Документ 9-91-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 січня 1991 р. N 9-р
Київ
( Розпорядженя втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )

1. З метою забезпечення соціального захисту населення у
зв'язку з введенням Радою Міністрів СРСР підвищених закупівельних
і оптових цін на всі товари і послуги зберегти діючі роздрібні
ціни при продажу населенню з державних фондів м'яса і
м'ясопродуктів, молока та молокопродуктів, яєць, хліба і
хлібобулочних виробів, борошна, круп, макаронів і макаронних
виробів, цукру, чаю, рибних товарів (крім делікатесів), солі,
олії, маргарину і маргаринової продукції, харчових концентратів,
медикаментів, тютюнових виробів (крім імпортних), товарів для
дітей.
Відшкодування різниці між оптовими (розрахунковими) та
роздрібними цінами на зазначені товари провести за рахунок коштів
республіканського і місцевих бюджетів, призначених на виплату
різниці у цінах на сільськогосподарську продукцію та промислові
товари.
2. Затвердити Тимчасове положення про порядок відшкодування
різниці між оптовими (розрахунковими) та роздрібними цінами по
продукції, що реалізується в Українській РСР в рахунок державного
замовлення (додається).

Заступник
Голови Ради Міністрів УРСР К.МАСИК
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Ради Міністрів УРСР
від 16 січня 1991 р. N 9-р
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування різниці між оптовими
(розрахунковими) і роздрібними цінами по продукції,
що реалізується в Українській РСР в рахунок
державного замовлення

Рада Міністрів УРСР встановила, що реалізація населенню з
державних фондів м'яса, м'ясопродуктів, молока і молокопродуктів,
яєць, хліба і хлібобулочних виробів, борошна, круп, макаронів і
макаронних виробів, цукру, чаю, рибних товарів (крім делікатесів),
солі, олії, маргарину і маргаринової продукції, харчових
концентратів, медикаментів, тютюнових виробів (крім імпортних),
товарів для дітей здійснюється за діючими роздрібними цінами.
Різниця між новими оптовими (розрахунковими) і діючими
роздрібними цінами на вказані види продукції (крім медикаментів),
що реалізується в рахунок державного замовлення, компенсується за
рахунок коштів республіканського бюджету, а по медикаментах - за
рахунок коштів республіканського та місцевих бюджетів.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня
1990 р. N 389 ( 389-90-п ) вводяться нові оптові ціни на продукцію
переробних галузей промисловості. В зв'язку з цим запроваджується
виплата дотацій з державного бюджету на стадії реалізації готової
продукції, що виробляється з державних ресурсів, а також
скасовується система знижок і надбавок до оптових цін на м'ясну і
молочну продукцію.
Товари народного споживання виробництва підприємств
Української РСР поставляються іншим республікам в рахунок
державного замовлення за оптовими (розрахунковими) і договірними
(вільними) відпускними цінами.
Відшкодування різниці між новими оптовими (розрахунковими) і
діючими роздрібними цінами по кінцевій продукції здійснюється в
такому порядку:
По продукції м'ясної та молочної промисловості
Розрахунки підприємств переробної промисловості з
торговельними організаціями за готову продукцію провадяться за
роздрібними цінами за вирахуванням встановлених знижок.
Підприємства м'ясної та молочної промисловості одержують суми
відшкодування різниці між новими оптовими, і діючими роздрібними
цінами за вирахуванням знижок з особливого рахунку на підставі
поданих установам банків розрахунків у двох примірниках (додаток
N 1).
Відшкодування різниці в цінах провадиться установами банків
по фактичному обсягу реалізованої продукції в порядку,
передбаченому листами Мінфіну СРСР, Держбанку СРСР і
Мінм'ясомолпрому СРСР від 20 січня 1984 р. N 12/609/01-13-338,
Мінфіну СРСР і Держбанку СРСР від 1 березня 1984 р. N 39/614, за
рахунок коштів республіканського бюджету. При цьому обласні,
Київське і Севастопольське міські фінансові управління щомісяця
відшкодовують республіканському бюджету суми різниці в цінах на
м'ясну і молочну продукцію, що споживається на території області
(міста), за рахунок асигнувань, передбачених на цю мету в місцевих
бюджетах.
Поставка продукції в рахунок союзного фонду, а також в
державний резерв здійснюється за оптовими цінами.
Реалізація м'ясної та молочної продукції іншим республікам за
договорами провадиться за цінами домовленості, але не нижче діючих
оптових цін.
Розрахунки між підприємствами м'ясної та молочної
промисловості по внутрісистемних поставках продукції провадяться
за оптовими цінами на цю продукцію.
Оцінка м'ясної та молочної продукції, переданої для дальшої
переробки в межах підприємства або одержаної від низових
підприємств, здійснюється в порядку, встановленому Держагропромом
УРСР.
Розрахунки сільськогосподарських і промислових підприємств за
продукцію, що поставляється безпосередньо в торговельну мережу,
підприємствам громадського харчування, дитячим лікувальним
закладам та іншим установам в рахунок ринкових фондів, провадяться
за діючими роздрібними цінами з відшкодуванням різниці між
оптовими (закупівельними) і роздрібними цінами.
Такий порядок вводиться з моменту встановлення нових оптових
цін з проведенням відповідних перерахунків з 1 січня 1991 року.
По продукції цукрової промисловості
При реалізації цукру за діючими роздрібними цінами за
вирахуванням торговельно-збутових знижок різниця між цими та
новими оптовими цінами відшкодовується промисловим підприємствам у
порядку, встановленому інструкцією Мінфіну СРСР, Держбанку СРСР і
Мінхарчопрому СРСР від 20 листопада 1984 р. N 163, 677, 1036, та
згідно з прейскурантом оптових цін N 34-02 від 12 грудня
1990 року.
По інших видах продукції (сіль, олія, маргарин і
маргаринова продукція, харчові концентрати, тютюнові
вироби (крім імпортних) хліб і хлібобулочні вироби,
борошно, крупи, макарони і макаронні вироби і
продукти дитячого харчування)
Відшкодування різниці між новими оптовими і діючими
роздрібними цінами за вирахуванням знижок на зазначені види
продукції державним підприємствам (об'єднанням), незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, та підприємствам споживчої кооперації
провадиться з особливих рахунків по регулюванню різниці в цінах,
що відкриваються у відповідних банках.
Сума перевищення визначається як різниця між оптовими і
роздрібними цінами поясу, в якому знаходяться підприємства
(об'єднання), за вирахуванням встановлених знижок, перерахована на
обсяг реалізації продукції населенню через роздрібну торгівлю на
території республіки.
Всім іншим споживачам, а також для дальшої промислової
переробки і в державний резерв продукція реалізується за оптовими
цінами.
Для відшкодування різниці в цінах державні підприємства
складають довідку в трьох примірниках (додаток N 2). Два
примірники довідки підприємства подають установі відповідного
банку за місцем знаходження розрахункового рахунку підприємства.
Установи банку не пізніше 5 числа кожного місяця повідомляють
суму заборгованості відповідному обласному банку, обласні банки -
до 10 числа республіканському банку, який до 15 числа повідомляє
Мінфіну УРСР.
Мінфін УРСР до 20 числа кожного місяця погашає дебетові
залишки за рахунок асигнувань республіканського бюджету.
По рибній продукції
Відшкодування різниці між новими оптовими і діючими
роздрібними цінами за вирахуванням середніх торговельних і
збутових знижок на харчову рибну продукцію, що виробляється
підприємствами рибного господарства Держагропрому УРСР і
реалізується безпосередньо збутовим організаціям (підприємствам і
організаціям, що виконують функції збуту) або за їх нарядами іншим
організаціям, здійснюється в порядку, передбаченому листом Мінфіну
СРСР, Держбанку СРСР і Держагропрому СРСР від 6 березня 1989 р.
N 5В/192/013-35-260/253.
Відшкодування різниці в цінах на рибну продукцію, що
відвантажується підприємствами, організаціями і рибколгоспами
системи Мінрибгоспу СРСР, розташованими на території Української
РСР, провадиться відповідно до листа Мінфіну УРСР і Укрбанку
Агропромбанку СРСР від 11 вересня 1990 р. N 10-509/16-039.
На харчову рибну продукцію, вироблювану сільськогосподарським
підприємствами і організаціями, які не входять до системи
Укррибгоспу Держагропрому УРСР і які реалізують харчову рибну
продукцію по нарядах торговельних організацій, відшкодування
різниці провадиться між закупівельними і роздрібними цінами за
вирахуванням відповідних знижок.
Для визначення різниці в цінах на харчову рибну продукцію по
сільськогосподарських підприємствах, які не входять до складу
Укррибгоспу, складаються розрахунки за формою згідно з додатком
N 3.
Відшкодування різниці між закупівельними і роздрібними цінами
провадиться через особливий рахунок Держагропрому УРСР.
Особливості регулювання різниці в цінах
по Мінхлібопродукту УРСР
Різниця між новими оптовими і роздрібними цінами за
вирахуванням торговельних знижок на хліб і хлібобулочні вироби,
макарони і макаронні вироби відшкодовується підприємствам
хлібопекарської та макаронної промисловості через рахунки по
регулюванню різниці в цінах, відкритих в установах банків, а
різниця в цінах на борошно і крупи - хлібоприймальним
підприємствам в такому ж порядку. Видатки по різниці в цінах на
хліб і хлібобулочні вироби, борошно, крупи, макарони і макаронні
вироби відшкодовуються з республіканського бюджету в порядку,
передбаченому в розділі IV інструкції "Про порядок утворення,
витрачання і відшкодування коштів по рахунку регулювання різниці в
цінах на зерно і насіння олійних культур", затвердженої Мінфіном
СРСР, Держбанком СРСР і Мінхлібопродуктом СРСР 20 листопада
1987 р. N 218/1028/9-16-87.
Торговельні та торговельно-заготівельні підприємства
й організації міністерств і відомств УРСР
Відшкодування різниці між новими оптовими і діючими
роздрібними цінами за вирахуванням торговельних знижок на харчові
концентрати, тютюнові вироби* (крім імпортних), що надходять у
порядку державного замовлення з інших республік, чай і товари для
дітей (як завезені з-за меж республіки, так і вироблені на
підприємствах Української РСР для споживання в республіці), крім
вироблених підприємствами Мінлегпрому УРСР, Міндеревпрому УРСР і
місцевої промисловості, здійснюється підприємствам і організаціям
Мінторгу УРСР, Укоопспілки, міністерств і відомств, що мають
торговельну мережу, з особливого рахунку по регулюванню різниці в
цінах, який відкривається в установах відповідних банків. _______________
* Тютюнові вироби, що надходять по ринкових фондах з РСР
Молдова, відповідно до рішення Ради Міністрів УРСР від 11 січня
1991 р. N 15418/83 повинні реалізуватися населенню за роздрібними
цінами, що діють в цій республіці, тому відшкодування з бюджету по
них не передбачається.
Різниця між розрахунковими і роздрібними цінами за
вирахуванням торговельної знижки на яйця харчові курячі, що
реалізуються в рахунок державного замовлення госпрозрахунковим
підприємствам і організаціям державної торгівлі та споживчої
кооперації, відшкодовується з особливого рахунку по регулюванню
різниці в цінах. Крім різниці в цінах споживчій кооперації
відшкодовуються за діючими нормами накладні витрати і
нагромадження заготівельних організацій, пов'язані з закупівлею та
постачанням яєць для споживання в межах республіки.
Організації й підприємства оптової та роздрібної торгівлі
(якщо товари поступають за прямими договорами безпосередньо), а
також заготівельні контори щомісяця складають довідки в трьох
примірниках за формами згідно з додатками N 4, 5, 6. По два
примірники довідок, завірених підписами керівника і головного
(старшого бухгалтера та печаткою, подаються установам відповідних
банків за місцем знаходження розрахункового рахунку підприємства
(організації), а третій залишається на підприємстві і є підставою
для відображення суми відшкодування в обліку.
Установи банку не пізніше 5 числа кожного місяця повідомляють
про суми заборгованості відповідному обласному банку, а обласні
банки - до 10 числа республіканському банку. Суми дебетового
залишку по особливому рахунку республіканські банки до 15 числа
повідомляють Мінфіну УРСР.
Мінфін УРСР не пізніше 20 числа кожного місяця погашає
дебетові залишки за рахунок асигнувань республіканського бюджету.
У бухгалтерському обліку придбання товарів враховується по:
кредиту рахунку N 60 "Розрахунки з постачальниками" - на
вартість товарів за оптовими цінами;
кредиту рахунку N 42 "Торговельна націнка (знижка)" - на суму
торговельної знижки;
дебету рахунку N 41 "Товари" - на вартість товарів за
роздрібними цінами;
дебету рахунку N 68 "Розрахунки з бюджетом" - на суму різниці
в цінах.
Одержана з бюджету сума компенсації в звітності про фінансові
результати відображається додатково в розділі III "Платежі в
бюджет" по вписаному рядку "в тому числі компенсація різниці в
цінах".
Сума накладних витрат і нагромаджень, що підлягають
компенсації заготівельним організаціям споживчої кооперації за
рахунок бюджету, враховується по дебету рахунку N 68 "Розрахунки з
бюджетом" і кредиту рахунку N 80 "Прибутки і збитки" та в
бухгалтерській звітності про фінансові результати відображається в
складі доходів (прибутків).
Відшкодування різниці між новими оптовими і діючими
роздрібними цінами на товари дитячого асортименту, що випускаються
підприємствами Мінлегпрому УРСР, Міндеревпрому УРСР і місцевої
промисловості, провадиться підприємствам цих відомств за рахунок
бюджетних коштів у порядку, викладеному в листі Мінфіну СРСР
від 17 лютого 1987 р. N 37.
По медикаментах
Різниця між новими оптовими і діючими роздрібними цінами з
урахуванням планового рівня торговельного накладення на
медикаменти компенсується об'єднанням "Фармація" виконкомів
обласних, Київського і Севастопольського міських Рад народних
депутатів за рахунок коштів місцевих бюджетів, аптекарським
установам республіканського підпорядкування - за рахунок коштів
республіканського бюджету.
Для оплати компенсації Мінфін УРСР відкриває кредити по
республіканському бюджету, а місцеві фіноргани - по місцевих
бюджетах згідно з поданими розрахунками. Фінансові органи за
місцем знаходження аптекарської установи, що перебуває на
самостійному балансі, по результатах роботи за місяць на підставі
звіту визначають правильність розрахунку необхідної компенсації.
У бухгалтерському обліку придбання медикаментів
відображається по кредиту рахунків:
N 60 "Розрахунки з постачальниками" - на покупну вартість
товарів;
N 42 "Торговельна націнка" - на суму торговельного накладення
і дебету рахунків;
N 41 "Товари" - на вартість медикаментів за роздрібними
цінами;
N 68 "Розрахунки з бюджетом" - на суму компенсації.
Одержана з бюджету сума компенсації різниці в цінах в
бухгалтерській звітності про фінансові результати відображається
довідково в розділі платежів у бюджет з виділенням по вписаному
рядку "в тому числі компенсація різниці в цінах".

Додаток N 1
до Тимчасового положення
ДОВІДКА-РЕЄСТР
сум відшкодування для регулювання різниці в
цінах на м'ясопродукти (молокопродукти)
по ______________________________________
(найменування організації)
з ___________ по ____________ 1991 року
------------------------------------------------------------------ NN |Найменування| Кількість | Вартість | Вартість | Підлягає п/п| продукції |реалізованої| продукції |продукції в | відшко- | |продукції, ц| в оптових | роздрібних | дуванню | | | цінах | цінах за |з бюджету | | | |вирахуванням| крб. | | | | знижок | | | |------------+------------| | | |за |всього,|за |всього,| | | |___ |крб. |___ |крб. | | | |крб.| |крб.| | ---+------------+------------+----+-------+----+-------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства Розрахунок арифметично перевірено.
Головний бухгалтер Підлягає відшкодуванню ___ карбованців.
Підпис працівника банку
"___" ________ 1991 р. "___" __________ 1991 р.

Додаток N 2
до Тимчасового положення
ДОВІДКА-РЕЄСТР
сум відшкодування для регулювання різниці в цінах на
по ______________________________________________
(найменування організації)
з __________________ по __________________ 1991 року
------------------------------------------------------------------ NN |Найменування| Кількість | Вартість | Вартість | Підлягає п/п| продукції |реалізованої| продукції |продукції в | відшко- | |продукції, ц| в оптових | роздрібних | дуванню | | | цінах | цінах за |з бюджету, | | | |вирахуванням| крб. | | | | знижок | | | |------------+------------| | | |за |всього,|за |всього,| | | |___ |крб. |___ |крб. | | | |крб.| |крб.| | ---+------------+------------+----+-------+----+-------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства Розрахунок арифметично перевірено.
Головний бухгалтер Підлягає відшкодуванню ___ карбованців.
Підпис працівника банку
"___" ________ 1991 р. "___" __________ 1991 р.

Додаток N 3
до Тимчасового положення
РОЗРАХУНОК
сум різниці між закупівельними і
роздрібними цінами за вирахуванням торговельних
знижок на харчову рибну продукцію
по _________________________________,
(найменування господарства)
які належать відшкодуванню з особового рахунку
----------------------------------------------------------------------------- Випущена |Одиниця|Кількість| Вартість | Вартість | Сума продукція|виміру |продукції|по закупівельних | по роздрібних |перевищення | | | цінах | цінах за |закупівельних | | | | вирахуванням | цін над | | | | торговельних |роздрібними | | | | знижок |за вираху- | | |-----------------+-----------------| ванням | | |середня|вартість,|середня|вартість,|торговельних | | |ціна за| всього |ціна за| всього | знижок | | |одиницю| |одиницю| | (гр. 5 - | | | | | | | гр. 7) ---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ----------------------------------------------------------------------------- Всього

Керівник господарства
Головний бухгалтер
"___" _____________ 1991 р.

Додаток N 4
до Тимчасового положення
ДОВІДКА-РЕЄСТР
сум відшкодування для регулювання різниці
в цінах на харчові концентрати, чай,
тютюнові вироби та товари для дітей
(крб.) ------------------------------------------------------------------ NN | |Одиниця|Загальна | Вартість |Різниця| Всього п/п| |виміру |кількість|одиниці товару |в цінах| різниця у | | |товару |----------------|на заз-| вартості, | | | |в нових|в розд- |начений| що підлягає | | | |оптових|рібних |товар | відшкодуванню | | | |цінах |цінах за|(гр. |(гр. 7 х гр. 4) | | | | |вираху- |5-6) | | | | | |ванням | | | | | | |торго- | | | | | | |вельних | | | | | | |знижок | | ---+---+-------+---------+-------+--------+-------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------ Всього

Керівник підприємства (організації) підпис
Головний (старший) бухгалтер підпис
(печатка)
"___" _______________ 1991 р.

Додаток N 5
до Тимчасового положення
ДОВІДКА-РЕЄСТР
сум відшкодування для регулювання різниці
в цінах на яйця харчові курячі
(по державній та кооперативній торгівлі)
(крб.) ------------------------------------------------------------------ NN |Найменування|Загальна | Вартість |Різниця | Всього п/п| яєць |кількість,| 1 тис. штук |в цінах у | різниця |(по видах і |тис. штук |--------------|розрахунку|у вартості |категоріях) | |в роз-|в роз- |на 1 тис. |яєць, що | | |рахун-|дрібних|штук |підлягає | | |кових |цінах |(гр. 4 - |відшко- | | |цінах |(за ви-|гр. 5) |дуванню, | | | |раху- | |(гр. 6 - | | | |ванням | |гр. 3) | | | |торго- | | | | | |вельних| | | | | |знижок)| | ---+------------+----------+------+-------+----------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ------------------------------------------------------------------ Всього

Керівник підприємства підпис
Головний (старший) бухгалтер підпис
(печатка)
"___" _______________ 1991 р.

Додаток N 6
до Тимчасового положення
ДОВІДКА-РЕЄСТР
сум відрахувань для регулювання норм накладних
витрат заготівельних організацій споживчої
кооперації по яйцям курячим харчовим
------------------------------------------------------------------ Перелік |Кількість поставлених| Діюча норма |Загальна сума споживачів|у рахунок державного |накладних витрат|витрат, що | замовлення яєць | і нагромаджень |підлягають | споживачам, | |відшкодуванню | розташованим на | |заготівельним |території республіки | |організаціям | | |споживчої | | |кооперації | | |(гр. 3 х гр. 2) ----------+---------------------+----------------+---------------- 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------ Всього

Керівник підприємства підпис
Головний (старший) бухгалтер підпис
(печатка)
"___" _______________ 1991 р.вгору