Документ 901-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. № 901
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1178

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1178 “Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 8, ст. 259) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 901

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1178

1. У пункті 2 постанови:

1) у підпункті 2 слово “тримісячний” замінити словом “шестимісячний”;

2) у підпункті 3 слова “одного місяця” замінити словами “двох місяців”;

3) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) внести у разі потреби відповідні зміни до конкурсної документації стосовно визначення кінцевого строку подання заяв на участь у конкурсі.”.

2. У додатку до постанови:

1) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“Учасники конкурсу, які подали заяву на участь у конкурсі, до закінчення шестимісячного строку мають право доповнити раніше подану або подати нову заяву на участь у конкурсі, одночасно відкликавши раніше подану заяву.

У разі доповнення заяви на участь у конкурсі Міжвідомча комісія розглядає зазначену заяву з урахуванням поданих доповнень.”;

2) у першому реченні абзацу першого пункту 19 слова “три місяці” замінити словами “шість місяців”;

3) у другому реченні пункту 22 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Мінекоенерго”.вгору