Документ 9-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.05.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
У зв'язку з внесенням Урядом СРСР концепції переходу
до регульованої ринкової економіки та підвищення
державних роздрібних цін
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 25, ст. 394 )

У зв'язку з внесенням Урядом СРСР концепції переходу до
регульованої ринкової економіки та підвищення державних роздрібних
цін Верховна Рада Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Взяти до уваги, що перехід до регульованої ринкової
економіки є процес об'єктивний і закономірний. Разом з тим вважати
неприпустимим прийняття будь-яких рішень з питань підвищення
державних роздрібних цін без надійного компенсаційного механізму
соціального захисту населення і погодження з союзними
республіками.
2. Раді Міністрів Української РСР підготувати і внести на
розгляд другої сесії Верховної Ради Української РСР пакет
необхідних законопроектів та нормативних актів, що регламентували
б умови і порядок переходу республіки на регульовану ринкову
економіку і передбачали надійний соціальний захист громадян
Української РСР.
3. Цю постанову довести до відома Верховної Ради Союзу РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР В.ІВАШКО
м. Київ, 28 травня 1990 року
N 9-XIIвгору