Документ 901-VIII, перша редакція — Прийняття від 23.12.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


Громадяни України з числа колишніх працівників міліції, зазначених в абзаці другому цього пункту, яким призначено пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України відповідно до умов, визначених частинами першою - шостою статті 95 Закону України "Про Національну поліцію".

Державні службовці та інші працівники органів, закладів та установ Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України, які не належать до категорій громадян, зазначених в абзацах першому - третьому цього пункту, мають право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України в порядку та на умовах, визначених Міністерством внутрішніх справ України.

3. Вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України і здійснювали навчання курсантів, слухачів, ад’юнктів та докторантів за державним замовленням з підготовки фахівців для потреб міліції, продовжують їх навчання та підготовку як фахівців для Національної поліції в межах раніше доведеного державного замовлення для потреб міліції.

Курсанти, слухачі, ад’юнкти та докторанти денної форми навчання вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, які станом на 6 листопада 2015 року мали спеціальні звання міліції, приймаються на службу до Національної поліції шляхом видання керівником відповідного вищого навчального закладу наказів про їх призначення на відповідні посади в цьому закладі з одночасним присвоєнням первинних спеціальних звань поліції.

Працівники міліції, які станом на 6 листопада 2015 року працювали у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, і виявили бажання проходити службу в Національній поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими у таких навчальних закладах, можуть бути прийняті на службу до Національної поліції за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним Законом України "Про Національну поліцію", шляхом видання керівниками цих навчальних закладів (а стосовно керівників таких закладів - Міністром внутрішніх справ України) наказів про призначення на відповідні посади, що заміщуються поліцейськими. Зазначені особи набувають статусу поліцейських, відряджених до таких навчальних закладів із залишенням на службі в Національній поліції, і проходять службу в Національній поліції відповідно до Закону України "Про Національну поліцію".

Особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, присвоюються первинні спеціальні звання поліції відповідно до схеми співвідношення спеціальних звань, зазначеної у пункті 12 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію". При цьому первинні спеціальні звання молодшого і середнього складу поліції керівникам відповідних навчальних закладів присвоюються Міністром внутрішніх справ України, іншим особам - керівником відповідного навчального закладу, а вищі спеціальні звання поліції присвоюються Президентом України.

4. Громадяни України з числа колишніх працівників міліції, звільнені із служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років, мають пільги, передбачені Законом України "Про Національну поліцію" для поліцейських (членів їхніх сімей), які звільнені із служби в поліції за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату чи проведенням організаційних заходів.

5. Громадянам України з числа колишніх працівників міліції, які звільнені із служби в органах внутрішніх справ у зв’язку з виходом на пенсію та згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.

6. Громадяни України з числа колишніх працівників міліції, звільнені із служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або у зв’язку із станом здоров’я, за власним бажанням, у зв’язку із скороченням штату, переведенням у встановленому порядку на роботу в інші міністерства і відомства (організації), користуються гарантіями правового захисту, передбаченими частиною дев’ятою статті 62 Закону України "Про Національну поліцію".

7. Громадяни України з числа колишніх працівників міліції, звільнені із служби в органах внутрішніх справ до набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію", користуються гарантіями соціального захисту, передбаченими статтею 103 Закону України "Про Національну поліцію".

8. До врегулювання на законодавчому рівні повноважень органів Міністерства внутрішніх справ України покласти на органи Національної поліції повноваження видавати та анулювати відповідно до законодавства дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, на діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування.

9. До набрання чинності Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції" поширити на поліцейських дію Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245 із наступними змінами).

10. Оперативно-розшукові справи, заведені оперативними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України до набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію", передаються утвореними в установленому порядку відповідними ліквідаційними комісіями до оперативних підрозділів Національної поліції з урахуванням їх компетенції. Оперативні підрозділи Національної поліції приймають такі справи та набувають щодо них повноважень відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінального процесуального кодексу України.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2015 року
№ 901-VIII
вгору