Документ 903-IV, перша редакція — Прийняття від 05.06.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.316 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "334" доповнити
цифрами "361, 362, 363".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 903-IVвгору