінансової автономії.


МОН, Мінфін, Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018-2019 років;

3) переходу до механізму призначення керівників школи за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності.


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації.


III квартал 2019 р.;

4) забезпечення функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (наглядова або піклувальна рада).


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації.


IV квартал 2018 року.

15. Зменшити бюрократичне навантаження на школу шляхом:

1) розроблення оновленої Типової інструкції з діловодства для загальної середньої освіти.


МОН.


III квартал 2018 р.;

2) проведення експерименту з дебюрократизації освіти у Львівській, Харківській областях та м. Києві.


МОН, Київська міська, Львівська і Харківська обласні держадміністрації.


IV квартал 2018 р.;

3) спрощення системи документообігу, оптимізації звітності, запровадження електронних форм документів.


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації.


IV квартал 2018 р.;

4) створення системи освітньої статистики і аналітики.


МОН.


IV квартал 2018 року.

16. Створити систему моніторингу якості середньої освіти, зокрема:

1) розробити та апробувати інструментарій моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2018 р.;

2) провести перший цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


II квартал 2018 р.;

3) розпочати проведення моніторингових досліджень якості базової середньої освіти.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2020 року;

4) провести другий цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2022 року;

5) забезпечити проведення моніторингових досліджень якості профільної середньої освіти.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2022 року;

6) провести третій цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2022 року.

17. Долучитися до міжнародних моніторингових досліджень якості освіти та забезпечити:

1) участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


II квартал 2018 р.;

2) підготовку національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


IV квартал 2019 року.

18. Удосконалити систему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової та профільної середньої освіти шляхом:

1) розроблення засобів професійної орієнтації базової та профільної школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


III квартал 2018 р.;

2) розроблення процедур та інструментів для оцінювання і підтвердження результатів навчання учнів закладів загальної середньої освіти поза школою.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2020 року;

3) створення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2023 року;

4) створення системи незалежного оцінювання випускників профільної середньої освіти.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2026 року.

19. Підвищити соціальний статус вчителя, а саме:

1) сформувати політику та розробити механізм підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації.


МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку.


IV квартал 2018 р.;

2) реалізувати політику та впровадити механізм підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації.


МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку.


Протягом 2019-2020 років.

20. Забезпечити принцип свободи вибору в освіті, зокрема:

1) забезпечити доступ дітей з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти всіх форм власності через механізм надання субвенцій з державного бюджету.


МОН.


Постійно;

2) розробити та затвердити наказом МОН Концепцію розвитку приватної освіти в Україні.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


IV квартал 2018 року.

21. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом:

1) удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції для рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах.


МОН, Мінфін, Мінекономрозвитку.


Протягом 2018 року;

2) переходу до механізму обов’язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел.


Київська міська, обласні держадміністрації.


Грудень 2017 року.

22. Розробити національну освітню електронну платформу, зокрема:

1) розробити і забезпечити запуск експериментальної версії національної освітньої електронної платформи.


МОН.


IV квартал 2018 р.;

2) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі інноваційні навчальні матеріали для початкової та базової школи для апробації протягом 2018-2027 років.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2027 років;

3) розробити та запровадити дистанційні курси для підвищення кваліфікації вчителів:

для початкової школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2020 років;

для базової школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом III кварталу 2020 р.;

4) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистанційні курси та курси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.


МОН, Український центр оцінювання якості освіти.


Протягом 2018-2019 років;

5) розробити і розмістити на національній освітній електронній платформі дистанційні курси з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів (у тому числі для учнів з особливими освітніми потребами та тих, які проживають на тимчасово окупованій території України).


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2019 років;

6) забезпечити перехід до повноцінного функціонування національної освітньої електронної платформи.


МОН.


Протягом 2019 року;

7) розробити інноваційні навчальні матеріали для профільної школи та забезпечити наповнення ними національної освітньої електронної платформи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2019-2022 років;

8) розробити та забезпечити реалізацію дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів старшої профільної школи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2022 року;

9) забезпечити закупівлю комп’ютерного обладнання, контенту, програмного забезпечення, необхідного для впровадження та функціонування національної освітньої електронної платформи.


МОН.


Протягом 2018-2029 років.

{Пункт 22 в редакції Розпорядження КМ № 592-р від 22.08.2018}

23. Створити нове освітнє середовище шляхом:

1) розроблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища у шкільних приміщеннях.


МОН.


II квартал 2018 р.;

2) розроблення стандартів щодо створення освітнього середовища для дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів.


МОН, Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018 року;

3) облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.


Київська міська, обласні держадміністрації.


Протягом 2018-2020 років.

24. Забезпечити проведення експерименту щодо електронних освітніх ресурсів, у тому числі електронних підручників, для здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників шляхом:

1) підготовки і проведення експерименту з впровадження та використання електронних підручників у системі загальної середньої освіти.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2021 років;

2) створення, придбання та апробації електронних підручників:

для учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.


МОН.


Протягом 2018-2019 років;

для учнів 2-х, 6-х, 11-х класів.


МОН.


Протягом 2019-2020 років;

для учнів 3-х, 7-х та 11-х класів.


МОН.


III квартал 2020 р.;

{Підпункт 2 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 251-р від 17.04.2019}

3) забезпечення доступу до електронних підручників здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, у тому числі учасників експерименту.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2018-2021 років;

4) закупівлі комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристроїв та обладнання для побудови бездротової мережі, програмного забезпечення, необхідного для проведення експерименту.


МОН.


Протягом 2018-2020 років;

5) проведення психолого-педагогічного дослідження щодо впровадження та використання електронних підручників та національної освітньої електронної платформи.


МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).


Протягом 2019-2021 років;

6) створення та придбання електронних підручників для здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників, а також придбання прав на їх використання.


МОН.


Протягом 2018-2029 років.

{План заходів доповнено пунктом 24 згідно з Розпорядженням КМ № 592-р від 22.08.2018}
вгору