Документ 899-2012-п, попередня редакція — Редакція від 22.08.2015, підстава - 605-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2012 р. № 899
Київ

Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку

{Установити, що вимоги цієї Постанови в частині заборони здійснювати витрати на інформаційно-консультативні, аудиторські та консалтингові послуги не поширюються на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” під час забезпечення виконання пункту 1 Постанови, згідно з Постановою КМ № 138 від 07.05.2014}

{Установити, що вимоги цієї Постанови в частині заборони здійснювати витрати на аудиторські та консалтингові послуги не поширюються на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” під час здійснення у 2014 році за погодженням з Міністерством фінансів витрат на аудиторські послуги для проведення моніторингу виконання програм в рамках співпраці України з Міжнародним валютним фондом, аудиторські послуги та послуги з оцінки для проведення реєстрації випуску акцій у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу Компанії, а також послуги з оцінки в рамках реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України згідно з вимогами Директиви 2009/73/ЄС згідно з Постановою КМ № 577 від 01.10.2014}

{Установити, що вимоги цієї Постанови в частині заборони здійснювати витрати на аудиторські та консалтингові послуги не поширюються на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” під час здійснення у 2015 році за погодженням з Міністерством фінансів витрат на аудиторські послуги для проведення моніторингу виконання програм в рамках співпраці України з Міжнародним валютним фондом, аудиторські послуги та послуги з оцінки для проведення реєстрації випуску акцій у зв’язку із зміною розміру статутного капіталу Компанії, а також послуги з оцінки в рамках реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України згідно з вимогами Директиви 2009/73/ЄС згідно з Постановою КМ № 316 від 20.05.2015}

{Установити, що вимоги цієї Постанови в частині заборони здійснювати витрати на інформаційно-консультативні та консалтингові послуги не поширюються на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” у разі здійснення витрат на оплату зазначених послуг під час забезпечення виконання абзацу першого пункту 1 Постанови, згідно з Постановою КМ № 605 від 19.08.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 390 від 04.06.2015}

Відповідно до підпункту “р” пункту 18 частини другої статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) суб’єкти господарювання державного сектора економіки (далі - суб’єкти господарювання) у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку:

можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких прийнято Кабінетом Міністрів України);

- придбання та оренду легкових автомобілів;

- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

- консалтингові послуги;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 390 від 04.06.2015}

- страхування (крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

- представницькі заходи;

- виробництво та розповсюдження реклами;

- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

- відрахування до резерву сумнівних боргів;

не можуть здійснювати продаж, списання державного майна;

2) зазначені у підпункті 1 цього пункту обмеження діють на період до затвердження (погодження) в установленому порядку річного фінансового плану суб’єкта господарювання.

2. Внести до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 42, число 35, с. 81; 1998 р., № 50, ст. 1838; 1999 р., № 23, ст. 1062, № 29, ст. 1474; 2001 р., № 31, ст. 1404; 2004 р., № 10, ст. 598; 2009 р., № 75, ст. 2563) такі зміни:

абзац сьомий пункту 11 після слів “цим контрактом” доповнити словами “, а також за здійсненням підприємством витрат у разі незатвердження (непогодження) річного фінансового плану в установленому законодавством порядку”;

підпункт “г” пункту 26 після слів “фінансового плану підприємства” доповнити словами “, або порушення порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектора економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899”.

3. Міністерствам, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити включення до контрактів з керівниками суб’єктів господарювання положення щодо встановлення відповідальності таких керівників за невиконання вимог цієї постанови.

4. Міністерствам, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності та Державній фінансовій інспекції забезпечити контроль за здійсненням витрат суб’єктами господарювання у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів на поточний рік у встановленому порядку.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2012 р. № 899

ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 332 “Деякі питання використання майна суб’єктами господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 874).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 620 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 332” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1521).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2012 р. № 69 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 332” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 421).вгору