Документ 901-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2018, підстава - 2229-VIII

4) у частині першій статті 24 слова "Міністр внутрішніх справ України" виключити, а після слів "Голова Верховного Суду України" доповнити словами "Голова Національної поліції".

26. У частині першій статті 28 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2015 р., № 2-3, ст. 12) слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "Національна поліція".

{Пункт 27 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015}

28. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):

1) у статті 7 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";

2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";

3) у частині четвертій статті 14 слова "органи міліції" замінити словами "органи Національної поліції".

29. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):

1) у пункті 8 частини першої статті 7, пункті 6 частини другої статті 15, пункті 10 частини першої статті 16, пункті 9 частини першої статті 17 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських";

2) у пункті 9 частини першої статті 7, пункті 7 частини другої статті 15, пункті 11 частини першої статті 16, пункті 10 частини першої статті 17 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словами "поліцейських, працівників".

30. У Законі України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):

1) абзац десятий частини другої статті 8 після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національної поліції";

2) у частині третій статті 19 слова "начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Голови Національної поліції, начальника територіального органу Національної поліції - органів та підрозділів Національної поліції";

3) в абзаці п’ятому частини третьої статті 21 слова "Про міліцію" замінити словами "Про Національну поліцію".

31. У частині шостій статті 30-1 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова "представників органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських".

32. У статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2003 р., № 27, ст. 209; 2013 р., № 40, ст. 522; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у пункті 9 частини першої слово "міліції" замінити словами "Національної поліції";

2) у частині четвертій слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції".

33. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455 із наступними змінами):

1) у статті 1 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

2) у пункті "в" статей 3 і 4 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

3) у статті 5:

в абзаці третьому частини першої слова "начальника органу внутрішніх справ" замінити словами "начальника органу Національної поліції";

у частині другій слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";

у частині восьмій слова "начальнику районного (міського) відділу (управління) внутрішніх справ" замінити словами "начальнику органу Національної поліції";

у частині дев’ятій слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу Національної поліції";

4) у частині другій статті 6 слова "відповідного органу внутрішніх справ" замінити словами "відповідного органу Національної поліції";

5) у статті 8:

в абзаці першому частини першої слова "начальника органу внутрішніх справ" замінити словами "начальника органу Національної поліції";

у пункті "а" частини третьої слова "органом внутрішніх справ" замінити словами "органом Національної поліції";

6) у статті 9:

у пункті "а" слова "в органі внутрішніх справ" замінити словами "в органі Національної поліції";

у пункті "б" слово "міліції" замінити словами "органу Національної поліції";

у пункті "в" слова "працівників міліції" замінити словом "поліцейських";

у пункті "г" слово "міліції" замінити словом "поліцейського", а слова "в місцевому органі внутрішніх справ" - словами "у відповідному органі Національної поліції";

7) у частині другій статті 10 слова "начальника органу внутрішніх справ" замінити словами "начальника органу Національної поліції";

8) у частині першій статті 13 слова "Міністерство внутрішніх справ України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, управління внутрішніх справ областей, міст і на транспорті" замінити словами "органи Національної поліції".

34. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словом "поліцейським".

35. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2001 р., № 9, ст. 38; 2015 р., № 21, ст. 134):

1) у частині восьмій статті 14 слова "державний пожежний нагляд на транспорті" виключити, а слова "органами Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "органами Національної поліції";

2) у частині другій статті 15 слова "органи внутрішніх справ, Цивільної оборони України" замінити словами "органи та підрозділи Національної поліції, цивільного захисту".

36. У частині третій статті 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських".

37. У статті 19 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198):

1) у частині третій слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "Національна поліція";

2) у частині четвертій слова "відповідними службами Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідними підрозділами Національної поліції".

38. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2007 р., № 10, ст. 89; 2014 р., № 2-3, ст. 41, № 20-21, ст. 712):

1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "працівника органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейського";

2) у частині першій статті 3 слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "Національна поліція";

3) у статті 8:

у частині першій слова "посадовими особами органів Міністерства внутрішніх справ України і" замінити словами "поліцейськими, посадовими особами";

у частинах другій і третій слова "в органи внутрішніх справ" замінити словами "в органи Національної поліції";

4) у частині першій статті 12 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";

5) у частині першій статті 13:

у першому реченні слова "працівників органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словом "поліцейських";

у другому реченні слова "органом внутрішніх справ" замінити словами "органом Національної поліції";

6) у статті 16:

у першому реченні частини першої слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

у частині третій слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

у частині четвертій слова "органом внутрішніх справ" замінити словами "органом Національної поліції".

39. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) у частині дев’ятій статті 7 слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Національній поліції";

2) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 8 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";

3) у частині другій статті 10 слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Національній поліції";

4) у статті 11:

у частині першій слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Національною поліцією";

у частині третій слова "приймається Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "приймається центральним органом управління Національної поліції";

у частині шостій слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Національній поліції";

5) у частині десятій статті 24 слова "підрозділами Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідними підрозділами Національної поліції";

6) у частині третій статті 25 слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "органами Національної поліції";

7) у статті 31:

у частині першій слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "органами Національної поліції";

у частині другій слова "органів внутрішніх справ України" замінити словами "органів Національної поліції";

8) у частині другій статті 33 слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Національній поліції".

40. У Законі України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"уповноважені підрозділи органів Національної поліції";

в абзаці четвертому слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

2) у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції";

у частині другій:

в абзаці першому слова "Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ" замінити словами "Уповноважені підрозділи органів Національної поліції";

в абзаці двадцять шостому слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції";

у частині третій слова "Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ" замінити словами "Уповноважені підрозділи органів Національної поліції";

3) у статті 7:

у частині першій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

у пункті 4 частини четвертої слова "уповноваженому підрозділу органів внутрішніх справ" замінити словами "уповноваженому підрозділу органів Національної поліції";

4) у статті 17 слова "уповноваженими підрозділами органів внутрішніх справ" замінити словами "уповноваженими підрозділами органів Національної поліції".

41. У частинах другій, третій і четвертій статті 22 Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2012 р., № 28, ст. 308; 2014 р., № 5, ст. 62) слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "центральним органом управління Національної поліції".

42. У частині третій статті 10 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292) слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції".

43. У частині третій статті 15 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) слово "міліції" замінити словами "Національної поліції".

44. У частині другій статті 19 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139) слова "органами Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "органами Національної поліції".

45. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):

1) у пункті 7 частини першої статті 20 слова "Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "Національної поліції";

2) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".

46. В абзаці другому пункту 8 статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 41, ст. 552) слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції".

47. У пункті 7 статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2013 р., № 18, ст. 163, № 43, ст. 618) слова "в підрозділах Державної автомобільної інспекції" замінити словами "територіальними органами".

48. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) у пункті 40 частини першої статті 26 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

2) у статті 38:

у підпункті 2 пункту "а" частини першої слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";

пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:

"2) сприяння органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), в забезпеченні додержання правил паспортної системи;

3) вирішення спільно з відповідними органами Національної поліції питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку поліцейських";

3) у пункті 36 частини першої статті 43 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції".

49. У пункті 26 частини другої статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст. 191) слова "начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму" замінити словами "начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

50. У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 10-11, ст. 137):

1) у частині другій статті 10 слова "Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами "Національна поліція";

2) у частині першій статті 18:

у пункті 3 слова "відповідними підрозділами міліції" замінити словами "відповідними підрозділами Національної поліції";

у пункті 7 слова "Про міліцію" замінити словами "Про Національну поліцію".

51. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2007 р., № 33, ст. 438; 2014 р., № 4, ст. 61):

1) друге речення абзацу другого частини другої статті 18 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції";

2) у частині другій статті 21 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції".

52. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами):

1) преамбулу та частину третю статті 1 після слів "органи внутрішніх справ" у всіх відмінках доповнити словами "Національна поліція" у відповідному відмінку;

2) пункти 1 і 3 статті 5 після слів "в органах внутрішніх справ" доповнити словами "Національній поліції";

3) назву та текст Закону після слів "ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран Національної поліції" у відповідному відмінку і числі.

53. У статті 8 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2011 р., № 23, ст. 160; 2015 р., №№ 7-9, ст. 55) слова "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України".

54. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2003 р., № 27, ст. 209; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 39, ст. 377):

1) частину другу статті 4 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "органами Національної поліції";

2) абзац другий частини другої статті 6 доповнити словами "органів Національної поліції";

3) у частині сьомій статті 9 слова "Міністерство внутрішніх справ України забезпечує" замінити словами "Органи Національної поліції забезпечують".

55. У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375):

1) у частині другій статті 3 слова "органах внутрішніх справ" замінити словами "Національній поліції";

2) у частині дев’ятій статті 41 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словами "поліцейських, працівників".

56. У Законі України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 202; 2004 р., № 7, ст. 50; 2013 р., № 38, ст. 499; 2015 р., № 21, ст. 139):

1) у статті 1:

в абзаці дев’ятому слова "міліцейських (поліцейських)" замінити словом "поліцейських";

в абзаці тринадцятому слова "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших" замінити словами "поліцейські, особи начальницького і рядового складу";

2) у другому реченні частини першої статті 3 слова "працівникам органів внутрішніх справ" замінити словами "поліцейським, працівникам";

3) у частині першій статті 5 слова "особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "поліцейськими, особами начальницького і рядового складу".

{Пункт 57 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

58. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 19, ст. 252; 2013 р., № 48, ст. 682):

1) у пункті 6 статті 25 слова "органам внутрішніх справ" замінити словами "органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції)";

2) частину другу статті 36 та пункт 6 частини першої статті 39 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції".

59. В абзаці шостому статті 189 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194), слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

60. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76; 2013 р., № 21, ст. 208, № 37, ст. 490):

1) в абзацах шістнадцятому і дев’ятнадцятому частини другої статті 23 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";

2) у частині другій статті 49 слово "міліцією" замінити словом "поліцейським";

3) у статті 51 слово "міліцією" замінити словами "органами і підрозділами Національної поліції";

4) у статті 52:

у частині другій слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

у частині третій слова "органами внутрішніх справ, найближчими постами міліції" замінити словами "органами Національної поліції";

5) у частині другій статті 53:

в абзаці шостому слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

в абзаці сьомому слово "міліцією" замінити словами "органами та підрозділами Національної поліції".

61. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291 із наступними змінами):

1) у частині дев’ятій статті 11 слово "міліція" замінити словами "Національна поліція";

2) в абзаці другому частини першої статті 39 слова "Органи внутрішніх справ" замінити словами "Органи Національної поліції";

3) у частині другій статті 66 слова "службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України" замінити словами "поліцейський, співробітник";

4) у тексті статті 73 слова "працівника органів внутрішніх справ" та "працівника органів внутрішніх справ України" замінити словом "поліцейського";

5) у частині п’ятій статті 75 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції";

6) в абзаці першому частини першої статті 81 та частині одинадцятій статті 83 слова "працівників органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських".

62. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132; 2010 р., № 10, ст. 108; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

1) у частині другій статті 12 слова "дозвіл органу внутрішніх справ" замінити словами "в уповноваженому державному органі відповідний документ дозвільного характеру";

2) у частині третій статті 15 слова "дозволів, виданих органом внутрішніх справ" замінити словами "документів дозвільного характеру, виданих уповноваженим державним органом";

3) у пункті 3 частини першої статті 39 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції".

63. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143):

1) у частині третій статті 8 слова "Органи внутрішніх справ" замінити словом "Поліцейські";

2) у частині п’ятій статті 16 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції".

64. У Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому статті 8 слова "рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейських";

2) у статті 9 слова "органів Міністерства внутрішніх справ України" виключити, а після слів "Державної спеціальної служби транспорту" доповнити словом "поліцейських".

65. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 15, ст. 326; 2015 р., № 16, ст. 110):

1) у частині четвертій статті 14 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції";

2) у частині першій статті 20 слова "органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "органів Національної поліції".

66. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 8, ст. 88):

1) у статті 6:

у частині першій слова "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";

у частині другій слова "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України";

2) у частині другій статті 8:

в абзаці четвертому слова "з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" та "у підрозділах відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити відповідно словами "з органами Національної поліції" та "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України";

в абзаці восьмому слова "в відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України";

в абзаці дев’ятому слова "відповідним підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "органам Національної поліції";

3) в абзацах третьому і четвертому частини першої, частині другій статті 14 слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "органами Національної поліції";

4) в абзаці другому статті 14-1, статтях 15 і 18 слова "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "органами Національної поліції";

5) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Компетенція Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

До компетенції Міністерства внутрішніх справ України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить:

розроблення і затвердження за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

здійснення контролю за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів;

приймання іспитів та видача відповідних свідоцтв установленого зразка.

До компетенції Національної поліції у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить:

здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства у зазначеній сфері;

розроблення і видача в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів";

6) у статті 19 слова "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України".

67. Частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2006 р., № 37, ст. 318; 2009 р., № 24, ст. 296) після слів "У разі смерті військовослужбовця" доповнити словом "поліцейського", а після слів "проходження військової служби" - словами "служби в Національній поліції".

68. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами) після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "Національної поліції".

69. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338; 2003 р., № 27, ст. 209):

1) у частині другій статті 1 слово "міліції" замінити словами "Національній поліції";

2) у частині третій статті 3 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

3) у частині четвертій статті 5 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу Національної поліції";

4) у частині першій статті 6 слова "органом внутрішніх справ" замінити словами "органом Національної поліції";

5) в абзацах другому - четвертому пункту 1 статті 9 слова "органам внутрішніх справ" та "органів та підрозділів внутрішніх справ" замінити відповідно словами "органам Національної поліції" та "органів Національної поліції";

6) у статті 10:

у пункті 1 слова "працівниками міліції" та "органу внутрішніх справ" замінити відповідно словами "поліцейськими" та "органу Національної поліції";

у пункті 2 слова "працівниками міліції" замінити словом "поліцейськими";

7) у статті 11:

в абзаці першому слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

у пункті 1 слова "працівниками органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейськими";

8) у частині другій статті 12:

у першому реченні слова "органах внутрішніх справ" замінити словами "органах Національної поліції";

у другому реченні слова "Міністерством внутрішніх справ України і" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ за погодженням із";

9) у статті 13:

у пункті 3 частини першої слова "в міліцію" замінити словами "до органів Національної поліції";

у пункті 3 частини третьої слова "працівниками органів внутрішніх справ" та "органу внутрішніх справ" замінити відповідно словами "поліцейськими" та "органу Національної поліції";

10) у статті 14:

у частині першій:

у першому реченні слова "працівниками органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейськими";

у другому реченні слова "Міністерством внутрішніх справ України і" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ за погодженням із";

у частинах другій та третій слова "працівника міліції" та "працівників міліції" замінити відповідно словом "поліцейського" та "поліцейських";

у частині п’ятій слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "дозвіл органу внутрішніх справ" та "працівниками органів внутрішніх справ" замінити відповідно словами "документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим державним органом" та "поліцейськими";

у пункті 4 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "органу Національної поліції";

у пункті 5 слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";

11) у частині третій статті 15 та частині першій статті 16 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

12) у статті 18:

у частині першій:

у першому реченні слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

у третьому реченні після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції", а слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції";

у частині третій слова "органам внутрішніх справ" замінити словами "органам Національної поліції";

13) у частині четвертій статті 19 слова "Органи внутрішніх справ" замінити словами "Органи Національної поліції".

70. У статті 13 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 42, ст. 348) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".

71. У пункті 11 частини першої статті 1 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1; 2010 р., № 6, ст. 48) слова "військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "підрозділ Національної гвардії України".

72. У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2004 р., № 13, ст. 181; 2014 р., № 47, ст. 2051) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".

73. У статті 45 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи Національної поліції".

74. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 8, ст. 88):

1) у частині третій статті 21 і частині третій статті 38 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції";

2) у частині дев’ятій статті 44 слова "Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за безпеку дорожнього руху" замінити словами "Національної поліції";

3) у частині другій статті 46 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".

75. Пункт 3 частини третьої статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118) викласти в такій редакції:

"3) поліцейські".

76. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 46, ст. 347; 2009 р., № 41, ст. 596; 2012 р., № 4, ст. 20; 2013 р., № 41, ст. 549; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

1) в абзаці шостому статті 1 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

2) у частині четвертій статті 24 слова "працівники Міністерства внутрішніх справ України" замінити словом "поліцейські".

77. В абзаці четвертому частини третьої статті 11 Закону України "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284; 2014 р., № 6-7, ст. 80) слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "органів Національної поліції".

78. У другому реченні частини п’ятої статті 11 Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 51, ст. 574) слова "Органи внутрішніх справ" замінити словами "Органи Національної поліції".

79. У частині першій статті 19 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94; 2006 р., № 14, ст. 116) слова "Про міліцію" замінити словами "Про Національну поліцію".

{Пункт 80 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2229-VIII від 07.12.2017}

81. У частині першій статті 9-1 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної поліції".

82. В абзаці третьому частини п’ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2010 р., № 46, ст. 539; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 50-51, ст. 2057) слова "органам внутрішніх справ" замінити словами "органам Національної поліції".

83. У Законі України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; 2013 р., № 21, ст. 208):

1) у пункті 27 статті 7 слова "відповідним органам внутрішніх справ" замінити словами "уповноваженому державному органу";

2) у пункті 30 статті 7, пунктах 10 і 16 статті 8, пункті 4 частини першої статті 10 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції".

{Пункт 84 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1965-VIII від 21.03.2017}

85. В абзаці п’ятому частини другої статті 2 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46) слова "особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" замінити словом "поліцейськими".

86. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):

1) частину третю статті 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національна поліція".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

2) у частині другій статті 5 слова "Міністерство внутрішніх справ України здійснює" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України спільно з Національною поліцією організовує", а слова "органів внутрішніх справ" - словами "Національної поліції";

3) у статті 7:

частину третю після слів "заступників Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "заступників керівника Національної поліції";

у частині шостій слова "Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "територіальних органів Національної поліції";

4) частину другу статті 13 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції";

5) у пункті 2 частини першої статті 15 слова "в органи внутрішніх справ" замінити словами "в органи Національної поліції";

6) у частині четвертій статті 15-1 слова "начальника Головного управління (управління) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, у відповідній області, містах Києві та Севастополі" замінити словами "начальника територіального органу Національної поліції".

87. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

1) у пунктах 16 і 20 статті 19 слова "органами внутрішніх справ" замінити словами "органами Національної поліції";

2) у пункті 19 частини першої статті 20 слова "з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України", а слова "разом з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України" - словами "разом з відповідними підрозділами Національної поліції".

88. В абзаці четвертому частини п’ятнадцятої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2011 р., № 43, ст. 446, № 46, ст. 512) слова "органом внутрішніх справ" замінити словами "органом Національної поліції".

89. В абзаці п’ятому частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; 2008 р., № 24, ст. 237; 2015 р., № 2-3, ст. 12) слово "міліції" замінити словами "органів Національної поліції".

90. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у пункті 8 частини першої статті 11 слова "в органах Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "службу в Національній поліції";

2) у пункті 10 частини першої статті 64 слова "внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції".

91. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):

1) у пункті 15 частини першої статті 17 слова "Законом України "Про міліцію" замінити словами "Законом України "Про Національну поліцію";

2) у частині першій статті 18 слова "Законом України "Про міліцію" замінити словами "Законом України "Про Національну поліцію".

92. Розділ XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені статтями 42-46 цього Закону.

Військовослужбовці Управління державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених цим Законом".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію".

2. Громадяни України з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, звільнені із служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першою - сьомою статті 95 Закону України "Про Національну поліцію".

Державні службовці та працівники навчальних закладів, медичних та наукових установ та установ забезпечення Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах, та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першою - шостою статті 95 Закону України "Про Національну поліцію".

Громадяни України з числа колишніх працівників міліції, зазначених в абзаці другому цього пункту, яким призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першою - шостою статті 95 Закону України "Про Національну поліцію".

Державні службовці та інші працівники органів, закладів та установ Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України, які не належать до категорій громадян, зазначених в абзацах першому - третьому цього пункту, мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України в порядку та на умовах, визначених Міністерством внутрішніх справ України.вгору