Документ 899-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 65 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.343 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) (Відомості Верховної Ради України,
2007 р., N 7-8, ст. 66) такі зміни:
в абзаці третьому слова "їх активів" замінити словами "їх
активів, та підприємств громадських організацій інвалідів за
цільовими позиками перед відділеннями Фонду соціального захисту
інвалідів";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати списання
цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту
інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів, термін
повернення яких закінчився до 1 січня 2007 року, в установленому
Кабінетом Міністрів України порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 899-Vвгору