Документ 903-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни до Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.316 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "334" доповнити
цифрами "361, 362, 363".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 903-IVвгору