Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007902
Документ 902-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 902
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. N 153

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 р. N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 340) такі
зміни:
у тексті постанови ( 153-2002-п ) слова "Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках
замінити словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку;
у Порядку залучення ( 153-2002-п ), використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому
зазначеною постановою ( 153-2002-п ):
доповнити підпункт 4 пункту 14 після абзацу першого новими
абзацами такого змісту:
"Лист-погодження видається Головдержслужбою:
на підставі поданих Головдержслужбі реципієнтом
(реципієнтами) та донором або уповноваженою ними особою копій
клопотання і документа (технічного завдання, меморандуму,
протоколу про наміри, плану діяльності тощо), підготовлених згідно
з вимогами підпунктів 1 і 3 цього пункту;
у разі відповідності проекту (програми) потребі та
пріоритетним напрямам підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців, керівників державних
підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної
технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва,
інформація про які щороку надсилається органами виконавчої влади
Головдержслужбі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1996 р. N 252 ( 252-96-р ) - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2005 р. N 665 ( 665-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 31, ст. 1864).".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом
п'ятнадцятим;
у тексті Порядку ( 153-2002-п ) слова "Міністерство економіки
та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінити
словом "Мінекономіки".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 19вгору