Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (укр/рос)
Міжнародна морська організація; Конвенція, Правила, Рекомендації [...] від 05.04.1966
Документ 896_007, чинний, поточна редакція — Приєднання від 21.09.1993, підстава - 773-93-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.01.1994. Подивитися в історії? )

            Міжнародна конвенція 
про вантажну марку 1966 року
(укр/рос)
{ Заключний Акт Конвенції див. ( 896_041 )
від 05.04.66 }

{ Про приєднання до Конвенції див. Постанову КМ N 773
( 773-93-п ) від 21.09.93 }

Дата підписання: 05.04.1966 Дата приєднання України: 21.09.1993 Дата набуття чинності для України: 25.01.1994
Договірні Уряди, ПРАГНУЧИ встановити уніфіковані принципи і правила стосовно
граничного навантаження суден, що здійснюють міжнародні рейси, з
урахуванням необхідності збереження життя і майна на морі, ВВАЖАЮЧИ, що найкращим шляхом досягнення цієї мети може бути
укладення Конвенції, ПОГОДИЛИСЬ про нижченаведене:
Стаття 1
Загальні зобов'язання за Конвенцією
(1) Договірні Уряди зобов'язуються виконувати положення цієї
Конвенції та Додатків до неї, що складають невід'ємну частину цієї
Конвенції. Будь-яке посилання на цю Конвенцію є одночасно і
посиланням на її Додатки.
(2) Договірний Уряд вживає всіх заходів, які можуть бути
необхідні для виконання цієї Конвенції.
Стаття 2
Визначення
Для цілей цієї Конвенції, якщо чітко не передбачене інше: (1) "Правила" означають Правила, що додаються до цієї
Конвенції.
(2) "Адміністрація" означає уряд держави, під прапором якої
плаває судно.
(3) "Схвалений" означає схвалений Адміністрацією. (4) "Міжнародний рейс" означає морське плавання з країни, до
якої застосовується ця Конвенція, до порту, розташованого за
межами такої країни, або навпаки. З цією метою кожна територія, за
міжнародні відносини якої відповідає Договірний Уряд, або на якій
Організація Об'єднаних Націй має управляючу владу, розглядається
як окрема країна.
(5) "Риболовне судно" означає судно, що використовується для
лову риби, китів, тюленів, моржів або інших живих ресурсів моря.
(6) "Нове судно" означає судно, кіль якого вже закладено, або
яке знаходиться на подібній стадії будівництва на день чи після
набуття цією Конвенцією чинності для кожного Договірного Уряду.
(7) "Існуюче судно" означає судно, що не є новим. (8) "Довжина" означає 96 відсотків загальної довжини судна,
взятої по ватерлінії при 85 відсотках мінімальної теоретичної
висоти борту, вимір якої від вершини горизонтального кіля, чи
довжину від носової частини форштевня до осі балера руля на
ватерлінії, залежно від того, що більше. На суднах, спроектованих
з диферентом, ватерлінія, по якій ця довжина вимірюється, має бути
паралельною конструктивній ватерлінії.
Стаття 3
Загальні положення
(1) Жодне судно, до якого застосовується ця Конвенція, не
може вирушити в море у міжнародний рейс після дати набуття
чинності цією Конвенцією, якщо воно не оглянуте, не має вантажних
марок і Міжнародного посвідчення 1966 року про вантажну марку або,
коли це доцільно, - Міжнародного посвідчення про вилучення
вантажної марки згідно з положеннями цієї Конвенції.
(2) Ніщо в цій Конвенції не перешкоджає Адміністрації
встановити висоту надводного борту більше мінімальної, визначеної
згідно з Додатком I.
Стаття 4
Застосування
(1) Ця Конвенція застосовується до; (a) суден, зареєстрованих в країнах, уряди яких є Договірними
Урядами;
(b) суден, зареєстрованих в територіях, на які поширюється
дія цієї Конвенції згідно з статтею 32; а також
(c) незареєстрованих суден, що плавають під прапором держави,
уряд якої є Договірним Урядом.
(2) Ця Конвенція застосовується до суден, що здійснюють
міжнародні рейси.
(3) Правила, що містяться в Додатку I, застосовуються
безпосередньо до нових суден.
(4) Існуючі судна, які не повністю відповідають вимогам
правил, що містяться в Додатку I, або якійсь їх частині, мають
відповідати, принаймні таким зменшеним відповідним вимогам, які
Адміністрація застосовувала до суден у міжнародних рейсах до
набуття чинності цією Конвенцією; підвищення надводних бортів на
таких суднах не може вимагатися ні в якому разі. Для того, щоб
мати право на будь-яке зменшення висоти надводного борту від тої,
що була встановлена раніше, існуюче судно має відповідати всім
вимогам цієї Конвенції.
(5) Правила, що містяться в Додатку II, застосовуються до
нових і існуючих суден, на які поширюється дія цієї Конвенції.
Стаття 5
Виключення
(1) Ця Конвенція не застосовується до: (a) військових кораблів; (b) нових суден довжиною менше 24 метрів (70 футів); (c) існуючих суден валовою місткістю менше 150 реєстрованих
тонн;
(d) прогулянкових яхт, що не займаються торгівлею; (e) риболовних суден. (2) Конвенція не застосовується до суден, які плавають тільки
в:
(a) Великих Озерах Північної Америки та по річці Св.
Лаврентія в межах до прямої лінії, проведеної на сході від мису
Розвер до мису Уест-Поінт на острові Антікості, і далі в межах до
прямої лінії, проведеної від острова Антікості в північному
напрямку до меридіану 63 град. західної довготи;
(b) Каспійському морі; (c) по річках Ла-Плата, Парана та Уругвай в межах до прямої
лінії, проведеної на сході між Пунта-Норта (Аргентина) і
Пунта-дель-Есте (Уругвай).
Стаття 6
Звільнення
(1) Судна, що знаходяться у міжнародному рейсі між двома
сусідніми портами двох або більше держав, можуть бути звільнені
Адміністрацією від виконання положень цієї Конвенції на час
перебування в такому рейсі, якщо уряди держав, в яких розташовані
так порти, погодяться, що безпечний характер чи умови здійснення
рейсу між цими портами роблять недоцільним або непрактичним
застосування положень цієї Конвенції до суден, що перебувають в
такому рейсі.
(2) Адміністрація може звільнити будь-яке судно, в якому
використані новітні характеристики, від виконання будь-яких
положень цієї Конвенції, якщо їх застосування може серйозно
перешкодити проведенню досліджень по вдосконаленню таких
характеристик і їх впровадженню на суднах, що здійснюють
міжнародні рейси. Будь-яке таке судно, однак, мусить відповідати
вимогам безпеки, які, на думку цієї Адміністрації, є адекватними
для використання судна за його призначенням, забезпечують загальну
безпеку судна і прийнятні урядам держав, до яких буде заходити
судно.
(3) Адміністрація, що дозволяє будь-які звільнення згідно з
пунктами (1) і (2) цієї статті, повідомляє Міжурядову морську
консультативну організацію (в подальшому "Організація") про деталі
такого звільнення та його підстави, які Організація поширює серед
Договірних Урядів для інформації.
(4) Судно, що, як правило, не використовується у міжнародних
рейсах, але яке, у виключних обставинах, мусить здійснити один
міжнародний рейс, може звільнятися Адміністрацією від виконання
будь-яких вимог цієї Конвенції, якщо це судно відповідає вимогам
безпеки, які, на думку Адміністрації, є адекватними для рейсу, що
має здійснити це судно.
Стаття 7
Форс-мажор
(1) Судно, на яке не поширюються положення цієї Конвенції на
час його виходу в будь-який рейс, не підпадає під дію цих положень
на підставі будь-якого відхилення від наміченого маршруту через
негоду або будь-яку іншу причину форс-мажорного характеру.
(2) Застосовуючи положення цієї Конвенції, Договірні Уряди
належним чином враховують будь-яке відхилення або затримку судна,
викликану негодою або будь-якою іншою причиною форс-мажорного
характеру.
Стаття 8
Еквіваленти
(1) Адміністрація може дозволити встановити на судні
будь-який вузол, матеріал, пристрій, апарат або інше обладнання,
відмінні від тих, що вимагаються за цією Конвенцією, якщо
Адміністрація випробовуванням або іншим чином упевнюються в тому,
що вони є принаймні такими ж ефективними, як і вузли, матеріали,
пристрої, апарати чи інше обладнання, що вимагаються за цією
Конвенцією.
(2) Адміністрація, яка дозволяє установку на судні будь-якого
вузла, матеріалу, пристрою, апарата або іншого обладнання,
відмінних від тих, що вимагаються за цією Конвенцією, інформує про
це Організацію для поширення серед Договірних Урядів деталей такої
установки, разом із звітом про проведення будь-яких випробувань.
Стаття 9
Рішення з експериментальною метою
(1) Ніщо в цій Конвенції не перешкоджає Адміністрації
приймати відносно судна, до якого застосовується ця Конвенція,
спеціальні рішення з експериментальною метою.
(2) Адміністрація, яка приймає таке рішення, інформує
Організацію про його деталі для поширення серед Договірних Урядів.
Стаття 10
Ремонт, перебудова і модернізація
(1) Судно, що зазнає ремонту, перебудови, модернізації і
зв'язаного з цим спорядження, має продовжувати відповідати
принаймні тим вимогам, що ставилися до судна раніше. Існуюче судно
в такому випадку, як правило, повинно відповідати вимогам, що
стосуються нового судна, не меншим, ніж це було до ремонту.
(2) Ремонт, перебудова, модернізація капітального характеру і
зв'язане з цим спорядження мають відповідати вимогам, що
стосуються нового судна, якщо Адміністрація вважає це доцільним і
практично здійсненним.
Стаття 11
Зони і райони
(1) Судно, до якого застосовується ця Конвенція, має
відповідати вимогам, що стосуються цього судна в зонах і районах,
визначених у Додатку II.
(2) Порт, що знаходиться на лінії, яка розділяє дві зони чи
два райони, розглядається як розташований в межах зони або району,
звідки судно випливає або куди воно припливає.
Стаття 12
Положення вантажної марки
(1) За винятками передбаченими в пунктах (2) і (3) цієї
статті, необхідні вантажні марки на бортах судна, що відповідають
порам року і зонам чи районам, в яких може перебувати судно, ні в
якому разі не можуть бути занурені на протязі всього часу, коли
судно відправляється у море, знаходиться у плаванні або ж
приходить у порт.
(2) Коли судно перебуває у прісній воді з густиною, що
дорівнює одиниці, відповідна вантажна марка може бути занурена на
величину прісноводного припуску, вказану у Міжнародному
посвідченні 1966 року про вантажну марку. Коли величина густини
відрізняється від одиниці, припуск має бути пропорціональним
різниці між 1,025 і фактичною густиною.
(3) Коли судно відходить з порту, що знаходиться на річці або
у внутрішніх водах, дозволяється більш глибоке навантаження, яке
відповідає вазі палива й інших матеріалів необхідних для вживання
між точкою відправлення і морем.
Стаття 13
Огляд, перевірка і нанесення вантажних марок
Огляд, перевірка і нанесення вантажних марок з метою
забезпечення виконання положень цієї Конвенції та звільнення від
їх виконання здійснюються співробітниками Адміністрації. Однак
Адміністрація може доручити огляд, перевірку і нанесення вантажних
марок або інспекторам, призначеним з цією метою, або організаціям,
що визнані нею. В кожному випадку відповідна Адміністрація
повністю гарантує повноту і ефективність огляду, перевірки і
нанесення вантажних марок.
Стаття 14
Первісні та періодичні огляди і перевірки
(1) Судно підлягає оглядам та перевіркам, наведеним нижче: (a) огляд судна до введення в експлуатацію, що включає повну
перевірку його конструкцій і обладнання, якщо Конвенція
застосовується до цього судна. Такий огляд має забезпечувати, щоб
положення, матеріал і набір корпусу судна повністю відповідали
вимогам цієї Конвенції.
(b) Періодичний огляд через відрізки часу, що встановлені
Адміністрацією і не перевищують п'яти років, який повинен
забезпечувати, щоб конструкція, обладнання, положення, матеріал і
набір корпусу судна повністю відповідали вимогам цієї Конвенції.
(c) Періодична інспекція кожного року в межах трьох місяців
до чи після річниці видачі посвідчення з метою перевірки, що
корпус судна чи його надбудова не зазнали змін, які можуть
вплинути на розрахунки положення вантажної марки, а також з метою
перевірки робочого стану вузлів і пристроїв для:
(i) закриття отворів;
(ii) леєрів;
(iii) штормових пориків; та
(iv) засобів доступу до приміщень команди.
(2) Проведення періодичних перевірок, які передбачені у
пункті (1)(c) цієї статті, підтверджується відповідним записом у
Міжнародному посвідченні 1966 року про вантажну марку або
Міжнародному посвідченні про вилучення для вантажної марки, яке
видається судну згідно з пунктом (2) статті 6 цієї Конвенції.
Стаття 15
Підтримання стану після огляду
Після огляду судна згідно з статтею 14, будь-які зміни в його
конструкції, обладнанні, положенні, матеріалі або наборі корпусу
судна, охоплених оглядом, робляться тільки з дозволу
Адміністрації.
Стаття 16
Видача посвідчень
(1) Міжнародне посвідчення 1966 року про вантажну марку
видається кожному судну, яке було оглянуте і на бортах якого
нанесені вантажні марки згідно з цією Конвенцією.
(2) Міжнародне посвідчення про вилучення для вантажної марки
видається будь-якому судну, звільненому від виконання Конвенції
згідно з пунктами (2) чи (4) статті 6.
(3) Такі посвідчення видаються Адміністрацією або будь-якою
особою чи організацією, уповноваженою нею належним чином. У
кожному випадку Адміністрація повністю відповідає за посвідчення.
(4) Незважаючи на інші положення цієї Конвенції, будь-яке
міжнародне посвідчення про вантажну марку, чинне на момент набуття
чинності цією Конвенцією по відношенню до уряду держави, під
прапором якої плаває судно, залишається дійсним протягом двох
років або поки воно не втратить своєї сили, залежно від того, який
строк буде коротшим. Після цього судно повинно мати Міжнародне
посвідчення 1966 року про вантажну марку.
Стаття 17
Видача посвідчень іншим урядом
(1) Договірний Уряд може, на прохання іншого Договірного
Уряду, провести огляд судна і, за умовою дотримання судном
положень цієї Конвенції, видає чи уповноважує видати оглянутому
судну Міжнародне посвідчення 1966 року про вантажну марку згідно з
цією Конвенцією.
(2) Копія посвідчення, копія оглядового звіту, що
використовується для розрахунку надводного борту, а також копія
розрахунків передаються урядові, що звернувся з проханням про
огляд, якомога швидше.
(3) У посвідченні, що було видане таким чином, має бути
відмічено, що воно було видане на прохання уряду держави, під чиїм
прапором плаває або буде плавати судно, і воно має таку ж силу і
таке ж визнання, що і посвідчення, видане згідно з статтею 16.
(4) Міжнародне посвідчення 1966 року про вантажну марку не
видається судну, що плаває під прапором держави, уряд якої не є
Договірним Урядом.
Стаття 18
Форма посвідчення
(1) Посвідчення складається офіційною мовою або мовами
країни, що його видала. Якщо офіційна мова не є англійською або
французька, текст посвідчення містить переклад на одну з цих мов.
(2) Форма посвідчення відповідає одному з зразків, наведених
у Додатку III. Упорядкування друкованої частини кожного зразка
посвідчення має відтворюватися в кожному виданому посвідченні та в
його засвідчених копіях.
Стаття 19
Строк чинності посвідчень
(1) Міжнародне посвідчення 1966 року про вантажну марку
видається на період, який визначається Адміністрацією і який не
перевищує п'яти років з дня видачі.
(2) Оскільки, після періодичного огляду, передбаченого в
пункті (1)(b) статті 14, нове посвідчення не може бути видане
судну до закінчення строку чинності посвідчення, виданого раніше,
особа чи організація, що здійснює огляд, може поновити чинність
первинного посвідчення на строк, який не перевищує п'яти місяців.
Це подовження строку фіксується у посвідченні і дозволяється лише
тоді, коли у конструкції, обладнанні, положенні, матеріалі чи
наборі корпусу судна не було ніяких змін, які впливають на
надводний борт судна.
(3) Міжнародне посвідчення 1966 року про вантажну марку
анулюється Адміністрацією у таких випадках:
(a) в корпусі і надбудовах судна зроблені істотні зміни, які
вимагають збільшення надводного борту;
(b) засоби і пристрої, згадані у підпункті (c) пункту (1)
статті 14, не підтримуються і робочому стані;
(c) проведення перевірки судна, передбаченої в підпункті (c)
пункту (1) статті 14, не зафіксоване в посвідченні;
(d) міцність конструкції судна зменшена до такого рівня, що
судно вважається небезпечним.
(4) (a) Строк дії Міжнародного посвідчення про вилучення для
вантажної марки, виданого судну Адміністрацією згідно з пунктом
(2) статті 6, не перевищує п'яти років з дня його видачі.
Відповідні записи в таке посвідчення, його поновлення та
анулювання здійснюються згідно з процедурою, передбаченою у цій
статті для Міжнародного посвідчення 1966 року про вантажну марку.
(b) Строк дії Міжнародного посвідчення про вилучення
вантажної марки, що видається судну згідно з пунктом (4) статті 6,
обмежується одним рейсом, на який воно видається.
(5) Посвідчення, видане судну Адміністрацією, втрачає
чинність у момент передачі такого судна під прапор іншої держави.
Стаття 20
Визнання посвідчень
Посвідчення, видані в межах компетенції Договірного Уряду
згідно з цією Конвенцією, визнаються іншими Договірними Урядами і
розглядаються для всіх цілей, охоплених цією Конвенцією, як такі,
що мають однакову чинність з посвідченнями, виданими цими урядами.
Стаття 21
Контроль
(1) Судна, що мають посвідчення, видане згідно з статтею 16
чи статтею 17, знаходячись в портах інших Договірних Урядів, мають
проходити контроль, який здійснюється офіційними особами, належним
чином уповноваженими цими урядами. Договірні Уряди забезпечують
проведення такого контролю, коли він є доцільним і практично
здійсненим, з метою перевірки наявності на борту судна чинного
посвідчення, виданого згідно з цією Конвенцією. Якщо на борту
судна є чинне Міжнародне посвідчення про вантажну марку (1966
рік), такий контроль обмежується визначенням того, що:
(a) судно не завантажене поза межами, дозволеними
посвідченням;
(b) положення вантажної марки на судні відповідає
посвідченню; і
(c) судно не зазнало таких істотних змін щодо питань,
викладених в підпунктах (a) і (b) пункту (3) статті 19, які
роблять його явно непридатним для здійснення морського плавання
без загрози для людського життя. Якщо на борту судна є чинне
Міжнародне посвідчення про вилучення для вантажної марки, такий
контроль обмежується визначенням виконання всіх умов, передбачених
цим посвідченням.
(2) Якщо такий контроль здійснюється згідно з підпунктом (c)
пункту (1) цієї статті, він здійснюється тільки у разі
необхідності для забезпечення того, щоб судно не вийшло в море,
поки воно не зможе гарантувати пасажирам чи команді безпеку на
морі.
(3) Якщо контроль, передбачений в цій статті, потребує
будь-якого втручання, офіційна особа, що виконує такий контроль,
негайно інформує у письмовій формі консула або дипломатичного
представника держави, під прапором якої плаває судно, про таке
втручання і про всі обставини, за яких воно буде визнане
необхідним.
Стаття 22
Привілеї
Привілеї, що надаються цією Конвенцією не можуть бути
використані, якщо судно не має чинного посвідчення згідно з
Конвенцією.
Стаття 23
Аварії
(1) Кожна Адміністрація зобов'язується проводити
розслідування будь-якої аварії, що трапилася з судном, за яке вона
відповідає і яке підпадає під дію положень цієї Конвенції, коли
вона вважає, що таке розслідування допоможе визначити доцільність
внесення змін в цю Конвенцію.
(2) Кожний Договірний Уряд зобов'язується надавати
Організації відповідну інформацію стосовно результатів такого
розслідування. Ніякі звіти або рекомендації Організації, що
базуються на такій інформації, не можуть розкривати назву чи
національну належність відповідних суден або якимось чином
встановлювати чи передбачати відповідальність судна або особи.
Стаття 24
Попередні договори і конвенції
(1) Всі інші договори, конвенції і домовленості стосовно
вантажної марки, чинні на цей час між урядами-учасниками
Конвенції, продовжують свою повну і цілковиту дію протягом усіх їх
строків чинності щодо:
(a) суден, до яких ця Конвенція не застосовується; і (b) суден, до яких ця Конвенція застосовується, в питаннях,
що чітко не передбачені нею.
(2) Однак, коли такі договори, конвенції або домовленості
суперечать положенням цієї Конвенції, перевагу мають положення
цієї Конвенції.
Стаття 25
Спеціальні правила, складені за домовленістю
Якщо згідно з цією Конвенцією за домовленістю між усіма чи
деякими Договірними Урядами складаються спеціальні правила, такі
правила надсилаються Організації для поширення серед усіх
Договірних Урядів.
Стаття 26
Передача інформації
(1) Договірні Уряди зобов'язуються надсилати Організації і
передавати їй на зберігання:
(a) достатню кількість зразків своїх посвідчень, виданих
згідно з положеннями цієї Конвенції, для поширення серед
Договірних Урядів;
(b) тексти законів, постанов, наказів, правил та інших
документів, що були поширені і що стосуються різних питань в межах
компетенції цієї Конвенції; а також
(c) список неурядових організацій, які уповноважені діяти від
їх імені при впорядкуванні питань, що стосуються вантажної марки,
для поширення серед Договірних Урядів.
(2) Кожний Договірний Уряд погоджується надавати свої
стандарти міцності будь-якому іншому Договірному Урядові за його
проханням.
Стаття 27
Підписання, прийняття і приєднання
(1) Ця Конвенція відкрита для підписання протягом трьох
місяців з 5 квітня 1966 року і надалі залишаться відкритою для
приєднання. Уряди держав-членів Організації Об'єднаних Націй чи
інших спеціалізованих установ, чи Міжнародного агентства з атомної
енергії, чи учасники Статуту Міжнародного суду ( 995_010 ) можуть
стати учасниками Конвенції шляхом:
(a) підписання без застережень, щодо прийняття; (b) підписання із застереженням щодо прийняття з наступним
прийняттям; або
(c) приєднання. (2) Прийняття або приєднання здійснюється шляхом здачі
документа про прийняття чи приєднання на зберігання організації,
яка інформує всі уряди, що підписали Конвенцію або приєднались до
неї, про кожне нове прийняття або приєднання та про дату здачі
відповідного документа на зберігання.
Стаття 28
Набуття чинності
(1) Ця Конвенція набуває чинності через дванадцять місяців
після дати, на яку не менше як п'ятнадцять урядів держав, в тому
числі сім, кожен з яких має не менше одного мільйона валового
тоннажу флоту в реєстрових тоннах, підписали її без застережень
щодо прийняття або здали на зберігання документ про прийняття чи
приєднання згідно з статтею 27. Організація повідомляє всі уряди,
які підписали цю Конвенцію чи приєднались до неї, про дату, з якої
вона набуває чинності.
(2) Для урядів, які здали документ про прийняття цієї
Конвенції або приєднання до неї впродовж дванадцяти місяців,
зазначених в пункті (1) цієї статті, прийняття чи приєднання
набуває чинності з дати набуття чинності цією Конвенцією або через
три місяці після дати здачі на зберігання документа про прийняття
або приєднання, в залежності від того, яка дата пізніша.
(3) Для урядів, які здали документ про прийняття цієї
Конвенції або приєднання до неї після дати набуття нею чинності,
ця Конвенція набуває чинності через три місяці після дати здачі
такого документа на зберігання.
(4) Після дати, на яку були вжиті всі заходи, необхідні для
набуття поправкою до цієї Конвенції чинності, або коли всі
необхідні документи про прийняття вважаються наданими згідно з
підпунктом (b) пункту (2) статті 29 у випадку одностайного
прийняття поправки, будь-який документ про прийняття або
приєднання, що був зданий на зберігання, стосується цієї Конвенції
з внесеною в неї поправкою.
Стаття 29
Поправки
(1) Поправки до цієї Конвенції можуть вноситися за
пропозицією будь-якого Договірного Уряду з дотриманням процедур,
зазначених у цій статті.
(2) Прийняття поправок шляхом одностайного схвалення. (a) На прохання Договірного Уряду будь-яка поправка до цієї
Конвенції, запропонована ним, надсилається Організацією всім
Договірним Урядам на розгляд з метою одностайного прийняття.
(b) Будь-яка така поправка набуває чинності через дванадцять
місяців після дати її прийняття усіма Договірними Урядами, якщо
тільки не було домовленості про більш ранню дату. Якщо Договірний
Уряд не інформує Організацію про прийняття чи відхилення поправки
протягом трьох років після першого повідомлення про неї,
вважається, що він прийняв цю поправку.
(c) Будь-яка запропонована поправка вважається відхиленою,
якщо вона не була прийнята згідно з підпунктом (b) цього пункту
протягом трьох років з дня, коли Організація вперше повідомила про
неї Договірні Уряди.
(3) Прийняття поправок після їх розгляду Організацією. (a) На прохання Договірного Уряду будь-яка поправка до цієї
Конвенції, запропонована ним, розглядається Організацією. Якщо
вона приймається більшістю в дві третини присутніх і голосуючих у
Комітеті з питань безпеки на морі Організації, така поправка
доводиться до відома усіх Членів Організації і усіх Договірних
Урядів не менш як за шість місяців до її розгляду Асамблеєю
Організації.
(b) Якщо поправка приймається більшістю в дві третини
присутніх і голосуючих в Асамблеї, ця поправка доводиться
Організацією до відома усіх Договірних Урядів для прийняття.
(c) Така поправка набуває чинності через дванадцять місяців
після дати її прийняття двома третинами Договірних Урядів.
Поправка набуває чинності щодо усіх Договірних Урядів за
винятком тих, які до набуття нею чинності заявили про її
неприйняття. (d) Асамблея більшістю в дві третини присутніх і голосуючих,
в тому числі двома третинами Урядів, представлених в Комітеті з
питань безпеки на морі і присутніх та голосуючих в Асамблеї, може
під час прийняття поправки запропонувати визначити, що у зв'язку з
надзвичайною важливістю поправки будь-який Договірний Уряд, який
робить заяву згідно з підпунктом (c) і який не приймає поправки
протягом дванадцяти місяців після того, як вона набула чинності,
перестає бути учасником Конвенції по закінченні цього періоду.
Таке визначення має бути спочатку прийняте двома третинами
Договірних Урядів учасників цієї Конвенції.
(e) Ніщо в цьому пункті не перешкоджає Договірному Уряду,
який першим запропонував прийняти рішення щодо поправки до цієї
Конвенції, прийняти у будь-який час інше рішення, яке він вважає
доцільним згідно з пунктом (2) чи (4) цієї Статті.
(4) Прийняття поправок конференцією. (a) На прохання Договірного Уряду, яке підтримується не менш
ніж третиною усіх Договірних Урядів, Організація скликає
конференцію урядів для того, щоб розглянути поправки до цієї
Конвенції.
(b) Будь-яка поправка, прийнята на конференції двома
третинами присутніх і голосуючих Договірних Урядів, доводиться
Організацією до відома усіх Договірних Урядів для прийняття.
(c) Така поправка набуває чинності через дванадцять місяців
після дати її прийняття двома третинами Договірних Урядів. Вона
набуває чинності щодо усіх Договірних Урядів за винятком тих, які
до набуття нею чинності заявили про її неприйняття.
(d) Конференція, скликана згідно з підпунктом (a), може двома
третинами присутніх і голосуючих визначити під час прийняття
поправки, що у зв'язку з надзвичайною важливістю поправки
будь-який Договірний Уряд, який робить заяву згідно з підпунктом
(c) і який не приймає поправки протягом дванадцяти місяців після
набуття нею чинності, перестає бути учасником Конвенції по
закінченні цього періоду.
(5) Будь-які поправки до цієї Конвенції, які зроблені згідно
з цією статтею і стосуються конструкції судна, застосовуються
тільки до суден, кілі яких закладені або які знаходяться на
подібній стадії будівництва на дату набуття поправкою чинності або
після неї.
(6) Організація інформує усі Договірні Уряди про будь-які
поправки, що набувають чинності згідно з цією статтею, а також про
дату, з якої кожна така поправка набуде чинності.
(7) Прийняття поправок чи заява стосовно них згідно з цією
статтею робиться шляхом надсилання письмового повідомлення до
Організації, яка сповіщає усі Договірні Уряди про одержання заяви
або повідомлення про прийняття.
Стаття 30
Денонсація
(1) Ця Конвенція може бути денонсована будь-яким Договірним
Урядом у будь-який час через п'ять років після дати набуття
Конвенцією чинності для цього Уряду.
(2) Денонсація здійснюється шляхом письмового повідомлення
Організації, яка інформує усі інші Договірні Уряди про одержання
будь-якого такого повідомлення про дату його одержання.
(3) Після одержання Організацією повідомлення денонсація
набуває чинності через рік, або інший більш тривалий строк, який
може бути визначений в ньому.
Стаття 31
Зупинення дії Конвенції
(1) У випадку воєнних дій чи інших надзвичайних обставин, які
зачіпають життєві інтереси держави, уряд якої є Договірним Урядом,
цей уряд може зупинити дію Конвенції в цілому або частково. Уряд,
що зупиняє дію Конвенції, негайно сповіщає Організацію про
будь-яке зупинення.
(2) Зупинення дії Конвенції за таких умов не позбавляє інші
Договірні Уряди прав контролю, згідно з цією Конвенцією, над
суднами уряду, що зупинив дію Конвенції, коли ці судна перебувають
у їх портах.
(3) Уряд, що зупинив дію цієї Конвенції, у будь-який час може
скасувати таке зупинення і має негайно сповістити про це
Організацію.
(4) Організація сповіщає усі Договірні Уряди про будь-яке
зупинення або скасування зупинення дії Конвенції згідно з цією
статтею.
Стаття 32
Території
(1) (a) Організація Об'єднаних Націй у випадках, коли вона
здійснює управляючу владу над територією, чи будь-який Договірний
Уряд, відповідальний за міжнародні відносини на території,
проводить у найкоротші строки з такою територією консультації з
метою поширення дії Конвенції на цю територію і може у будь-який
час шляхом письмового повідомлення заявити Організації про те, що
дія Конвенції поширюється на таку територію.
(b) Ця Конвенція поширюється на територію, зазначену у
повідомленні, з дати одержання повідомлення або іншої дати,
вказаної у цьому повідомленні.
(2) (a) Організація Об'єднаних Націй чи будь-який Договірний
Уряд, який зробив заяву згідно з підпунктом (a) пункту (1) цієї
статті, у будь-який час після закінчення п'ятирічного строку з
дати поширення дії Конвенції на будь-яку територію може шляхом
письмового повідомлення Організації заявити, що ця Конвенція
перестає поширюватись на територію, зазначену у повідомленні.
(b) Ця Конвенція перестає поширюватись на будь-яку територію,
зазначену в такому повідомленні, через один рік з дати одержання
повідомлення Організацією або іншим більш тривалий строк, який
може бути вказаний в повідомленні.
(3) Організація інформує усі Договірні Уряди про поширення
дії цієї Конвенції на будь-яку територію згідно з пунктом (1) цієї
статті і про припинення такого поширення згідно з положеннями
пункту (2), вказуючи у кожному окремому випадку дату, з якої дія
Конвенції була поширена, або дату з якої таке поширення
припиняється.
Стаття 33
Реєстрація
(1) Ця Конвенція здається на зберігання в Організацію.
Генеральний секретар Організації надсилає завірені копії цієї
Конвенції всім урядам, що її підписали, і всім Урядам, що
приєдналися до неї.
(2) Як тільки ця Конвенція набере чинності, вона буде
зареєстрована Організацією згідно з статтею 102 Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття 34
Мови
Ця Конвенція вчинена в одному примірнику англійською і
французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
Офіційний переклад російською та іспанською мовами буде зроблений
і переданий на зберігання разом з підписаним оригіналом.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені відповідними урядами, підписали цю Конвенцію.
Вчинено у Лондоні п'ятого квітня 1966 року.
Международная конвенция
о грузовой марке 1966 года
(Лондон, 5 апреля 1966 года)

Договаривающиеся правительства,
желая установить единые принципы и правила, касающиеся
предельной загрузки судов, совершающих международные рейсы, что
способствовало бы усилению охраны человеческой жизни и имущества
на море;
считая, что лучшим способом для достижения этой цели является
заключение Конвенции;
согласились о следующем.
Статья 1
Общие обязательства по Конвенции
1. Договаривающиеся правительства обязуются осуществлять
положения настоящей Конвенции и Приложений к ней, которые
составляют неотъемлемую часть настоящей Конвенции. Всякая ссылка
на настоящую Конвенцию означает одновременно ссылку на эти
Приложения.
2. Договаривающиеся правительства примут все меры, которые
могут быть необходимы для осуществления настоящей Конвенции.
Статья 2
Определения
Для целей настоящей Конвенции, если иное специально не
оговорено:
1. "Правила" означают Правила, приложенные к настоящей
Конвенции.
2. "Администрация" означает правительство государства, под
флагом которого плавает судно.
3. "Одобрено" означает одобрено Администрацией.
4. "Международный рейс" означает морской рейс из страны, на
которую распространяется настоящая Конвенция, в порт,
расположенный за пределами этой страны, или наоборот. В этом
смысле любая территория, за внешние сношения которой несет
ответственность Договаривающееся правительство или для которой
Организация Объединенных Наций является управляющей властью,
рассматривается в качестве отдельной страны.
5. "Рыболовное судно" означает судно, используемое для
промысла рыбы, китов, тюленей, моржей или других живых ресурсов
моря.
6. "Новое судно" означает судно, киль которого заложен или
которое находится в подобной стадии постройки в день либо после
дня вступления в силу настоящей Конвенции для каждого
Договаривающегося правительства.
7. "Существующее судно" означает судно, которое не является
новым судном.
8. "Длина" означает длину, равную 96% полной длины судна,
взятой по ватерлинии при осадке, равной 85% минимальной
теоретической высоты надводного борта, измеренной от киля, как
определено и правиле 3, п. 5 "a" Приложения I, или длину судна от
передней кромки форштевня до оси баллера руля, взятую по той же
ватерлинии, смотря по тому, что больше. На судах, спроектированных
с дифферентом, ватерлиния, по которой измеряется длина, должна
быть параллельна конструктивной ватерлинии.
Статья 3
Общие положения
1. Судно, к которому применяется настоящая Конвенция, не
может выйти в море в международный рейс после вступления в силу
настоящей Конвенции, если оно не было освидетельствовано, ему не
была нанесена грузовая марка и не выдано Международное
свидетельство о грузовой марке (1966 г.) или, когда необходимо,
Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки в
соответствии с положениями настоящей Конвенции.
2. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Администрации
назначать больший надводный борт, чем минимальный надводный борт,
определенный в соответствии с Приложением I.
Статья 4
Применение
1. Настоящая Конвенция применяется:
a) к судам, зарегистрированным в странах, правительства
которых являются Договаривающимися правительствами;
b) к судам, зарегистрированным в территориях, на которые
настоящая Конвенция распространена в соответствии со статьей 32, и
c) к незарегистрированным судам, плавающим под флагом
государства, правительство которого является Договаривающимся
правительством.
2. Настоящая Конвенция применяется к судам, совершающим
международные рейсы.
3. Правила, содержащиеся в Приложении I, применяются главным
образом к новым судам.
4. Существующие суда, которые не отвечают полностью
требованиям правил, содержащихся в Приложении I, или какой-либо их
части, должны отвечать по меньшей мере тем соответствующим
требованиям, которые Администрация применяла к судам, совершающим
международные рейсы, до вступления в силу настоящей Конвенции; от
таких судов ни в коем случае не требуется увеличения их надводного
борта. Существующие суда должны отвечать всем требованиям
настоящей Конвенции, чтобы получить любое уменьшение высоты
надводного борта по сравнению с той, которая им была установлена
ранее.
5. Правила, содержащиеся в Приложении II, применяются к новым
и существующим судам, на которые распространяется настоящая
Конвенция.
Статья 5
Исключения
1. Настоящая Конвенция не применяется:
a) к военным кораблям,
b) к новым судам длиной менее 24 метров (79 футов),
c) к существующим судам валовой вместимостью менее 150
регистровых тонн,
d) к прогулочным яхтам, не занимающимся коммерческими
перевозками, и
e) к рыболовным судам.
2. Ничто в настоящей Конвенции не применяется к судам,
совершающим плавание исключительно:
a) по Великим Озерам Северной Америки и по реке Св. Лаврентия
в пределах, ограниченных на востоке прямой линией, проведенной от
мыса Розье до мыса Вест-Пойнт на острове Антикости, и далее прямой
линией, проведенной от острова Антикости в северном направлении по
меридиану 63 град. западной долготы,
b) в Каспийском море,
c) по рекам Ла-Плата, Парана и Уругвай в пределах,
ограниченных на востоке прямой линией, проведенной между Пунта
Раза (Кабо Сан Антонио), Аргентина, и Пунта дель Эсте, Уругвай.
Статья 6
Изъятия
1. Суда, когда они совершают международные рейсы между
близлежащими портами двух или более государств, могут быть
освобождены администрацией от выполнения требований настоящей
Конвенции пока они совершают такие рейсы, если правительства
государств, в которых расположены такие порты, признают, что
благодаря безопасному характеру или условиям таких рейсов между
упомянутыми портами применение положений настоящей Конвенции к
судам, совершающим подобные рейсы, является неразумным или
излишним.
2. Администрация может освободить судно, имеющее новые
конструктивные особенности, от выполнения любого положения
настоящей Конвенции, применение которого могло бы серьезно
затруднить исследования в области упомянутых особенностей и их
применение на судах, совершающих международные рейсы. Такое судно
должно, однако, отвечать требованиям безопасности, которые, по
мнению Администрации, являются достаточными для осуществления
перевозок, для которых судно предназначено, и обеспечивают его
полную безопасность, а также приемлемы для правительств
государств, которые будет посещать судно.
3. Администрация, разрешающая изъятие согласно пунктам 1 и 2
настоящей статьи, сообщает Межправительственной морской
консультативной организации (ниже именуемой Организацией) данные о
таком изъятии и его причины, которые Организация рассылает другим
Договаривающимся правительствам для сведения.
4. Судно, не совершающее, как правило, заграничных рейсов, но
которому при исключительных обстоятельствах потребуется совершить
единичный международный рейс, может быть освобождено
Администрацией от выполнения любого из требований настоящей
Конвенция при условии, что оно отвечает требованиям безопасности,
которые, по мнению Администрации, являются достаточными для
выполнения судном упомянутого рейса.
Статья 7
Случаи непреодолимой силы
1. Выполнение положений настоящей Конвенции на судне, не
подпадающем под действие этих положений в момент его выхода в
любой рейс, не требуется в случае любого его отклонения от своего
намеченного рейса в силу наступления непогоды или любого другого
случая непреодолимой силы.
2. Применяя положения настоящей Конвенции, Договаривающиеся
правительства должны надлежащим образом учитывать любое отклонение
или задержку судна, вызванные наступлением непогоды или любым
другим случаем непреодолимой силы.
Статья 8
Эквиваленты
1. Администрация может разрешить применять на судне
оборудование, материалы, средства и приборы или предпринять
мероприятия иные, чем требуются настоящей Конвенцией, если она
удовлетворится путем их испытания или другим образом, что такое
оборудование, материал, средства и приборы или мероприятия
являются не менее эффективными, чем требуемые Конвенцией.
2. Администрация, которая разрешает применение оборудования,
материала, средств и приборов, а также мероприятия, отличные от
предусмотренных настоящей Конвенцией, направляет Организации для
рассылки Договаривающимся правительствам данные об этом вместе с
отчетом о проведенных испытаниях.
Статья 9
Разрешения для экспериментальных целей
1. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Администрации
разрешать особые мероприятия для экспериментальных целей в
отношении судна, к которому применяется настоящая Конвенция.
2. Администрация, разрешающая такие мероприятия, сообщает
данные о них Организации для рассылки Договаривающимся
правительствам.
Статья 10
Ремонт, переоборудование и модернизация
1. Судно, которое подвергается ремонту, переоборудованию и
модернизации и на котором в связи с этим устанавливается
оборудование, должно после этого отвечать, по меньшей мере,
требованиям, ранее применявшимся к этому судну. При этом
требования к существующему судну, не должны, как правило,
отличаться от требований к новому судну в большей степени, чем это
имело место до ремонта.
2. Ремонт, переоборудование и модернизация судна
существенного характера и устанавливаемое на нем оборудование
должны отвечать требованиям для новых судов в той степени, в какой
Администрация считает это разумным и целесообразным.
Статья 11
Зоны и районы
1. Судно, на которое распространяется настоящая Конвенция,
должно отвечать требованиям, применяемым к этому судну в зонах и
районах, описанных в Приложении II.
2. Порт, расположенный на границе двух зон или районов,
считается находящимся в пределах той зоны или района, откуда судно
прибывает или куда оно направляется.
Статья 12
Положение грузовой марки
1. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3
настоящей статьи, грузовые марки на бортах судна, соответствующие
сезону года и зоне или району, в котором судно может оказаться, не
должны быть погружены на протяжении всего времени, когда судно
выходит в море, находится в плавании и приходит в порт.
2. Когда судно находится в пресной воде с плотностью единица,
соответствующая грузовая марка может быть погружена на величину
поправки на пресную воду, указанную в Международном свидетельстве
о грузовой марке (1966). В тех случаях, когда плотность воды
отличается от единицы, поправка должна быть пропорциональна
разнице между 1,025 и действительной плотностью.
3. Когда судно отправляется из порта, расположенного на реке
или во внутренних водах, допускается его большая загрузка
соответственно весу топлива и всех других материалов, используемых
судном между портом отправления и морем.
Статья 13
Освидетельствование, проверка и нанесение грузовых марок
Освидетельствование, проверка и нанесение грузовых марок в
осуществление положений настоящей Конвенции и предоставление
изъятий производятся должностными лицами Администрации. Однако
Администрация может поручить проведение освидетельствования,
проверки и нанесения грузовых марок либо инспекторам, назначенным
для этой цели, либо организациям, должным образом уполномоченным
ею. В каждом случае соответствующая Администрация полностью
гарантирует полноту и тщательность освидетельствования, проверки и
нанесения грузовых марок.
Статья 14
Первоначальные и периодические
освидетельствования и проверки
1. Судно подлежит следующим освидетельствованиям и проверкам:
a) освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатацию,
которое включает полную проверку его конструкции и устройств в
пределах, предусмотренных для судна настоящей Конвенцией. Такое
освидетельствование проводится, чтобы удостовериться в том, что
расположение, материал и набор судна полностью отвечают
требованиям настоящей Конвенции,
b) периодическому освидетельствованию, проводимому через
установленные Администрацией промежутки времени, но не превышающие
пяти лет, чтобы удостовериться в том, что расположение,
оборудование, устройства, материал и набор судна полностью
отвечают требованиям настоящей Конвенции,
c) периодической проверке в пределах трех месяцев до или
после истечения каждого годичного срока со дня выдачи
свидетельства, чтобы удостовериться в том, что в корпусе и
надстройках судна не было произведено изменений, влияющих на
расчет определения места нанесения грузовых марок, и что
устройства и средства для:
i) закрытия отверстий,
ii) лееров,
iii) штормовых портиков и
iv) доступа в помещения команды содержатся в надлежащем
состоянии.
2. О периодических проверках, упомянутых в пункте 1 "c"
настоящей статьи, делается запись в Международном свидетельстве о
грузовой марке (1966 г.) или в Международном свидетельстве об
изъятии для грузовой марки, выдаваемом в соответствии с пунктом 2
статьи 6 настоящей Конвенции.
Статья 15
Сохранение условий после освидетельствования
После проведения любого освидетельствования в соответствии со
статьей 14 без санкции Администрации не допускается никаких
изменений в конструкции, оборудовании, устройствах, материалах или
наборе корпуса, подвергшихся освидетельствованию.
Статья 16
Выдача свидетельств
1. Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.)
выдается каждому судну, которое было освидетельствовано и которому
были нанесены грузовые марки в соответствии с настоящей
Конвенцией.
2. Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки
выдается судну на основании и в соответствии с пунктами 2 и 4
статьи 6.
3. Такие свидетельства выдаются Администрацией либо лицом или
организацией, должным образом уполномоченными ею. В каждом случае
Администрация несет полную ответственность за свидетельство.
4. Независимо от других положений настоящей Конвенции, любое
международное свидетельство о грузовой марке, которое действует на
дату вступления в силу настоящей Конвенции для правительства
государства, под флагом которого плавает судно, остается в силе в
течение двух лет или до истечения срока его действия, смотря по
тому, что наступит раньше. После этого требуется Международное
свидетельство о грузовой марке (1966 г.)
Статья 17
Выдача свидетельства другим правительством
1. Договаривающееся правительство может по просьбе другого
Договаривающегося правительства поручить произвести
освидетельствование судна и, удостоверившись, что судно отвечает
положениям настоящей Конвенции, выдать или уполномочить выдать ему
Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.) в
соответствии с настоящей Конвенцией.
2. Копия свидетельства, копия доклада об освидетельствовании,
на основании которого производится расчет надводного борта, и
копия самого расчета представляются в возможно короткий срок
правительству, по просьбе которого осуществляется
освидетельствование.
3. Выданное таким образом свидетельство должно содержать
запись о том, что оно было выдано по просьбе правительства
государства, под флагом которого плавает или будет плавать судно.
Оно имеет такую же силу и признается наравне со свидетельством,
выдаваемым в соответствии со статьей 16.
4. Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.) не
будет выдаваться судну, которое плавает под флагом государства,
правительство которого не является Договаривающимся
правительством.
Статья 18
Форма свидетельства
1. Свидетельства составляются на официальном языке или языках
страны выдачи. Если оно составлено не на английском или
французском языках, его текст должен включать перевод на один из
этих языков.
2. Форма свидетельств должна соответствовать образцам,
приведенным в Приложении III. Выдаваемые свидетельства и их
заверенные копии должны в точности воспроизводить расположение
печатного текста образца свидетельства.
Статья 19
Срок действия Свидетельств
1. Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.)
выдается на устанавливаемый Администрацией срок, который не должен
превышать пяти лет, считая со дня его выдачи.
2. Если после периодического освидетельствования, упомянутого
в пункте 1 "b" статьи 14, новое свидетельство не может быть выдано
судну до истечения срока действия первоначально выданного
свидетельства, лицо или организация, производящие
освидетельствование, могут продлить указанное свидетельство на
срок, который не должен превышать пяти месяцев. О таком продлении
в свидетельстве делается запись и оно предоставляется только в тех
случаях, когда в конструкции, оборудовании, расположении,
материале или наборе судна не было произведено изменений,
затрагивающих надводный борт судна.
3. Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.)
аннулируется Администрацией при наличии одного из следующих
обстоятельств:
a) в корпусе или надстройках судна были произведены
существенные изменения, которые могут потребовать увеличения
надводного борта;
b) устройства и средства, упомянутые в пункте 1 "c" статьи
14, не содержатся в надлежащем состоянии;
c) в свидетельстве не сделана запись о том, что судно прошло
проверку в соответствии с пунктом 1 "c" статьи 14;
d) прочность конструкции судна снижена до пределов, не
обеспечивающих его безопасность.
4. a) срок действий Международного свидетельства об изъятии
для грузовой марки, выданного Администрацией судну, освобождаемому
от выполнения требований Конвенции в соответствии с пунктом 2
статьи 6, не должен превышать пяти лет со дня его выдачи. Такое
свидетельство возобновляется, продлевается и аннулируется в том же
порядке, как и Свидетельство о грузовой марке (1966 г.) согласно
настоящей статье,
b) срок действия Международного свидетельства об изъятии для
грузовой марки, выданного судну, освобождаемому от выполнения
требований Конвенции в соответствии с пунктом 4 статьи 6,
ограничивается продолжительностью единичного рейса, для которого
оно выдается.
5. Свидетельство, выданное судну Администрацией, теряет силу
при передаче этого судна под флаг другого государства.
Статья 20
Признание свидетельств
Свидетельства, выданные от имени Договаривающегося
правительства в соответствии с настоящей Конвенцией, признаются
другими Договаривающимися правительствами и рассматриваются для
всех целей, предусмотренных настоящей Конвенцией, как имеющие
такую же силу, как и свидетельства, выданные ими самими.
Статья 21
Контроль
1. Суда, имеющие Свидетельство, выданное в соответствии со
статьей 16 или статьей 17, подлежат в портах других
Договаривающихся правительств контролю, осуществляемому
должностными лицами, надлежащим образом уполномоченными этими
правительствами. Договаривающиеся правительства обеспечивают
осуществление такого контроля, поскольку это разумно и
целесообразно, для установления факта, что на судне имеется
действительное свидетельство в соответствии с настоящей
Конвенцией. Если на судне имеется действительное Международное
свидетельство о грузовой марке (1966 г.), то контроль
ограничивается установлением того, что:
a) судно не загружено сверх пределов, разрешаемых
свидетельством,
b) расположение грузовой марки на судне соответствует
свидетельству, и
c) судно в том, что касается условий, изложенных в п. 3 "a" и
"b" статьи 19, не подвергалось таким существенным изменениям,
вследствие которых оно явно не в состоянии выйти в море без
опасности для человеческой жизни.
Если на судне имеется действительное Международное
свидетельство об изъятии для грузовой марки, то контроль
ограничивается установлением того, что соблюдены все условия,
содержащиеся в этом Свидетельстве.
2. Если такой контроль осуществляется в соответствии с
пунктом 1 "c" настоящей статьи, то он производится в такой
степени, насколько это необходимо, для того, чтобы удостовериться,
что судно не выйдет в море до тех пор, пока такой выход не будет
безопасен для пассажиров и команды.
3. В случае, если в результате контроля, предусмотренного
настоящей статьей, возникает вопрос о любого рода вмешательстве,
то должностное лицо, осуществляющее такой контроль, немедленно
информирует в письменной форме Консула или Дипломатического
представителя государства, под флагом которого плавает судно, о
таком решении, а также обо всех обстоятельствах, при которых
вмешательство было сочтено необходимым.
Статья 22
Преимущества
Судно, не имеющее действительного свидетельства, выданного в
соответствии с настоящей Конвенцией, не может претендовать на
преимущества, предоставляемые Конвенцией.
Статья 23
Аварии
1. Каждая Администрация обязуется производить расследование
любой аварии судов, за которые она несет ответственность и которые
подпадают под действие настоящей Конвенции, если она полагает, что
такое расследование может помочь в определении того, какие
изменения было бы желательно внести в Конвенцию.
2. Каждое Договаривающееся правительство обязуется
представлять Организации надлежащую информацию о результатах таких
расследований. Доклады или рекомендации Организации, основанные на
данных такой информации, не должны разглашать название либо
национальную принадлежность соответствующих судов или каким-либо
образом возлагать ответственность на какое-либо судно или лицо,
либо предполагать такую ответственность.
Статья 24
Предыдущие договоры и конвенции
1. Все другие действующие в настоящее время между
правительствами - участниками настоящей Конвенции договоры,
конвенции и соглашения по вопросам грузовой марки продолжают
сохранять полную силу в течение их срока действия в отношении:
a) судов, к которым настоящая Конвенция не применяется, и
b) судов, к которым настоящая Конвенция применяется, но по
вопросам, которые в ней специально не предусматриваются.
2. Однако в тех случаях, когда такие договоры, конвенции или
соглашения противоречат положениям настоящей Конвенции,
преимущественную силу имеют положения настоящей Конвенции.
Статья 25
Особые правила, установленные по соглашению
Если в соответствии с настоящей Конвенцией по соглашению
между всеми или некоторыми Договаривающимися правительствами
устанавливаются особые правила, то такие правила сообщаются
Организации для рассылки всем Договаривающимся правительствам.
Статья 26
Представление информации
1. Договаривающиеся правительства обязуются направлять и
передавать на хранение Организации:
a) достаточное количество образцов свидетельств, выдаваемых
ими в соответствии с положениями настоящей Конвенции, для рассылки
Договаривающимся правительствам,
b) тексты законов, декретов, приказов, правил и других
документов, изданных ими по различным вопросам применения
настоящей Конвенции, и
c) список неправительственных организаций, которые
уполномочены от их имени заниматься вопросами грузовой марки, для
рассылки другим Договаривающимся правительствам.
2. Каждое Договаривающееся правительство соглашается передать
свои нормы прочности судов любому из Договаривающихся правительств
по его просьбе.
Статья 27
Подписание, принятие и присоединение
1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в течение
трех месяцев с 5 апреля 1966 года и затем будет открыта для
присоединения. Правительства государств - членов Организации
Объединенных Наций, любого из ее специализированных учреждений,
Международного агентства по атомной энергии или участники Статута
Международного Суда ( 995_010 ) могут стать участниками Конвенции
путем:
a) подписания без оговорки о принятии,
b) подписания с оговоркой о принятии с последующим принятием,
или
c) присоединения.
2. Принятие или присоединение осуществляется путем сдачи на
хранение документа о принятии или присоединении Организации,
которая информирует все правительства, подписавшие Конвенцию или
присоединившиеся к ней, о каждом новом документе о принятии или
присоединении и о дате его депонирования.
Статья 28
Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении одного
года со дня, на который не менее пятнадцати правительств
государств, в том числе семи государств, каждое из которых владеет
торговым флотом валовой вместимостью не менее одного миллиона
регистровых тонн, подпишут ее без оговорки о принятии или сдадут
на хранение Организации документы о ее принятии или присоединении
в соответствии со статьей 27. Организация информирует все
правительства, подписавшие настоящую Конвенцию или
присоединившиеся к ней, о дате ее вступления в силу.
2. Для правительств, сдавших на хранение Организации
документы о принятии настоящей Конвенции или о присоединении к ней
в течение одного года, упомянутого в пункте 1 этой статьи,
принятие или присоединение вступает в силу в день вступления в
силу настоящей Конвенции или по истечении трех месяцев со дня
сдачи документа о принятии или присоединении, смотря по тому, что
наступит позднее.
3. Для правительств, сдавших на хранение Организации документ
о принятии настоящей Конвенции или о присоединении к ней после
даты ее вступления в силу, Конвенция вступает в силу по истечении
трех месяцев со дня депонирования такого документа.
4. После даты, на которую все меры, необходимые для
вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, будут выполнены
или все необходимые принятия считаются полученными в соответствии
с пунктом 2 "b" статьи 29 в случае поправки путем единогласного
принятия, любой документ о принятии или присоединении, сданный на
хранение Организации, будет считаться относящимся к Конвенции с
этой поправкой.
Статья 29
Поправки
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть приняты по
предложению любого Договаривающегося правительства согласно любой
из процедур, указанных в настоящей статье.
2. Поправка путем единогласного принятия:
a) По просьбе Договаривающегося правительства предлагаемая
поправка к настоящей Конвенции направляется Организацией всем
Договаривающимся правительствам для рассмотрения с целью
единогласного принятия.
b) Такая поправка вступает в силу по истечении одного года со
дня ее принятия всеми Договаривающимися правительствами, если нет
договоренности о сокращенном сроке ее вступления в силу.
Договаривающееся правительство считается принявшим поправку, если
оно не сообщит Организации о ее принятии или отклонении в течение
трех лет со дня первоначальной рассылки поправки.
c) Предлагаемая поправка считается отклоненной, если она не
будет единогласно принята в соответствии с подпунктом "b"
настоящего пункта в течение трех лет со дня, когда она
первоначально была направлена Организацией всем Договаривающимся
правительствам.
3. Поправка после рассмотрения в Организации:
a) По просьбе Договаривающегося правительства поправка к
настоящей Конвенции, предложенная им, будет рассмотрена в
Организации. Такая поправка, если она одобрена Комитетом по
безопасности на море Организации большинством в две трети
присутствующих и голосующих членов, будет направлена всем членам
Организации и всем Договаривающимся правительствам не менее чем за
шесть месяцев до ее рассмотрения Ассамблеей Организации.
b) Поправка, если она одобрена Ассамблеей большинством в две
трети присутствующих и голосующих, направляется Организацией всем
Договаривающимся правительствам для принятия.
c) Такая поправка вступает в силу по истечении одного года со
дня, когда она будет принята двумя третями Договаривающихся
правительств. Поправка вступает в силу в отношении всех
Договаривающихся правительств за исключением тех из них, которые
до ее вступления в силу сделают заявление, что они не принимают
эту поправку.
d) При одобрении поправки Ассамблея может большинством в две
трети присутствующих и голосующих, включая две трети правительств,
представленных в Комитете по безопасности на море и присутствующих
и голосующих на Ассамблее, предложить вынести определение, что она
имеет такое важное значение, что Договаривающееся правительство,
сделавшее заявление согласно подпункту "c" и не принявшее эту
поправку в течение одного года со дня ее вступления в силу,
перестает быть участником настоящей Конвенции по истечении этого
срока. Такое определение приобретает силу после принятия его двумя
третями Договаривающихся правительств - участников настоящей
Конвенции.
e) Ничто в настоящем пункте не лишает Договаривающееся
правительство, избравшее процедуру по внесению поправки к
настоящей Конвенции согласно этому пункту, в любое время избрать
другую процедуру, какую оно сочтет желательной в соответствии с
пунктами 2 или 4 настоящей статьи.
4. Поправка путем созыва Конференции:
a) По просьбе Договаривающегося правительства, поддержанного
не менее чем одной третью Договаривающихся правительств,
Организация созывает Конференцию правительств для рассмотрения
поправок к настоящей Конвенции.
b) Каждая поправка, одобренная на такой Конференции
большинством в две трети присутствующих и голосующих
Договаривающихся правительств, направляется Организацией всем
Договаривающимся правительствам для принятия.
c) Такая поправка вступает в силу по истечении одного года со
дня ее принятия двумя третями Договаривающихся правительств.
Поправка вступает в силу в отношении всех Договаривающихся
правительств за исключением тех из них, которые до ее вступления в
силу сделают заявление о том, что они не принимают эту поправку.
d) Конференция, созванная в соответствии с подпунктом "a",
может большинством в две трети присутствующих и голосующих
определить при одобрении поправки, что она имеет такое важное
значение, что Договаривающееся правительство, сделавшее заявление
согласно подпункту "c" и не принявшее эту поправку в течение
одного года со дня ее вступления в силу, перестает быть участником
настоящей Конвенции по истечении этого срока.
5. Поправка к настоящей Конвенции, внесенная согласно этой
статье, которая касается конструкции судна, применяется
исключительно к судам, киль которых заложен или которые находятся
в подобной стадии постройки в день либо после дня вступления в
силу поправки.
6. Организация информирует все Договаривающиеся правительства
о поправках, вступивших в силу согласно этой статье, и о дате их
вступления в силу.
7. Принятие поправки или заявление, сделанное согласно этой
статье, направляется в письменной форме Организации, которая
извещает все Договаривающиеся правительства о получении сообщения
о принятии или заявления.
Статья 30
Денонсация
1. Настоящая Конвенция может быть денонсирована
Договаривающимся правительством в любое время по истечении пяти
лет со дня вступления в силу Конвенции для этого правительства.
2. Денонсация осуществляется путем направления письменного
извещения Организации, которая информирует все Договаривающиеся
правительства о таком извещении и о дате его получения.
3. Денонсация вступает в силу по истечении одного года или
большего периода, который может быть обусловлен в извещении, со
дня получения Организацией извещения о денонсации.
Статья 31
Приостановление
1. В случае вооруженных действий или других чрезвычайных
обстоятельств, затрагивающих жизненные интересы государства,
правительство которого является Договаривающимся правительством,
последнее может приостановить действие всей или части настоящей
Конвенции. Правительство, поступившее таким образом, немедленно
уведомляет об этом Организацию.
2. Такое приостановление не лишает другие Договаривающиеся
правительства права контроля, предусмотренного настоящей
Конвенцией в отношении судов правительства, приостановившего
действие Конвенции, когда такие суда находятся в их портах.
3. Приостанавливающее действие Конвенции правительство может
в любое время прекратить такое приостановление, о чем немедленно
сообщает Организации.
4. Организация извещает все Договаривающиеся правительства о
любом приостановлении действия Конвенции или его прекращении
согласно настоящей статье.
Статья 32
Территории
1. a) Организация Объединенных Наций, действуя в качестве
управляющей власти какой-либо территории, или Договаривающееся
правительство, несущее ответственность за внешние сношения
какой-либо территории, в кратчайший срок проводит консультации с
такой территорией на предмет распространения настоящей Конвенции
на такую территорию и может в любое время сделать заявление путем
направления Организации письменного извещения о том, что настоящая
Конвенция распространяется на такую территорию.
b) Настоящая Конвенция распространяется на территорию,
упомянутую в извещении, со дня его получения или со дня, который
может быть указан в этом извещении.
2. a) Организация Объединенных Наций или Договаривающееся
правительство, которое сделало заявление согласно пункту 1 "a"
этой статьи, может в любое время по истечении пяти лет со дня
распространения Конвенции на территорию сделать заявление путем
направления Организации письменного извещения о том, что настоящая
Конвенция прекращает распространяться на территорию, упомянутую в
извещении.
b) Настоящая Конвенция прекращает распространяться на
упомянутую в извещении территорию по истечении одного года или
большего периода, который может быть указан в этом извещении, со
дня получения Организацией такого извещения.
3. Организация информирует все Договаривающиеся правительства
о распространении настоящей Конвенции на территории согласно
пункту 1 этой статьи, и о прекращении такого распространения
согласно положениям пункта 2, указывая в каждом случае дату,
начиная с которой настоящая Конвенция распространяется или
прекратит распространяться на территории.
Статья 33
Регистрация
1. Настоящая Конвенция сдается на хранение Организации, и
Генеральный секретарь Организации передает ее заверенные копии
всем правительствам, подписавшим Конвенцию, а также всем
правительствам, присоединяющимся к ней.
2. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, она будет
зарегистрирована Организацией в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
Статья 34
Языки
Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на
английском и французском языках, причем оба текста являются
аутентичными. Официальные переводы на русский и испанский языки
будут подготовлены и сданы на хранение вместе с подписанным
оригиналом.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные на то их соответствующими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Лондоне пятого апреля 1966 года.
(Подписи)
Приложение I
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ МАРОК
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила предполагают, что род и размещение груза, балласта и
т.д. обеспечивают достаточную остойчивость судна и не создают в
его конструкциях чрезмерных напряжений.
Правила также предполагают, что международные требования по
остойчивости и делению судна на отсеки там, где они существуют,
выполнены.
Правило 1
Прочность судна
Администрация должна удостовериться, что общая конструктивная
прочность судна достаточна для осадки, соответствующей
назначенному надводному борту. Суда, построенные и поддерживаемые
в состоянии, соответствующем требованиям Классификационного
общества, признанного Администрацией, могут рассматриваться как
обладающие достаточной прочностью.
Правило 2
Применение
1. Судам с механическими средствами движения, а также
лихтерам, баржам или другим судам без независимых средств
движения, надводный борт должен назначаться в соответствии с
положениями правил 1 - 40 включительно настоящего Приложения.
2. Судам, перевозящим палубные лесные грузы, в дополнение к
надводным бортам, указанным в пункте 1 настоящего правила, могут
быть назначены лесные надводные борта в соответствии с положениями
правил 41 - 45 включительно настоящего Приложения.
3. Судам, спроектированным для несения парусов, которые
являются единственным или дополнительным средством движения, и
буксирам надводный борт должен назначаться в соответствии с
положениями правил 1 - 40 включительно настоящего Приложения.
Требуемый дополнительный надводный борт определяется
Администрацией.
4. Судам композитной конструкции, судам из дерева или из
других материалов, применение которых одобрено Администрацией, а
также судам, конструкция которых делает применение положений
настоящего Приложения нецелесообразным или непрактичным,
назначаемые надводные борта должны определяться Администрацией.
5. Правила с 10 по 26 включительно настоящего Приложения
должны применяться к каждому судну, которому назначен минимальный
надводный борт. Смягчение этих требований может быть допущено на
судне, которому назначен надводный борт больше минимального, при
условии, что Администрация будет удовлетворена предусмотренными
мерами безопасности.
Правило 3
Определение терминов,
применяемых в данных Приложениях
1. Длина.
Длина (L) должна приниматься равной 96 процентам полной длины
по ватерлинии, проходящей на высоте 85 процентов наименьшей
теоретической высоты борта, измеренной от киля, как определено в
пункте 5 "a" настоящего правила, или длине от передней кромки
форштевня до оси баллера руля по той же ватерлинии, если эта длина
больше. На судах, спроектированных с дифферентом, ватерлиния, по
которой измеряется длина судна, должна быть параллельна
конструктивной ватерлинии.
2. Перпендикуляры.
Носовой и кормовой перпендикуляры должны находиться в носовом
и кормовом концах длины (L). Носовой перпендикуляр должен
совпадать с передней кромкой форштевня на ватерлинии, по которой
измеряется длина.
3. Мидель судна.
Мидель судна находится на середине длины (L).
4. Ширина.
Шириной судна (B), если другое не оговорено особо, является
наибольшая ширина судна, измеренная на миделе до теоретических
обводов шпангоутов на судах с металлической обшивкой и до наружной
поверхности корпуса на судах с обшивкой из другого материала.
5. Теоретическая высота борта:
a) Теоретической высотой борта является вертикальное
расстояние, измеренное от верхней кромки горизонтального киля до
верхней кромки бимса палубы надводного борта у борта. На
деревянных и композитных судах это расстояние измеряется от нижней
кромки шпунта в киле. Если днище судна в миделевом сечении имеет
вогнутую форму или, если имеются утолщенные шпунтовые поясья, то
высота борта измеряется от точки пересечения продолженной плоской
части днища с поверхностью киля.
b) На судах, имеющих закругленное соединение палубы с бортом,
теоретическая высота борта должна измеряться до точки пересечения
теоретических линий палубы и борта, как если бы это было угловое
соединение.
c) В случае, если палуба надводного борта имеет уступ и
возвышенная часть палубы простирается над точкой измерения
теоретической высоты борта, то теоретическая высота борта должна
измеряться до условной линии, являющейся продолжением нижней части
палубы параллельно возвышенной части.
6. Расчетная высота борта:
a) Расчетной высотой борта (D) является теоретическая высота
борта на миделе плюс толщина листа палубного стрингера палубы
надводного борта, если он имеется, плюс T(L-S)/L, если открытая
палуба надводного борта имеет покрытие,
где T - средняя толщина покрытия открытого настила вне
палубных отверстий и
S - общая длина надстроек, определение которой дано в
подпункте 10 "d" настоящего правила.
b) Расчетной высотой борта (D) на судне, имеющем закругленное
соединение палубы с бортом с радиусом более 4 процентов ширины (B)
или иное необычное соединение, является высота борта судна,
имеющего миделевое сечение с вертикальными бортами вверху, с такой
же погибью бимса и площадью верхней части сечения, равной площади
верхней части действительного миделевого сечения.
7. Коэффициент общей полноты.
Коэффициент общей полноты (C ) определяется по формуле:
b
_
V
C = --------; b L.B.d
1
_
где V - объемное водоизмещение судна без выступающих частей
на судах с металлической обшивкой и объемное водоизмещение по
наружную поверхность корпуса на судах с обшивкой из другого
материала, принимаемые при теоретической осадке корпуса d ;
1
d - равняется 85 процентам наименьшей теоретической высоты 1 борта.
8. Надводный борт.
Назначенный надводный борт является расстоянием, измеренным
отвесно на миделе от верхней кромки палубной линии до верхней
кромки соответствующей грузовой марки.
9. Палуба надводного борта.
Палубой надводного борта является обычно самая верхняя
непрерывная открытая палуба, имеющая постоянные средства закрытия
всех отверстий на открытых ее частях и постоянные
водонепроницаемые средства закрытия отверстий в бортах судна ниже
указанной палубы. На судне, имеющем палубу надводного борта с
уступом, самая низкая линия открытой палубы и ее продолжение
параллельно верхней части палубы принимаются за палубу надводного
борта.
По желанию судовладельца, при одобрении Администрации, за
палубу надводного борта может быть принята палуба, расположенная
ниже, при условии, что последняя является сплошной и постоянной
палубой, непрерывной в продольном направлении по крайней мере
между машинным отделением и пиковыми переборками, а также
непрерывной в поперечном направлении. Если эта палуба имеет
уступы, то самая нижняя линия палубы и ее продолжение параллельно
верхней части палубы принимаются за палубу надводного борта. Когда
палубой надводного борта назначается нижняя палуба, то та часть
корпуса, которая находится выше палубы надводного борта,
рассматривается как надстройка при применении условий назначения и
вычислений надводного борта. Именно от этой палубы рассчитывается
надводный борт.
10. Надстройка:
a) Надстройкой является закрытое палубой сооружение на палубе
надводного борта, простирающееся от борта до борта или не
доходящее до бортов судна на расстояние не более 4 процентов
ширины (B). Возвышенный квартердек рассматривается как надстройка.
b) Закрытой надстройкой является надстройка, у которой:
i) концевые переборки имеют надежную конструкцию;
ii) отверстия для доступа, если таковые имеются в этих
переборках, снабжены дверями, соответствующими требованиям правила
12;
iii) все прочие отверстия в бортах или концах надстроек
снабжены надежными, непроницаемыми при воздействии моря средствами
закрытия.
Средняя надстройка и ют не должны рассматриваться как
закрытые, если для экипажа не обеспечен доступ в машинное
отделение и прочие рабочие помещения внутри этих надстроек другими
путями во все время, когда отверстия в переборках закрыты.
c) Высотой надстройки является минимальное вертикальное
расстояние, измеренное у борта от верхней кромки бимса палубы
надстройки до верхней кромки бимса палубы надводного борта.
d) Длиной надстройки (S) является средняя длина той части
надстройки, которая находится в пределах длины (L).
11. Гладкопалубное судно.
Гладкопалубным считается судно, не имеющее надстроек на
палубе надводного борта.
12. Непроницаемый при воздействии моря.
Термин "непроницаемый при воздействии моря" относится к
надводной части судна и означает, что в любых морских условиях
вода не проникнет внутрь судна.
Правило 4
Палубная линия
Палубной линией является горизонтальная линия длиной 300
миллиметров (12 дюймов) и шириной 25 миллиметров (1 дюйм). Она
должна наноситься на миделе с каждого борта судна, и ее верхняя
кромка должна обычно проходить через точку, в которой продолженная
наружу верхняя поверхность палубы надводного борта пересекается с
наружной поверхностью обшивки судна (см. рис. 1 (*).
Предусматривается, что палубная линия может быть нанесена, исходя
из другой установленной точки на судне, при условии, что надводный
борт соответственно исправлен. Положение упомянутой точки
относительно палубы надводного борта должно быть во всех случаях
указано в Международном свидетельстве о грузовой марке (1966 г.). _______________
(*) Не приводится.
Правило 5
Знак грузовой марки
Знак грузовой марки должен представлять собой кольцо с
наружным диаметром 300 миллиметров (12 дюймов) и шириной 25
миллиметров (1 дюйм), которое пересекается горизонтальной линией
длиной 450 миллиметров (18 дюймов) и шириной 25 миллиметров (1
дюйм) так, что верхняя кромка этой горизонтальной линии проходит
через центр кольца. Центр кольца должен быть помещен на миделе
судна и на расстоянии, равном назначенному летнему надводному
борту, измеренному вертикально вниз от верхней кромки палубной
линии (см. рис. 2 (*). _______________
(*) Не приводится.
Правило 6
Марки, применяемые со знаком грузовой марки
1. Марки, которые отмечают грузовые ватерлинии, назначенные в
соответствии с настоящими правилами, должны быть горизонтальными
линиями, длиною 230 миллиметров (9 дюймов) и шириною 25
миллиметров (1 дюйм), которые, если другое не оговорено особо,
наносятся в нос и перпендикулярно к вертикальной линии шириной 25
миллиметров (1 дюйм), проведенной на расстоянии 540 миллиметров
(21 дюйм) в нос от центра кольца (см. рис. 2 (*). ______________
(*) Не приводится.
2. Применяют следующие марки:
a) Летняя грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии,
которая проходит через центр кольца, а также линией, отмеченной S.
b) Зимняя грузовая марка, определяемая верхней кромкой линии,
отмеченной "W".
c) Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики, определяемая
верхней кромкой линии, отмеченной "WNA".
d) Тропическая грузовая марка, определяемая верхней кромкой
линии, отмеченной "T".
e) Грузовая марка для пресной воды летом, определяемая
верхней кромкой линии, отмеченной "F". Грузовая марка для пресной
воды летом наносится в корму от вертикальной линии. Разность между
грузовой маркой для пресной воды летом и летней грузовой маркой
представляет поправку для загрузки в пресной воде для других
грузовых марок.
f) Тропическая грузовая марка для пресной воды, определяемая
верхней кромкой линии, отмеченной "TF", нанесенной в корму от
вертикальной линии.
3. Если назначаются лесные надводные борта в соответствии с
настоящими Правилами, лесные грузовые марки должны наноситься в
дополнение к обыкновенным грузовым маркам. Эти марки должны быть
горизонтальными линиями длиной 230 миллиметров (9 дюймов) и
шириной 25 миллиметров (1 дюйм), которые, если другое не оговорено
особо, наносятся в корму и перпендикулярно к вертикальной линии
шириной 25 миллиметров (1 дюйм), проведенной на расстоянии 540
миллиметров (21 дюйм) в корму от центра кольца (см. рис. 3 (*). _______________
(*) Не приводится.
4. Применяются следующие лесные грузовые марки:
a) Летняя лесная грузовая марка, определяемая верхней кромкой
линии, отмеченной "LS".
b) Зимняя лесная грузовая марка, определяемая верхней кромкой
линии, отмеченной "LW".
c) Зимняя лесная грузовая марка для Северной Атлантики,
определяемая верхней кромкой линии, отмеченной "LWNA".
d) Тропическая лесная грузовая марка, определяемая верхней
кромкой линии, отмеченной "LT".
e) Лесная грузовая марка для пресной воды летом, определяемая
верхней кромкой линии, отмеченной "LF" и нанесенной в нос от
вертикальной линии. Разность между лесной грузовой маркой для
пресной воды летом и летней лесной грузовой маркой представляет
поправку для загрузки в пресной воде для других лесных грузовых
марок.
f) Тропическая лесная грузовая марка для пресной воды,
определяемая верхней кромкой линии, отмеченной "LTF", нанесенной в
нос от вертикальной линии.
5. Если характеристики судна, условия его эксплуатации или
навигационные ограничения делают неприменимыми какие-либо сезонные
линии, то такие линии могут не наноситься.
6. Если назначенный судну надводный борт больше минимального,
так что грузовая марка находится на уровне, соответствующем или
ниже самой низкой сезонной грузовой марки, назначенной согласно
настоящей Конвенции для минимального надводного борта, то следует
наносить только грузовую марку для пресной воды.
7. На парусных судах следует наносить только грузовую марку
для пресной воды и зимнюю грузовую марку для Северной Атлантики
(см. рис. 4 (*). _______________
(*) Не приводится.
8. В случаях, когда зимняя грузовая марка для Северной
Атлантики совмещается с зимней грузовой маркой у той же
вертикальной линии эта грузовая марка отмечается "W".
9. Дополнительные грузовые марки, требуемые другими
действующими международными конвенциями, могут наноситься
перпендикулярно и в корму к вертикальной линии, определенной в
пункте 1 настоящего правила.
Правило 7
Знак организации, назначившей грузовую марку
Знак организации, назначившей грузовую марку, может
наноситься по сторонам кольца грузовой марки над горизонтальной
линией, которая проходит через центр кольца, либо над и под этой
линией. Он должен состоять не более чем из четырех букв,
являющихся начальными буквами названия организации и имеющих
высоту 115 миллиметров (4,5 дюйма) и ширину 75 миллиметров (3
дюйма).
Правило 8
Детали нанесения марок
Кольцо, линии и буквы должны быть нанесены белой или желтой
краской на темном фоне или черной краской на светлом фоне. Кроме
того, они должны быть отмечены на бортах судов способом,
обеспечивающим их долговечность в соответствии с требованиями
Администрации. Марки должны быть хорошо заметны и, при
необходимости, с этой целью должны быть предприняты специальные
меры.
Правило 9
Проверка марок
Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г.) не
должно выдаваться на судно до тех пор, пока должностное лицо или
инспектор, действующие в соответствии с положениями статьи 13
настоящей Конвенции, не удостоверят, что марки нанесены на бортах
судна правильно и способом, обеспечивающим их долговечность.
Глава II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАДВОДНОГО БОРТА
Правило 10
Информация, представляемая капитану
1. Капитану каждого нового судна должна быть представлена
достаточная информация по одобренной форме, дающая возможность ему
обеспечить загрузку и балластировку судна таким образом, чтобы
избежать появления неприемлемых напряжений в конструкции судна.
Это требование не применяется к судам определенной длины,
конструкции или класса, если Администрация считает это ненужным.
2. Капитан каждого нового судна, для которого согласно
действующей Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море ( 995_238 ) не предусматривается информация об
остойчивости, должен быть снабжен достаточной информацией по
одобренной форме, дающей ему руководство по остойчивости судна при
различных условиях эксплуатации; копия этой информации должна быть
представлена Администрации.
Правило 11
Концевые переборки надстроек
Переборки на открытых концах закрытых надстроек должны быть
надежной конструкции и должны быть одобрены Администрацией.
Правило 12
Двери
1. Все отверстия для доступа в концевых переборках закрытых
надстроек должны быть снабжены дверями из стали или другого
эквивалентного материала, имеющими окантовку, постоянно и прочно
прикрепленными к переборке; двери должны быть подкреплены и
устроены так, чтобы вся конструкция имела такую же прочность, как
переборка, не имеющая отверстий, и при закрытой двери была бы
непроницаема при воздействии моря. Средства, обеспечивающие
непроницаемость этих дверей, должны состоять из прокладок и
зажимных приспособлений или других эквивалентных средств и должны
быть постоянно прикреплены к переборке или к самим дверям, а двери
должны быть устроены так, чтобы они могли открываться, закрываться
и задраиваться с обеих сторон переборки.
2. Если специально не оговорено в настоящих Правилах, высота
комингсов отверстий для доступа в переборках по концам закрытых
надстроек должна быть не менее 380 миллиметров (15 дюймов) над
палубой.
Правило 13
Расположение грузовых люков, дверей и вентиляторов
Для применения Правил установлены следующие два района
расположения грузовых люков, дверей и вентиляторов:
Район 1 - Открытые палубы надводного борта и возвышенных
квартердеков, а также открытые палубы надстроек, расположенные в
пределах одной четверти длины судна от носового перпендикуляра.
Район 2 - Открытые палубы надстройки, расположенные в корму
вне пределов одной четверти длины судна от носового
перпендикуляра.
Правило 14
Грузовые и другие люки
1. Конструкция и средства обеспечения непроницаемости при
воздействии моря грузовых и других люков, расположенных в районах
1 и 2, должны быть, по крайней мере, равноценными требуемым
правилам 15 и 16 настоящего Приложения.
2. Комингсы и крышки незащищенных люков на палубах выше
палубы надстроек должны удовлетворять требованиям Администрации.
Правило 15
Люки, закрытые съемными крышками,
непроницаемость которых при воздействии моря обеспечена
брезентами и прижимными устройствами
Комингсы люков
1. Комингсы люков, закрытых съемными крышками,
непроницаемость которых при воздействии моря обеспечена брезентами
и прижимными устройствами, должны быть надежной конструкции, а их
высота над палубой должна быть, по крайней мере, следующей:
600 миллиметров (23 1/2 дюйма) - расположенных в районе 1,
450 миллиметров (17 1/2 дюйма) - расположенных в районе 2.
Крышки люков
2. Ширина каждой опорной поверхности люковых крышек должна
быть не менее 65 миллиметров (2 1/2 дюйма).
3. Если крышки люков деревянные, то их толщина после
обработки должна быть не менее 60 миллиметров (2 3/8 дюйма) при
пролете не более 1,5 м (4,9 фута).
4. Если крышки сделаны из мягкой стали, их прочность должна
быть рассчитана на нагрузку не менее 1,75 метрической тонны на
квадратный метр (358 фунтов на квадратный фут) для люков,
расположенных в районе 1, и не менее 1,30 метрической тонны на
квадратный метр (266 фунтов на квадратный фут) для люков,
расположенных в районе 2, с запасом прочности 4,25 по отношению к
наименьшему значению предела прочности материала. Они должны быть
так спроектированы, чтобы при указанных нагрузках прогиб не
превышал 0,0028 пролета.
5. Расчетные нагрузки для люков, расположенных в районе 1,
могут быть уменьшены до 1 метрической тонны на квадратный метр
(205 фунтов на квадратный фут) на судах длиной 24 метра (79 футов)
и должны быть не менее 1,75 метрической тонны на квадратный метр
(358 фунтов на квадратный фут) на судах длиной 100 метров (328
футов). Соответствующие нагрузки для люков, расположенных в районе
2, могут быть уменьшены до 0,75 метрической тонны на квадратный
метр (154 фунта на квадратный фут) и 1,30 метрической тонны на
квадратный метр (266 фунтов на квадратный фут) соответственно. Во
всех случаях значения для промежуточных длин должны быть получены
линейной интерполяцией.
Съемные бимсы
6. Если съемные бимсы для поддержания крышек люков сделаны из
мягкой стали, их прочность должна быть рассчитана на нагрузку не
менее 1,75 метрической тонны на квадратный метр (358 фунтов на
квадратный фут) для люков, расположенных в районе 1, и не менее
1,30 метрической тонны на квадратный метр (266 фунтов на
квадратный фут) для люков, расположенных в районе 2, с запасом
прочности 5 по отношению к наименьшему значению предела прочности
материала. Они должны быть так спроектированы, чтобы прогиб при
этих нагрузках не превышал 0,0022 пролета. Для судов длиной не
более 100 метров (328 футов) применимы требования пункта 5
настоящего правила.
Коробчатые крышки
7. Если коробчатые крышки, применяемые вместо съемных бимсов
и крышек, сделаны из мягкой стали, их прочность должна быть
рассчитана на нагрузки, приведенные в пункте 4 настоящего правила
с запасом прочности 5 по отношению к наименьшему значению предела
прочности материала. Они должны быть так спроектированы, чтобы
прогиб не превышал 0,0022 пролета. Толщина листов из мягкой стали,
образующих верх крышек, должна быть не менее одного процента
расстояния между ребрами жесткости или 6 миллиметров (0,24 дюйма)
в зависимости от того, что больше. Для судов длиной не более 100
метров (328 футов) применимы требования пункта 5 настоящего
правила.
8. Прочность и жесткость крышек, сделанных не из мягкой
стали, а из другого материала, должны быть эквивалентны сделанным
из мягкой стали и удовлетворять Администрацию.
Опоры или гнезда
9. Опоры или гнезда для съемных бимсов должны быть надежной
конструкции и должны обеспечивать надежную установку и крепление
бимсов. Если применяются бимсы скатывающегося типа, то устройства
должны обеспечивать надлежащее расположение бимсов при закрытом
люке.
Скобы
10. Скобы должны соответствовать конусности клиньев. Они
должны быть шириной не менее 65 миллиметров (2 1/2 дюйма), и
расстояние между их центрами должно быть не более 600 миллиметров
(23 1/2 дюйма); крайние скобы должны быть установлены на
расстоянии не более 150 миллиметров (6 дюймов) от углов люка по
каждой продольной и поперечной стороне.
Шины и клинья
11. Шины и клинья должны быть надежными и находиться в
хорошем состоянии. Клинья должны быть из твердого дерева или иного
равноценного материала. Они должны иметь конусность не более 1:6 и
толщину тонкого конца не менее 13 миллиметров (1/2 дюйма).
Брезенты
12. Для каждого люка, расположенного в районах 1 и 2, должно
быть не менее двух слоев брезента в хорошем состоянии. Брезенты
должны быть водонепроницаемыми и достаточно прочными. Они должны
быть сделаны из материала, по крайней мере, одобренного
стандартного веса и качества.
Крепление люковых крышек
13. Для всех люков, расположенных в районах 1 и 2, должны
быть предусмотрены стальные полосы или другие равноценные средства
для надежного и независимого крепления каждой секции люковых
крышек поверх брезентов после установки шин. Крышки люков, имеющие
длину более 1,5 метра (4,9 фута), должны быть закреплены, по
крайней мере, двумя такими приспособлениями.
Правило 16
Люки, закрытые непроницаемыми при воздействии моря
крышками из стали или другого равноценного материала,
снабженными прокладками и зажимными устройствами
Комингсы люков
1. Высота над палубой комингсов люков, расположенных в
районах 1 и 2, с крышками из стали или другого равноценного
материала, непроницаемыми при воздействии моря, снабженными
прокладками и зажимными устройствами, должна быть такой, как
указано в правиле 15 (1). Высота этих комингсов может быть
уменьшена, или комингсы могут вовсе отсутствовать при условии, что
Администрация убедится в том, что безопасность судна в любых
морских условиях не нарушится. Если комингсы предусмотрены, они
должны быть прочной конструкции.
Крышки, непроницаемые при воздействии моря
2. Непроницаемые при воздействии моря крышки из мягкой стали
должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 1,75 метрической тонны
на квадратный метр (358 фунтов на квадратный фут) для люков,
расположенных в районе 1, и не менее 1,30 метрической тонны на
квадратный метр (266 фунтов на квадратный фут) для люков,
расположенных в районе 2, с запасом прочности 4,25 по отношению к
наименьшему значению предела прочности материала. Они должны быть
так спроектированы, чтобы прогиб при этих нагрузках не превышал
0,0028 пролета. Листы из мягкой стали, образующие верх крышек,
должны быть толщиной не менее одного процента расстояния между
ребрами жесткости или 6 миллиметров (0,24 дюйма), в зависимости от
того, что больше. Для судов длиной не более 100 метров (328 футов)
применимы требования правила 15 (5).
3. Прочность и жесткость крышек, сделанных не из мягкой
стали, а из другого материала, должны быть эквивалентны сделанным
из мягкой стали и удовлетворять Администрацию.
Средства обеспечения непроницаемости при воздействии моря
4. Средства обеспечения и сохранения непроницаемости при
воздействии моря должны быть одобрены Администрацией. Устройства
должны обеспечивать сохранение непроницаемости в любых условиях
моря, для этой цели должны требоваться испытания непроницаемости
при первоначальном освидетельствовании и могут потребоваться при
периодических освидетельствованиях и ежегодных проверках или через
более короткие промежутки времени.
Правило 17
Отверстия в машинном отделении
1. Отверстия, ведущие в машинное отделение, расположенные в
районе 1 или 2, должны иметь надлежащую обделку и должны быть
надежно защищены стальными шахтами достаточной прочности, а в тех
случаях, когда эти шахты не защищены другими конструкциями, их
прочность должна быть специально рассмотрена. Входные отверстия в
таких шахтах должны быть снабжены дверями, удовлетворяющими
требованиям правила 12 (1), комингсы которых должны быть высотой
не менее 600 миллиметров (23 1/2 дюйма) над палубой для отверстий,
расположенных в районе 1, и не менее 380 миллиметров (15 дюймов)
для отверстий, расположенных в районе 2. Прочие отверстия в таких
шахтах должны быть снабжены равноценными крышками, постоянно
прикрепленными на своих местах.
2. Комингсы котельных люков, дымовых труб и вентиляторов
машинных отделений на открытых частях палубы надводного борта или
надстроек должны возвышаться над палубой настолько, насколько это
целесообразно и практично. Отверстия котельных люков должны иметь
прочные крышки из стали или другого равноценного материала,
постоянно прикрепленные на своих надлежащих местах. Такие крышки
должны обеспечивать непроницаемость при воздействии моря.
Правило 18
Разные отверстия в палубах надводного борта и надстроек
1. Горловины и палубные иллюминаторы, расположенные в районе
1 или 2, или внутри любых надстроек, кроме закрытых, должны
закрываться прочными крышками, которые могут водонепроницаемо
задраиваться. Если крышки не закрепляются близко расположенными
болтами, то они должны быть постоянно прикреплены.
2. Другие отверстия в палубах надводного борта, кроме
грузовых люков, отверстий в машинные отделения, горловин и
палубных иллюминаторов, должны быть защищены закрытой надстройкой,
или рубкой, или сходным тамбуром равноценной прочности и
непроницаемыми при воздействии моря. Любые такие отверстия в
открытой палубе надстроек или в верхнем настиле рубки на палубе
надводного борта, которые служат для доступа в помещения внутри
закрытой надстройки, должны быть защищены прочной рубкой или
сходным тамбуром. Дверные отверстия в таких рубках или сходных
тамбурах должны быть снабжены дверями, удовлетворяющими
требованиям правила 12 (1).
3. Высота комингсов дверных вырезов в сходных тамбурах,
расположенных в районе 1, должна быть не менее 600 миллиметров (23
1/2 дюйма) над палубой. Высота комингсов, расположенных в районе
2, должна быть не менее 380 миллиметров (15 дюймов).
Правило 19
Вентиляторы
1. Расположенные в районе 1 или 2 вентиляторы помещений,
находящихся под палубой надводного борта или под палубами закрытых
надстроек, должны иметь комингсы из стали или другого
эквивалентного материала прочной конструкции, надежно
присоединенные к палубе. Если высота какого-либо комингса
вентилятора превышает 900 миллиметров (35 1/2 дюйма) над палубой,
он должен быть специально подкреплен.
2. Вентиляторы, проходящие через любые надстройки, кроме
закрытых, должны иметь на палубе надводного борта прочные комингсы
из стали или другого равноценного материала.
3. Вентиляторы, расположенные в районе 1, комингсы которых
возвышаются над палубой более чем на 4,5 метра (14,8 фута), и
вентиляторы, расположенные в районе 2, комингсы которых
возвышаются над палубой более чем на 2,3 метра (7,5 фута), могут
не иметь закрывающих устройств, если этого специально не потребует
Администрация.
4. Кроме вентиляторов, указанных в пункте 3 настоящего
правила, отверстия вентиляторов должны быть снабжены надежными
закрывающими устройствами, непроницаемыми при воздействии моря. На
судах длиной менее 100 метров (328 футов) закрывающие устройства
должны быть постоянно прикреплены; на других судах, если это не
предусмотрено, они должны удобно храниться вблизи вентиляторов,
для которых они предназначены. Вентиляторы, расположенные в районе
1, должны иметь комингсы высотой не менее 900 миллиметров (35 1/2
дюйма) над палубой; вентиляторы, расположенные в районе 2, должны
иметь комингсы высотой не менее 760 миллиметров (30 дюймов) над
палубой.
5. Для открытых участков Администрация может потребовать
увеличения высоты комингсов.
Правило 20
Воздушные трубы
Если воздушные трубы балластных и других цистерн возвышаются
над палубами надводного борта или надстроек, открытые части труб
должны быть прочной конструкции; высота от палубы до точки, откуда
вода может стекать вниз должна быть не менее 760 миллиметров (30
дюймов) на палубе надводного борта и 450 миллиметров (17 1/2
дюйма) на палубе надстроек. Если эти высоты могут помешать работам
на судне, может быть одобрена меньшая высота при условии, что
Администрация удовлетворена тем, что закрывающие устройства и
другие обстоятельства оправдывают принятие меньшей высоты. Должны
быть предусмотрены надежные, постоянно прикрепленные закрывающиеся
устройства для отверстий воздушных труб.
Правило 21
Грузовые порты и другие подобные отверстия
1. Грузовые порты и другие подобные отверстия в бортах судов
ниже палубы надводного борта должны быть снабжены дверями,
спроектированными таким образом, чтобы обеспечить
водонепроницаемость и конструктивную прочность, соответствующую
окружающей обшивке. Число этих отверстий должно быть минимальным,
насколько это совместимо с конструкцией и эксплуатацией судна.
2. Нижняя кромка таких отверстий не должна быть ниже линии,
проведенной параллельно палубе надводного борта у борта, имеющей
самую нижнюю точку на верхней кромке самой высокой грузовой марки,
если иное не допущено Администрацией.
Правило 22
Шпигаты, приемные и отливные отверстия
1. Отливные отверстия, проходящие через наружную обшивку,
судна из помещений, расположенных ниже палубы надводного борта,
или из надстроек и рубок на палубе надводного борта, снабженных
дверями, удовлетворяющими требованиям правила 12, должны быть
снабжены надежными и доступными средствами для предотвращения
проникновения воды внутрь. Как правило, каждое отдельное отливное
отверстие должно иметь один автоматический невозвратный клапан с
принудительным средством закрывания его с места, расположенного
выше палубы надводного борта. Однако, если расстояние по вертикали
от летней грузовой ватерлинии до бортового конца отливной трубы
превышает 0,01 "L", отливная труба может иметь два автоматических
невозвратных клапана без принудительных средств закрывания при
условии, что клапан у борта всегда доступен для осмотра в условиях
эксплуатации; если это расстояние превышает 0,02 "L", то с
разрешения Администрации может быть установлен один автоматический
невозвратный клапан без принудительных средств закрывания.
Средства для управления клапаном с принудительным закрыванием
должны быть легко доступны и снабжены указателем, показывающим,
открыт клапан или закрыт.
2. В машинных отделениях, где имеется вахта, управление
приемными и отливными клапанами забортной воды для главных и
вспомогательных механизмов может осуществляться с местных постов.
Приводы управления должны быть легко доступны и снабжены
указателем, показывающим, открыт клапан или закрыт.
3. Если шпигаты и отливные трубы, берущие начало на любом
уровне, выходят через обшивку, либо на расстоянии ниже 450
миллиметров (17 1/2 дюйма) от палубы надводного борта, либо на
расстоянии менее 600 миллиметров (23 1/2 дюйма) над летней
грузовой ватерлинией, то они должны быть снабжены невозвратным
клапаном у обшивки. Этот клапан может не устанавливаться, если
этого не требуется пунктом 1 и если трубопровод имеет достаточную
толщину.
4. Шпигаты, идущие из надстроек или рубок, которые не имеют
дверей, отвечающих требованиям правила 12, должны быть отведены за
борт.
5. Все клапаны и другая арматура у обшивки, требуемые
настоящим правилом, должны быть стальными, бронзовыми или из
другого одобренного вязкого материала. Клапаны из обычного чугуна
или подобного материала не допускаются. Все трубы, предусмотренные
настоящим правилом, должны быть из стали или другого равноценного
материала, одобренного Администрацией.
Правило 23
Бортовые иллюминаторы
1. Бортовые иллюминаторы в помещениях под палубой надводного
борта или в помещениях в закрытых надстройках должны быть снабжены
надежными навешенными на петлях внутренними глухими крышками,
устроенными так, чтобы они могли быть плотно закрыты и
обеспечивали водонепроницаемость.
2. Бортовые иллюминаторы не должны устанавливаться так, чтобы
их нижняя кромка находилась ниже линии, проведенной параллельно
палубе надводного борта у борта и имеющей ее самую нижнюю точку на
расстоянии, равном 2,5 процента от ширины (B) над грузовой
ватерлинией, или 500 миллиметров (19 1/2 дюйма), смотря по тому,
какое расстояние больше.
3. Бортовые иллюминаторы и стекла, если таковые имеются, а
также глухие крышки иллюминаторов должны быть прочной и одобренной
конструкции.
Правило 24
Штормовые портики
1. Если фальшборт на открытых частях палубы надводного борта
или надстроек образует колодцы, должны быть приняты надлежащие
меры для быстрого стока воды с палуб и их осушения. Кроме того,
как предусмотрено в пунктах 2 и 3 настоящего правила, наименьшая
площадь штормовых портиков (A) с каждого борта судна для каждого
колодца на палубе надводного борта, должна определяться по ниже
приведенным формулам в случае, если седловатость палубы в районе
колодца равна или более стандартной. Наименьшая площадь для
каждого колодца на палубах надстроек должна составлять половину
площади, полученной по этим формулам.
Если длина фальшборта (l) на участке колодца составляет 20
метров или менее, то
A = 0,7 + 0,035 x l в квадратных метрах.
Если l больше 20 метров, то
A = 0,07 x l в квадратных метрах.
В любом случае нет необходимости принимать l больше 0,7 L.
Если средняя высота фальшборта более 1,2 метра, то требуемая
площадь штормовых портиков должна быть увеличена из расчета по
0,004 квадратного метра на каждый метр длины колодца для каждой
0,1 метра разницы в высоте.
Если средняя высота фальшборта менее 0,9 метра, то требуемая
площадь может быть уменьшена из расчета по 0,004 квадратного метра
на каждый метр длины колодца для каждой 0,1 метра разницы в
высоте.
Или
если длина фальшборта (l) в районе колодца составляет 66
футов или менее, то
A = 7,6 + 0,115 x l в квадратных футах.
Если больше 66 футов, то
A = 0,23 x l в квадратных футах.
В любом случае нет необходимости принимать l больше 0,7 L.
Если средняя высота фальшборта более 3,9 фута, то требуемая
площадь должна быть увеличена из расчета по 0,04 квадратных фута
на каждый фут длины колодца для каждого фута разницы в высоте.
Если средняя высота фальшборта менее 3 футов, то требуемая площадь
может быть уменьшена из расчета по 0,04 квадратных фута на фут
длины колодца для каждого фута разницы в высоте.
2. На судах без седловатости площадь, вычисленная в
соответствии с параграфом 1 настоящего правила, должна быть
увеличена на 50 процентов. Если седловатость меньше стандартной,
процентное увеличение должно быть получено линейной интерполяцией.
3. Если судно имеет ящик, который не удовлетворяет
требованиям правила 36 (1) "e" или если непрерывные или в большей
части непрерывные продольные комингсы люков установлены между
раздельными надстройками, минимальная площадь отверстий штормовых
портиков должна вычисляться по следующей таблице:
------------------------------------------------------------------ | Отношение ширины люка | Отношение площади штормовых | | или ящика к ширине судна | портиков к общей площади | | | фальшборта | |------------------------------+---------------------------------| | 40% или менее | 20% | | 75% или более | 10% | ------------------------------------------------------------------
Площадь швартовных портиков для промежуточных отношений ширин
должна быть получена линейной интерполяцией.
4. Для судов, имеющих надстройки, открытые с одного любого
или обоих концов, должны быть приняты надлежащие меры для удаления
воды из помещений в таких надстройках; эти меры должны быть
одобрены Администрацией.
5. Нижние кромки штормовых портиков должны быть расположены
так близко к палубе, насколько это практически осуществимо. Две
трети требуемой площади штормовых портиков должны быть расположены
на половине колодца, наиболее близкой к нижней точке кривой
седловатости.
6. Все такие отверстия в фальшбортах должны быть защищены
леерами или прутьями, расположенными на расстоянии около 230
миллиметров (9 дюймов) друг от друга. Если штормовые портики
снабжены крышками, то должны быть предусмотрены достаточные
зазоры, чтобы избежать заедания. Шарниры должны иметь штыри или
подшипники из некоррозирующего материала. Если крышки имеют
устройства для их закрепления, то последние должны быть одобренной
конструкции.
Правило 25
Защита экипажа
1. Прочность рубок, используемых для помещений экипажа,
должна быть одобрена Администрацией.
2. На всех открытых участках палубы надводного борта и палуб
надстроек должны быть установлены надежные леерные ограждения или
фальшборты. Высота фальшбортов или леерных ограждений должна быть
не менее 1 метра (39 1/2 дюйма) от палубы; однако если такая
высота будет мешать нормальной работе на судне, то может быть
одобрена меньшая высота, если Администрация убедится, что
обеспечена достаточная защита.
3. Просвет под самым нижним леером леерных ограждений не
должен превышать 230 миллиметров (9 дюймов). Расстояние между
другими леерами должно быть не более 380 миллиметров (15 дюймов).
В случае, если судно имеет закругленное соединение палубы с
бортом, то леерные стойки должны быть установлены на плоской части
палубы.
4. Для защиты экипажа при переходах из жилых помещений,
машинного отделения и всех других помещений, используемых при
эксплуатации судна, и обратно, должны быть предусмотрены
удовлетворительные средства (леерные ограждения, спасательные
леера, переходные мостики или подпалубные переходы и т.п.).
5. Палубный груз, перевозимый на любом судне, должен быть
уложен таким образом, чтобы любое отверстие, расположенное в
районе груза и обеспечивающее доступ в помещения экипажа, машинное
отделение и все другие помещения, используемые при эксплуатации
судна, могло быть надлежащим образом закрыто и задраено, чтобы не
допустить проникновения через него воды. Должна быть предусмотрена
надежная защита экипажа в виде леерных ограждений или спасательных
лееров над палубным грузом, если отсутствует удобный проход на
палубе или под палубой судна.
Правило 26
Специальные условия назначения надводного борта
для судов типа "A"
Машинные шахты
1. Машинные шахты на судах типа "A", определение которых дано
в правиле 27, должны быть защищены закрытым ютом или средней
надстройкой, по крайней мере, стандартной высоты, или рубкой
равной высоты и равноценной прочности, однако машинные шахты могут
быть и незащищенными, если в них нет отверстий, дающих
непосредственный доступ в машинное отделение с палубы надводного
борта. В машинной шахте может быть допущена только дверь,
соответствующая требованиям правила 12, ведущая в помещение или
коридор, которые сконструированы так же прочно, как и шахта, и
отделены от трапа в машинное отделение второй дверью,
непроницаемой при воздействии моря, изготовленной из стали или
другого равноценного материала.
Переходный мостик и средства доступа
2. На судах типа "A" между ютом и средней надстройкой или
рубкой, если таковая имеется, должен быть установлен в продольном
направлении на уровне палубы постоянный переходный мостик надежной
конструкции и достаточной прочности или должны быть предусмотрены
другие равноценные средства доступа, заменяющие переходный мостик,
например, проходы под палубой. В других местах и на судах типа "A"
без средней надстройки устройства должны быть одобрены
Администрацией и обеспечивать безопасность экипажа при переходе во
все районы судна, используемые при его эксплуатации.
3. Должны иметься безопасные и удобные доступы с уровня
переходного мостика к отдельным помещениям экипажа, а также между
помещениями экипажа и машинными помещениями.
Люки
4. Незащищенные люки на палубах надводного борта и бака или
на расширительных шахтах судов типа "A" должны быть снабжены
надежными водонепроницаемыми крышками из стали или другого
равноценного материала.
Устройства для стока воды с палубы
5. Суда типа "A" с фальшбортами должны иметь открытые леерные
ограждения, установленные, по крайней мере, на половине длины
незащищенных частей открытой палубы или другие эффективные
средства для удаления воды. Верхняя кромка ширстрека должна быть
расположена настолько низко, насколько это практически
целесообразно.
6. Если надстройки соединены ящиками, то должны быть
установлены открытые леерные ограждения по всей длине незащищенных
частей палубы надводного борта.
Глава III. ВЕЛИЧИНЫ НАДВОДНОГО БОРТА
Правило 27
Типы судов
1. Для вычисления величины надводного борта суда разделяются
на типы "A" и "B".
Суда типа "A"
2. Судно типа "A" - это судно, спроектированное для перевозки
только жидких грузов наливом, грузовые танки которого имеют лишь
небольшие отверстия для доступа, закрытые водонепроницаемыми
крышками на прокладках, изготовленными из стали или другого
равноценного материала. Такое судно обязано иметь следующие
присущие ему особенности:
a) высокую конструктивную непрерывность его открытой палубы и
b) высокую степень безопасности в отношении затопления,
которая является результатом низкой проницаемости заполненных
грузовых помещений и обычно предусматриваемого соответствующего
деления на отсеки.
3. Судно типа "A", если его длина более 150 метров (492
футов) и оно спроектировано так, что при загрузке по летнюю
грузовую ватерлинию имеет пустые отсеки, должно выдерживать
затопление любого одного из этих пустых отсеков, принимая его
проницаемость 0,95, и оставаться на плаву в условиях равновесия,
которые должны быть одобрены Администрацией. Машинное отделение
такого судна длиной более 225 метров (738 футов) должно
рассматриваться как затопляемое, но с проницаемостью, равной 0,85.
Для руководства Администрации указываются следующие ограничения,
которые могут считаться удовлетворительными:
a) конечная ватерлиния после затопления находится ниже нижней
кромки любого отверстия, через которое может происходить
дальнейшее затопление;
b) максимальный угол крена вследствие несимметричного
затопления равен приблизительно 15 градусам;
c) метацентрическая высота судна в затопленном состоянии
положительна.
4. Судну типа "A" надводный борт должен быть назначен не
менее того, который определяется на основании таблицы "A" правила
28.
Суда типа "B"
5. Все суда, которые не удовлетворяют требованиям,
относящимся к судам типа "A", изложенным в пунктах 2 и 3
настоящего правила, должны рассматриваться как суда типа "B".
6. Судам типа "B", которые имеют в районе 1 люки, снабженные
люковыми крышками, отвечающими требованиям правил 15 (7) или 16,
если к ним не применены положения, указанные в пунктах от 7 до 10
включительно настоящего правила, надводный борт должен назначаться
на основании таблицы "B" правила 28.
7. Любому судну типа "B" длиной более 100 метров (328 футов)
Администрация может разрешить уменьшение надводного борта против
требуемого пунктом 6 настоящего правила при условии, что:
a) для защиты экипажа предусмотрены соответствующие меры;
b) устройства для стока воды с палубы соответственны;
c) крышки в районах 1 и 2 удовлетворяют требованиям правила
16 и имеют соответствующую прочность; особое внимание следует
обратить на их уплотнение и задраивающие устройства;
d) судно, загруженное до летней грузовой ватерлинии, будет
оставаться на плаву в удовлетворительном состоянии равновесия
после затопления одного любого поврежденного отсека, принимая его
проницаемость 0,95, исключая машинное отделение; и
e) на таком судне длиной более 225 метров (738 футов)
машинное отделение должно рассматриваться как затопляемый отсек,
но с проницаемостью, равной 0,85.
Для руководства Администрации при применении подпунктов "d" и
"e" настоящего пункта ограничения, указанные в подпунктах 3 "a",
"b" и "c", могут считаться удовлетворительными.
Соответствующие расчеты могут основываться на следующих
основных предположениях:
- вертикальный размер повреждения равен высоте борта;
- глубина повреждения не более чем B/5;
- ни одна главная поперечная переборка не повреждена;
- возвышение центра тяжести над основной линией установлено,
исходя из полной загрузки грузовых трюмов однородным грузом и при
50 процентах от проектной вместимости расходуемых жидкостей,
запасов и т. п.
8. При вычислении надводного борта для судов типа "B",
которые отвечают требованиям пункта 7 настоящего правила, величины
таблицы B правила 28 не должны уменьшаться более чем на 60
процентов разницы между табличными величинами "B" и "A" для
соответствующих длин судов.
9. Уменьшение табличного надводного борта, допускаемое
пунктом 8 настоящего правила, может быть увеличено до полной
разницы между величинами таблицы "A" и таблицы "B" правила 28 при
условии, что судно отвечает требованиям правила 26 (1), (2), (3),
(5) и (6), как если бы это было судно типа "A", и, кроме того,
удовлетворяет положениям пунктов 7 "a" до 7 "d", включительно,
настоящего правила, за исключением того, что ссылка в подпункте
"d" на затопление любого одного поврежденного отсека должна
рассматриваться как ссылка на затопление любых двух смежных по
длине судна отсеков, исключая машинное отделение. Кроме того,
такое судно длиной 225 метров (738 футов), когда оно загружено до
летней грузовой ватерлинии, должно оставаться на плаву в
удовлетворительном состоянии равновесия после затопления машинного
отделения, рассматриваемого отдельно, принимая проницаемость
равной 0,85.
10. Судам типа "B", имеющим грузовые люки в районе 1,
снабженные люковыми крышками, которые отвечают требованиям правила
15, исключая пункт 7, должен быть назначен надводный борт,
основанный на величинах таблицы B правила 28, увеличенный на
величины, приведенные в следующей таблице:
НАДБАВКИ К ТАБЛИЧНОМУ НАДВОДНОМУ БОРТУ
СУДОВ ТИПА "B" ДЛЯ СУДОВ С ЛЮКОВЫМИ КРЫШКАМИ,
НЕ ОТВЕЧАЮЩИМИ ПРАВИЛАМ 15 (7) ИЛИ 16
------------------------------------------------------------------ | Длина | Надбавка | Длина | Надбавка | Длина | Надбавка | | судна |к надводному| судна |к надводному| судна |к надводному| |(метры) | борту |(метры) | борту |(метры)| борту | | |(миллиметры)| |(миллиметры)| |(миллиметры)| |--------+------------+--------+------------+-------+------------| | 108 и | | | | | | | менее | 50 | 139 | 175 | 170 | 290 | | 109 | 52 | 140 | 181 | 171 | 292 | | 110 | 55 | 141 | 186 | 172 | 294 | | 111 | 57 | 142 | 191 | 173 | 297 | | 112 | 59 | 143 | 196 | 174 | 299 | | 113 | 62 | 144 | 201 | 175 | 301 | | 114 | 64 | 145 | 206 | 176 | 304 | | 115 | 68 | 146 | 210 | 177 | 306 | | 116 | 70 | 147 | 215 | 178 | 308 | | 117 | 73 | 148 | 219 | 179 | 311 | | 118 | 76 | 149 | 224 | 180 | 313 | | 119 | 80 | 150 | 228 | 181 | 315 | | 120 | 84 | 151 | 232 | 182 | 318 | | 121 | 87 | 152 | 236 | 183 | 320 | | 122 | 91 | 153 | 240 | 184 | 322 | | 123 | 95 | 154 | 244 | 185 | 325 | | 124 | 99 | 155 | 247 | 186 | 327 | | 125 | 103 | 156 | 251 | 187 | 329 | | 126 | 108 | 157 | 254 | 188 | 332 | | 127 | 112 | 158 | 258 | 189 | 334 | | 128 | 116 | 159 | 261 | 190 | 336 | | 129 | 121 | 160 | 264 | 191 | 339 | | 130 | 126 | 161 | 267 | 192 | 341 | | 131 | 131 | 162 | 270 | 193 | 343 | | 132 | 136 | 163 | 273 | 194 | 346 | | 133 | 142 | 164 | 275 | 195 | 348 | | 134 | 147 | 165 | 278 | 196 | 350 | | 135 | 153 | 166 | 280 | 197 | 353 | | 136 | 159 | 167 | 283 | 198 | 355 | | 137 | 164 | 168 | 285 | 199 | 357 | | 138 | 170 | 169 | 287 | 200 | 358 | ------------------------------------------------------------------
Надбавки к надводному борту при промежуточных длинах судна
должны быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной более 200 метров надбавки должны
устанавливаться Администрацией.
НАДБАВКИ К ТАБЛИЧНОМУ НАДВОДНОМУ БОРТУ
СУДОВ ТИПА "B" ДЛЯ СУДОВ С ЛЮКОВЫМИ КРЫШКАМИ,
НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМИ ПРАВИЛАМ 15 (7) ИЛИ 16
------------------------------------------------------------------ |Длина |Надбавка|Длина |Надбавка|Длина |Надбавка|Длина |Надбавка | |судна |к надво-|судна |к надво-|судна |к надво-|судна |к надво- | |(футы)| дному |(футы)| дному |(футы)| дному |(футы)| дному | | | борту | | борту | | борту | | борту | | |(дюймы) | |(дюймы) | |(дюймы) | |(дюймы) | |------+--------+------+--------+------+--------+------+---------| | 350 и| | | | | | | | | менее| 2,0 | 430 | 5,2 | 510 | 9,6 | 590 | 12,5 | | 360 | 2,3 | 440 | 5,8 | 520 | 10,0 | 600 | 12,8 | | 370 | 2,6 | 450 | 6,4 | 530 | 10,4 | 610 | 13,1 | | 380 | 2,9 | 460 | 7,0 | 540 | 10,7 | 620 | 13,4 | | 390 | 3,3 | 470 | 7,6 | 550 | 11,0 | 630 | 13,6 | | 400 | 3,7 | 480 | 8,2 | 560 | 11,4 | 640 | 13,9 | | 410 | 4,2 | 490 | 8,7 | 570 | 11,8 | 650 | 14,1 | | 420 | 4,7 | 500 | 9,2 | 580 | 12,1 | 660 | 14,3 | ------------------------------------------------------------------
Надбавки к надводному борту при промежуточных длинах судна
должны быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной более 660 футов надбавки должны
устанавливаться Администрацией.
11. Лихтеру, барже или другому судну без независимых средств
движения, должен быть назначен надводный борт в соответствии с
положениями настоящих Правил. Однако для барж, не имеющих на борту
людей, требования правил 25, 26 (2) и (3) и 39 не применяются.
Таким баржам без людей, у которых на палубе надводного борта есть
только небольшие отверстия для доступа, закрытые
водонепроницаемыми крышками, изготовленными из стали или иного
равноценного материала и имеющими прокладки, может быть назначен
надводный борт на 25 процентов меньший, чем величины, вычисленные
в соответствии с настоящими Правилами.
Правило 28
Таблицы надводного борта
Суда типа "A"
1. Табличный надводный борт для судов типа "A" должен
определяться по следующей таблице:
Таблица A
ТАБЛИЦА НАДВОДНОГО БОРТА ДЛЯ СУДОВ ТИПА "A"
------------------------------------------------------------------ | Длина | Надводный | Длина | Надводный | Длина | Надводный | | судна | борт | судна | борт | судна | борт | |(метры) |(миллиметры)|(метры) |(миллиметры)|(метры)|(миллиметры)| |--------+------------+--------+------------+-------+------------| | 24 | 200 | 53 | 478 | 82 | 869 | | 25 | 208 | 54 | 490 | 83 | 883 | | 26 | 217 | 55 | 503 | 84 | 897 | | 27 | 225 | 56 | 516 | 85 | 911 | | 28 | 233 | 57 | 530 | 86 | 926 | | 29 | 242 | 58 | 544 | 87 | 940 | | 30 | 250 | 59 | 559 | 88 | 955 | | 31 | 258 | 60 | 573 | 89 | 969 | | 32 | 267 | 61 | 587 | 90 | 984 | | 33 | 275 | 62 | 600 | 91 | 999 | | 34 | 283 | 63 | 613 | 92 | 1014 | | 35 | 292 | 64 | 626 | 93 | 1029 | | 36 | 300 | 65 | 639 | 94 | 1044 | | 37 | 308 | 66 | 653 | 95 | 1059 | | 38 | 316 | 67 | 666 | 96 | 1074 | | 39 | 325 | 68 | 680 | 97 | 1089 | | 40 | 334 | 69 | 693 | 98 | 1105 | | 41 | 344 | 70 | 706 | 99 | 1120 | | 42 | 354 | 71 | 720 | 100 | 1135 | | 43 | 364 | 72 | 733 | 101 | 1151 | | 44 | 374 | 73 | 746 | 102 | 1166 | | 45 | 385 | 74 | 760 | 103 | 1181 | | 46 | 396 | 75 | 773 | 104 | 1196 | | 47 | 408 | 76 | 786 | 105 | 1212 | | 48 | 420 | 77 | 800 | 106 | 1228 | | 49 | 432 | 78 | 814 | 107 | 1244 | | 50 | 443 | 79 | 828 | 108 | 1260 | | 51 | 455 | 80 | 841 | 109 | 1276 | | 52 | 467 | 81 | 855 | 110 | 1293 | | 111 | 1309 | 162 | 2155 | 213 | 2732 | | 112 | 1326 | 163 | 2169 | 214 | 2741 | | 113 | 1342 | 164 | 2184 | 215 | 2749 | | 114 | 1359 | 165 | 2198 | 216 | 2758 | | 115 | 1376 | 166 | 2212 | 217 | 2767 | | 116 | 1392 | 167 | 2226 | 218 | 2775 | | 117 | 1409 | 168 | 2240 | 219 | 2784 | | 118 | 1426 | 169 | 2254 | 220 | 2792 | | 119 | 1442 | 170 | 2268 | 221 | 2801 | | 120 | 1459 | 171 | 2281 | 222 | 2809 | | 121 | 1476 | 172 | 2294 | 223 | 2817 | | 122 | 1494 | 173 | 2307 | 224 | 2825 | | 123 | 1511 | 174 | 2320 | 225 | 2833 | | 124 | 1528 | 175 | 2332 | 226 | 2841 | | 125 | 1546 | 176 | 2345 | 227 | 2849 | | 126 | 1563 | 177 | 2357 | 228 | 2857 | | 127 | 1580 | 178 | 2369 | 229 | 2865 | | 128 | 1598 | 179 | 2381 | 230 | 2872 | | 129 | 1615 | 180 | 2393 | 231 | 2880 | | 130 | 1632 | 181 | 2405 | 232 | 2888 | | 131 | 1650 | 182 | 2416 | 233 | 2895 | | 132 | 1667 | 183 | 2428 | 234 | 2903 | | 133 | 1684 | 184 | 2440 | 235 | 2910 | | 134 | 1702 | 185 | 2451 | 236 | 2918 | | 135 | 1719 | 186 | 2463 | 237 | 2925 | | 136 | 1736 | 187 | 2474 | 238 | 2932 | | 137 | 1753 | 188 | 2486 | 239 | 2939 | | 138 | 1770 | 189 | 2497 | 240 | 2946 | | 139 | 1787 | 190 | 2508 | 241 | 2953 | | 140 | 1803 | 191 | 2519 | 242 | 2959 | | 141 | 1820 | 192 | 2530 | 243 | 2966 | | 142 | 1837 | 193 | 2541 | 244 | 2973 | | 143 | 1853 | 194 | 2552 | 245 | 2979 | | 144 | 1870 | 195 | 2562 | 246 | 2986 | | 145 | 1886 | 196 | 2572 | 247 | 2993 | | 146 | 1903 | 197 | 2582 | 248 | 3000 | | 147 | 1919 | 198 | 2592 | 249 | 3006 | | 148 | 1935 | 199 | 2602 | 250 | 3012 | | 149 | 1952 | 200 | 2612 | 251 | 3018 | | 150 | 1968 | 201 | 2622 | 252 | 3024 | | 151 | 1984 | 202 | 2632 | 253 | 3030 | | 152 | 2000 | 203 | 2641 | 254 | 3036 | | 153 | 2016 | 204 | 2650 | 255 | 3042 | | 154 | 2032 | 205 | 2659 | 256 | 3048 | | 155 | 2048 | 206 | 2669 | 257 | 3054 | | 156 | 2064 | 207 | 2678 | 258 | 3060 | | 157 | 2080 | 208 | 2687 | 259 | 3066 | | 158 | 2096 | 209 | 2696 | 260 | 3072 | | 159 | 2111 | 210 | 2705 | 261 | 3078 | | 160 | 2126 | 211 | 2714 | 262 | 3084 | | 161 | 2141 | 212 | 2723 | 263 | 3089 | | 264 | 3095 | 298 | 3254 | 332 | 3363 | | 265 | 3101 | 299 | 3258 | 333 | 3366 | | 266 | 3106 | 300 | 3262 | 334 | 3368 | | 267 | 3112 | 301 | 3266 | 335 | 3371 | | 268 | 3117 | 302 | 3270 | 336 | 3373 | | 269 | 3123 | 303 | 3274 | 337 | 3375 | | 270 | 3128 | 304 | 3278 | 338 | 3378 | | 271 | 3133 | 305 | 3281 | 339 | 3380 | | 272 | 3138 | 306 | 3285 | 340 | 3382 | | 273 | 3143 | 307 | 3288 | 341 | 3385 | | 274 | 3148 | 308 | 3292 | 342 | 3387 | | 275 | 3153 | 309 | 3295 | 343 | 3389 | | 276 | 3158 | 310 | 3298 | 344 | 3392 | | 277 | 3163 | 311 | 3302 | 345 | 3394 | | 278 | 3167 | 312 | 3305 | 346 | 3396 | | 279 | 3172 | 313 | 3308 | 347 | 3399 | | 280 | 3176 | 314 | 3312 | 348 | 3401 | | 281 | 3181 | 315 | 3315 | 349 | 3403 | | 282 | 3185 | 316 | 3318 | 350 | 3406 | | 283 | 3189 | 317 | 3322 | 351 | 3408 | | 284 | 3194 | 318 | 3325 | 352 | 3410 | | 285 | 3198 | 319 | 3328 | 353 | 3412 | | 286 | 3202 | 320 | 3331 | 354 | 3414 | | 287 | 3207 | 321 | 3334 | 355 | 3416 | | 288 | 3211 | 322 | 3337 | 356 | 3118 | | 289 | 3215 | 323 | 3339 | 357 | 3420 | | 290 | 3220 | 324 | 3342 | 358 | 3422 | | 291 | 3224 | 325 | 3345 | 359 | 3423 | | 292 | 3228 | 326 | 3347 | 360 | 3425 | | 293 | 3233 | 327 | 3350 | 361 | 3427 | | 294 | 3237 | 328 | 3353 | 362 | 3428 | | 295 | 3241 | 329 | 3355 | 363 | 3430 | | 296 | 3246 | 330 | 3358 | 364 | 3432 | | 297 | 3250 | 331 | 3361 | 365 | 3433 | ------------------------------------------------------------------
Величины надводного борта при промежуточных длинах судна
должны быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной более 365 метров величины надводного борта
должны устанавливаться Администрацией.
Таблица A
ТАБЛИЦА НАДВОДНОГО БОРТА ДЛЯ СУДОВ ТИПА "A"
------------------------------------------------------------------ | Длина | Надводный | Длина | Надводный |Длина | Надводный | | судна | борт | судна | борт |судна | борт | | (футы) | (дюймы) | (футы) | (дюймы) |(футы) | (дюймы) | |--------+------------+--------+------------+-------+------------| | 80 | 8,0 | 120 | 11,9 | 160 | 16,9 | | 90 | 8,9 | 130 | 13,0 | 170 | 18,3 | | 100 | 9,8 | 140 | 14,2 | 180 | 19,8 | | 110 | 10,8 | 150 | 15,5 | 190 | 21,3 | | 200 | 22,9 | 540 | 86,3 | 880 | 122,7 | | 210 | 24,5 | 550 | 88,0 | 890 | 123,4 | | 220 | 26,2 | 560 | 89,6 | 900 | 124,0 | | 230 | 27,8 | 570 | 91,1 | 910 | 124,6 | | 240 | 29,5 | 580 | 92,6 | 920 | 125,2 | | 250 | 31,1 | 590 | 94,1 | 930 | 125,7 | | 260 | 32,8 | 600 | 95,5 | 940 | 126,2 | | 270 | 34,6 | 610 | 96,9 | 950 | 126,7 | | 280 | 36,3 | 620 | 98,3 | 960 | 127,2 | | 290 | 38,0 | 630 | 99,6 | 970 | 127,7 | | 300 | 39,7 | 640 | 100,9 | 980 | 128,1 | | 310 | 41,4 | 650 | 102,1 | 990 | 128,6 | | 320 | 43,2 | 660 | 103,3 | 1000 | 129,0 | | 330 | 45,0 | 670 | 104,4 | 1010 | 129,4 | | 340 | 46,9 | 680 | 105,5 | 1020 | 129,9 | | 350 | 48,8 | 690 | 106,6 | 1030 | 130,3 | | 360 | 50,7 | 700 | 107,7 | 1040 | 130,7 | | 370 | 52,7 | 710 | 108,7 | 1050 | 131,0 | | 380 | 54,7 | 720 | 109,7 | 1060 | 131,4 | | 390 | 56,8 | 730 | 110,7 | 1070 | 131,7 | | 400 | 58,8 | 740 | 111,7 | 1080 | 132,0 | | 410 | 60,9 | 750 | 112,6 | 1090 | 132,3 | | 420 | 62,9 | 760 | 113,5 | 1100 | 132,6 | | 430 | 65,0 | 770 | 114,4 | 1110 | 132,9 | | 440 | 67,0 | 780 | 115,3 | 1120 | 133,2 | | 450 | 69,1 | 790 | 116,1 | 1130 | 133,5 | | 460 | 71,1 | 800 | 117,0 | 1140 | 133,8 | | 470 | 73,1 | 810 | 117,8 | 1150 | 134,0 | | 480 | 75,1 | 820 | 118,6 | 1160 | 134,3 | | 490 | 77,1 | 830 | 119,3 | 1170 | 134,5 | | 500 | 79,0 | 840 | 120,1 | 1180 | 134,7 | | 510 | 80,9 | 850 | 120,7 | 1190 | 135,0 | | 520 | 82,7 | 860 | 121,4 | 1200 | 135,2 | | 530 | 84,5 | 870 | 122,1 | | | ------------------------------------------------------------------
Величины надводного борта при промежуточных длинах судна
должны быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной 1200 футов величины надводного борта должны
уславливаться Администрацией.
Суда типа "B"
2. Табличный надводный борт для судов типа "B" должен
определяться по следующей таблице:
Таблица B
ТАБЛИЦА НАДВОДНОГО БОРТА ДЛЯ СУДОВ ТИПА "B"
------------------------------------------------------------------ | Длина | Надводный | Длина | Надводный | Длина | Надводный | | судна | борт | судна | борт | судна | борт | |(метры) |(миллиметры)|(метры) |(миллиметры)|(метры)|(миллиметры)| |--------+------------+--------+------------+-------+------------| | 24 | 200 | 27 | 225 | 30 | 250 | | 25 | 208 | 28 | 233 | 31 | 258 | | 26 | 217 | 29 | 242 | 32 | 267 | | 33 | 275 | 84 | 960 | 135 | 2000 | | 34 | 283 | 85 | 978 | 136 | 2021 | | 35 | 292 | 86 | 996 | 137 | 2043 | | 36 | 300 | 87 | 1015 | 138 | 2065 | | 37 | 308 | 88 | 1034 | 139 | 2087 | | 38 | 316 | 89 | 1054 | 140 | 2109 | | 39 | 325 | 90 | 1075 | 141 | 2130 | | 40 | 334 | 91 | 1096 | 142 | 2151 | | 41 | 344 | 92 | 1116 | 143 | 2171 | | 42 | 354 | 93 | 1135 | 144 | 2190 | | 43 | 364 | 94 | 1154 | 145 | 2209 | | 44 | 374 | 95 | 1172 | 146 | 2229 | | 45 | 385 | 96 | 1190 | 147 | 2250 | | 46 | 396 | 97 | 1209 | 148 | 2271 | | 47 | 408 | 98 | 1229 | 149 | 2293 | | 48 | 420 | 99 | 1250 | 150 | 2315 | | 49 | 432 | 100 | 1271 | 151 | 2334 | | 50 | 443 | 101 | 1293 | 152 | 2354 | | 51 | 455 | 102 | 1315 | 153 | 2375 | | 52 | 467 | 103 | 1337 | 154 | 2396 | | 53 | 478 | 104 | 1359 | 155 | 2418 | | 54 | 490 | 105 | 1380 | 156 | 2440 | | 55 | 503 | 106 | 1401 | 157 | 2460 | | 56 | 516 | 107 | 1421 | 158 | 2480 | | 57 | 530 | 108 | 1440 | 159 | 2500 | | 58 | 544 | 109 | 1459 | 160 | 2520 | | 59 | 559 | 110 | 1479 | 161 | 2540 | | 60 | 573 | 111 | 1500 | 162 | 2560 | | 61 | 587 | 112 | 1521 | 163 | 2580 | | 62 | 601 | 113 | 1543 | 164 | 2600 | | 63 | 615 | 114 | 1565 | 165 | 2620 | | 64 | 629 | 115 | 1587 | 166 | 2640 | | 65 | 644 | 116 | 1609 | 167 | 2660 | | 66 | 659 | 117 | 1630 | 168 | 2680 | | 67 | 674 | 118 | 1651 | 169 | 2698 | | 68 | 689 | 119 | 1671 | 170 | 2716 | | 69 | 705 | 120 | 1690 | 171 | 2735 | | 70 | 721 | 121 | 1709 | 172 | 2754 | | 71 | 738 | 122 | 1729 | 173 | 2774 | | 72 | 754 | 123 | 1750 | 174 | 2795 | | 73 | 769 | 124 | 1771 | 175 | 2815 | | 74 | 784 | 125 | 1793 | 176 | 2835 | | 75 | 800 | 126 | 1815 | 177 | 2855 | | 76 | 816 | 127 | 1837 | 178 | 2875 | | 77 | 833 | 128 | 1859 | 179 | 2895 | | 78 | 850 | 129 | 1880 | 180 | 2915 | | 79 | 868 | 130 | 1901 | 181 | 2933 | | 80 | 887 | 131 | 1921 | 182 | 2952 | | 81 | 905 | 132 | 1940 | 183 | 2970 | | 82 | 923 | 133 | 1959 | 184 | 2988 | | 83 | 942 | 134 | 1979 | 185 | 3007 | | 186 | 3025 | 237 | 3835 | 288 | 4490 | | 187 | 3044 | 238 | 3849 | 289 | 4502 | | 188 | 3062 | 239 | 3864 | 290 | 4513 | | 189 | 3080 | 240 | 3880 | 291 | 4525 | | 190 | 3098 | 241 | 3893 | 292 | 4537 | | 191 | 3116 | 242 | 3906 | 293 | 4548 | | 192 | 3134 | 243 | 3920 | 294 | 4560 | | 193 | 3151 | 244 | 3934 | 295 | 4572 | | 194 | 3167 | 245 | 3949 | 296 | 4583 | | 195 | 3185 | 246 | 3965 | 297 | 4595 | | 196 | 3202 | 247 | 3978 | 298 | 4607 | | 197 | 3219 | 248 | 3992 | 299 | 4618 | | 198 | 3235 | 249 | 4005 | 300 | 4630 | | 199 | 3249 | 250 | 4018 | 301 | 4642 | | 200 | 3264 | 251 | 4032 | 302 | 4654 | | 201 | 3280 | 252 | 4045 | 303 | 4665 | | 202 | 3296 | 253 | 4058 | 304 | 4676 | | 203 | 3313 | 254 | 4072 | 305 | 4686 | | 204 | 3330 | 255 | 4085 | 306 | 4695 | | 205 | 3347 | 256 | 4098 | 307 | 4704 | | 206 | 3363 | 257 | 4112 | 308 | 4714 | | 207 | 3380 | 258 | 4125 | 309 | 4725 | | 208 | 3397 | 259 | 4139 | 310 | 4736 | | 209 | 3413 | 260 | 4152 | 311 | 4748 | | 210 | 3430 | 261 | 4165 | 312 | 4757 | | 211 | 3445 | 262 | 4177 | 313 | 4768 | | 212 | 3460 | 263 | 4189 | 314 | 4779 | | 213 | 3475 | 264 | 4201 | 315 | 4790 | | 214 | 3490 | 265 | 4214 | 316 | 4801 | | 215 | 3505 | 266 | 4227 | 317 | 4812 | | 216 | 3520 | 267 | 4240 | 318 | 4823 | | 217 | 3537 | 268 | 4252 | 319 | 4834 | | 218 | 3554 | 269 | 4264 | 320 | 4844 | | 219 | 3570 | 270 | 4276 | 321 | 4855 | | 220 | 3586 | 271 | 4289 | 322 | 4866 | | 221 | 3601 | 272 | 4302 | 323 | 4878 | | 222 | 3615 | 273 | 4315 | 324 | 4890 | | 223 | 3630 | 274 | 4327 | 325 | 4899 | | 224 | 3645 | 275 | 4339 | 326 | 4909 | | 225 | 3660 | 276 | 4350 | 327 | 4920 | | 226 | 3675 | 277 | 4362 | 328 | 4931 | | 227 | 3690 | 278 | 4373 | 329 | 4943 | | 228 | 3705 | 279 | 4385 | 330 | 4955 | | 229 | 3720 | 280 | 4397 | 331 | 4965 | | 230 | 3735 | 281 | 4408 | 332 | 4975 | | 231 | 3750 | 282 | 4420 | 333 | 4985 | | 232 | 3765 | 283 | 4432 | 334 | 4995 | | 233 | 3780 | 284 | 4443 | 335 | 5005 | | 234 | 3795 | 285 | 4155 | 336 | 5015 | | 235 | 3808 | 286 | 4467 | 337 | 5025 | | 236 | 3821 | 287 | 4478 | 338 | 5035 | | 339 | 5045 | 348 | 5140 | 357 | 5230 | | 340 | 5055 | 349 | 5150 | 358 | 5240 | | 341 | 5065 | 350 | 5160 | 359 | 5250 | | 342 | 5075 | 351 | 5170 | 360 | 5260 | | 343 | 5086 | 352 | 5180 | 361 | 5268 | | 344 | 5097 | 353 | 5190 | 362 | 5276 | | 345 | 5108 | 354 | 5200 | 363 | 5285 | | 346 | 5119 | 355 | 5210 | 364 | 5294 | | 347 | 5130 | 356 | 5220 | 365 | 5303 | ------------------------------------------------------------------
Величины надводного борта при промежуточных длинах судна
должны быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной более 365 метров величины надводного борта
должны устанавливаться Администрацией.
Таблица B
ТАБЛИЦА НАДВОДНОГО БОРТА ДЛЯ СУДОВ ТИПА "B"
------------------------------------------------------------------ | Длина | Надводный | Длина | Надводный |Длина | Надводный | | судна | борт | судна | борт |судна | борт | | (футы) | (дюймы) | (футы) | (дюймы) |(футы) | (дюймы) | |--------+------------+--------+------------+-------+------------| | 80 | 8,0 | 460 | 83,1 | 840 | 161,2 | | 90 | 8,9 | 470 | 85,6 | 850 | 162,8 | | 100 | 9,8 | 480 | 88,1 | 860 | 164,3 | | 110 | 10,8 | 490 | 90,6 | 870 | 165,9 | | 120 | 11,9 | 500 | 93,1 | 880 | 167,4 | | 130 | 13,0 | 510 | 95,6 | 890 | 168,9 | | 140 | 14,2 | 520 | 98,1 | 900 | 170,4 | | 150 | 15,5 | 530 | 100,6 | 910 | 171,8 | | 160 | 16,9 | 540 | 103,0 | 920 | 173,3 | | 170 | 18,3 | 550 | 105,4 | 930 | 174,7 | | 180 | 19,8 | 560 | 107,7 | 940 | 176,1 | | 190 | 21,3 | 570 | 110,0 | 950 | 177,5 | | 200 | 22,9 | 580 | 112,3 | 960 | 178,9 | | 210 | 24,7 | 590 | 114,6 | 970 | 180,3 | | 220 | 26,6 | 600 | 116,8 | 980 | 181,7 | | 230 | 28,5 | 610 | 119,0 | 990 | 183,1 | | 240 | 30,4 | 620 | 121,1 | 1000 | 184,4 | | 250 | 32,4 | 630 | 123,2 | 1010 | 185,8 | | 260 | 34,4 | 640 | 125,3 | 1020 | 187,2 | | 270 | 36,1 | 650 | 127,3 | 1030 | 188,5 | | 280 | 38,7 | 660 | 129,3 | 1040 | 189,8 | | 290 | 41,0 | 670 | 131,3 | 1050 | 191,0 | | 300 | 43,3 | 680 | 133,3 | 1060 | 192,3 | | 310 | 45,7 | 690 | 135,3 | 1070 | 193,5 | | 320 | 48,2 | 700 | 137,1 | 1080 | 194,8 | | 330 | 50,7 | 710 | 139,0 | 1090 | 196,1 | | 340 | 53,2 | 720 | 140,9 | 1100 | 197,3 | | 350 | 55,7 | 730 | 142,7 | 1110 | 198,6 | | 360 | 58,2 | 740 | 144,5 | 1120 | 199,9 | | 370 | 60,7 | 750 | 146,3 | 1130 | 201,2 | | 380 | 63,2 | 760 | 148,1 | 1140 | 202,3 | | 390 | 65,7 | 770 | 149,8 | 1150 | 203,5 | | 400 | 68,2 | 780 | 151,5 | 1160 | 204,6 | | 410 | 70,7 | 790 | 153,2 | 1170 | 205,8 | | 420 | 73,2 | 800 | 154,8 | 1180 | 206,9 | | 430 | 75,7 | 810 | 156,4 | 1190 | 208,1 | | 440 | 78,2 | 820 | 158,0 | 1200 | 209,3 | | 450 | 80,7 | 830 | 159,6 | | | ------------------------------------------------------------------
Величины надводного борта при промежуточных длинах должны
быть получены линейной интерполяцией.
Для судов длиной 1200 футов величины надводного борта должны
устанавливаться Администрацией.
Правило 29
Поправка к надводному борту для судов длиной
менее 100 метров (328 футов)
Табличный надводный борт для судов типа "B", длиной от 24
метров (79 футов) до 100 метров (328 футов), имеющих закрытые
надстройки с расчетной длиной 35 процентов длины судна или менее,
должен быть увеличен на:
E
7,5(100 - L)(0,35 - ---) миллиметров, L
где: L - длина судна в метрах,
E - расчетная длина надстройки в метрах, определенная как
указано в правиле 35, или
E
0,09(328 - L)(0,35 - ---) дюймов, L
где: L - длина судна в футах,
E - расчетная длина надстройки в футах, определенная как
указано в правиле 35.
Правило 30
Поправка на коэффициент общей полноты
В тех случаях, когда коэффициент общей полноты (C ) больше
b 0,68, табличный надводный борт, определенный в правиле 28 и
измененный согласно правилам 27 (8), 27 (10) и 29, если они
применимы, должен быть умножен на коэффициент:
C + 0,68
b -------------- 1,36
Правило 31
Поправка на высоту борта
1. Если D превышает L/15, надводный борт должен быть увеличен
на величину
(D - L/15) R миллиметров,
где: R = L/0,48 длине менее чем 120 метров и R = 250 при
длине 120 метров и более, или
(D - L/15) R дюймов,
где: R = L/131,2 при длине менее чем 393,6 фута и R = 3 при
длине 393,6 фута и более.
2. Если D меньше L/15, то вычет не должен делаться за
исключением судов с закрытыми надстройками, простирающимися по
крайней мере на 0,6L в средней части со сплошным ящиком или с
сочетанием раздельных закрытых надстроек и ящиков, которые
простираются на всю длину судна, для которых надводный борт должен
быть уменьшен на величину, предписанную в пункте 1 настоящего
правила.
3. Если высота надстройки или ящика меньше стандартной, вычет
должен быть пропорционален отношению действительной высоты к
стандартной, определение которой дано в правиле 33.
Правило 32
Поправка на положение палубной линии
Если действительная высота борта до верхней кромки палубной
линии больше или меньше величины "D", разность высот должна быть
прибавлена к высоте надводного борта, или вычтена из нее.
Правило 33
Стандартная высота надстройки
Стандартная высота надстройки дана в следующей таблице:
Стандартная высота (в метрах)
------------------------------------------------------------------ | L (метры) | Возвышенный | Все остальные | | | квартердек | надстройки | |------------------------+--------------------+------------------| | 30 или меньше | 0,90 | 1,80 | | 75 | 1,20 | 1,80 | | 125 или больше | 1,80 | 2,30 | ------------------------------------------------------------------
Стандартная высота (в футах)
------------------------------------------------------------------ | L (метры) | Возвышенный | Все остальные | | | квартердек | надстройки | |------------------------+--------------------+------------------| | 98,5 или меньше | 3,0 | 5,9 | | 246 | 3,9 | 5,9 | | 410 или больше | 5,9 | 7,5 | ------------------------------------------------------------------
Стандартные высоты для промежуточных длин должны быть
получены линейной интерполяцией.
Правило 34
Длина надстройки
1. За исключением положений, предусмотренных в пункте 2
настоящего правила, длина надстройки (S) равна среднему значению
длин тех частей надстройки, которые находятся в пределах длины
(L).
2. Если концевая переборка закрытой надстройки имеет плавную
выпуклую форму, то длина надстройки может быть увеличена на две
трети протяжения по длине судна части надстройки, образуемой этой
выпуклой переборкой. Однако наибольшее увеличение нельзя принимать
более половины ширины надстройки в точке присоединения указанной
криволинейной переборки к борту надстройки.
Правило 35
Расчетная длина надстройки
1. Расчетная длина (E) закрытой надстройки стандартной высоты
равна ее длине за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2
настоящего правила.
2. Во всех случаях, когда закрытая надстройка стандартной
высоты не доходит до бортов судна, как это допущено правилом 3
(10), расчетная длина должна быть равна длине, умноженной на
отношение b/Bs, где
b - ширина надстройки в середине ее длины; и
Bs - ширина судна в середине длины надстройки.
Если надстройка отступает от бортов на части ее длины, то это
изменение применяется только к этой, отступающей части.
3. Если высота закрытой надстройки меньше стандартной,
расчетная длина должна быть равна длине, уменьшенной
пропорционально отношению фактической высоты к стандартной высоте.
Если высота надстройки превышает стандартную, то расчетная длина
надстройки не должна увеличиваться.
4. Расчетная длина возвышенного квартердека, если он имеет
сплошную концевую переборку равняется его длине, вплоть до
наибольшего значения 0,6 L. Если переборка имеет вырезы, то
возвышенный квартердек должен рассматриваться как ют с высотой
меньше стандартной.
5. Надстройки, не являющиеся закрытыми, не должны иметь
расчетной длины.
Правило 36
Ящики
1. Ящик или подобная ему конструкция, не простирающаяся до
бортов судна, учитывается при следующих условиях:
a) прочность ящика не менее прочности надстройки;
b) люки устроены на палубе ящика, а их комингсы и крышки
отвечают требованиям правил от 13 до 16 включительно; ширина
палубного стрингера ящика обеспечивает удовлетворительный проход и
достаточную поперечную прочность. Однако в палубе надводного борта
могут быть допущены малые отверстия для доступа с
водонепроницаемыми крышками;
c) постоянная рабочая платформа с леерными ограждениями по
длине судна обеспечена палубой ящика или раздельных ящиков,
соединенных с надстройками надежными постоянными переходными
мостиками;
d) вентиляторы защищены ящиком и водонепроницаемыми крышками,
если высота вентилятора меньше, чем это определено в правиле 19,
п. 3 настоящего Приложения;
e) открытые леерные устройства установлены на открытых частях
палубы надводного борта в районе ящиков, по крайней мере на
половине их длины;
f) машинные шахты защищены ящиком или надстройкой, по крайней
мере стандартной высоты, или рубкой такой же высоты и равноценной
прочности;
g) ширина ящика составляет не менее 0,6 B; и
h) если на судне нет надстройки, длина ящика составляет не
менее 0,6 L.
2. Полная длина учитываемого ящика, уменьшенная в отношении
его средней ширины к B, является его расчетной длиной.
3. Стандартная высота ящика равна стандартной высоте
надстройки, но не возвышенного квартердека.
4. Если высота ящика меньше стандартной, его расчетная длина
уменьшается пропорционально отношению фактической высоты к
стандартной. Если высота комингсов люка на палубе ящика меньше
требуемой правилом 15 (1), то фактическую высоту ящика надо
уменьшить на разницу между действительной и требуемой высотой
комингса.
Правило 37
Вычеты на надстройки и ящики
1. Если расчетная длина надстроек и ящиков составляет 1,0 L,
то вычет из надводного борта должен быть 350 миллиметров для судна
длиной 24 метра, 860 миллиметров для судна длиной 85 метров и 1070
миллиметров для судна длиной 122 метра и более (14 дюймов для
судна длиной 79 футов, 34 дюйма для судна длиной 279 футов и 42
дюйма для судна длиной 400 футов и более); вычеты для
промежуточных длин должны быть получены линейной интерполяцией.
2. Если суммарная расчетная длина надстроек и ящиков меньше,
чем 1,0 L, вычет в процентах от указанных выше величин должен быть
получен по одной из следующих таблиц:
ПРОЦЕНТЫ ВЫЧЕТОВ ДЛЯ СУДОВ ТИПА "A"
------------------------------------------------------------------- | | Суммарная расчетная длина надстроек и ящиков | | |------------------------------------------------------| | |0 |0,1L|0,2L|0,3L|0,4L|0,5L|0,6L|0,7L|0,8L|0,9L|1,0L| |----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Процент |0 |7 |14 |21 |31 |41 |52 |63 |75,3|87,7|100 | |вычета для| | | | | | | | | | | | |всех типов| | | | | | | | | | | | |надстроек | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Процент вычета для промежуточных длин надстроек и ящиков
должен быть получен линейной интерполяцией.
ПРОЦЕНТЫ ВЫЧЕТОВ ДЛЯ СУДОВ ТИПА "B"
--------------------------------------------------------------------------- | |Строки|Суммарная расчетная длина надстроек и ящиков | | | |------------------------------------------------------| | | |0 |0,1L|0,2L|0,3L|0,4L|0,5L|0,6L|0,7L|0,8L|0,9L|1,0L| |-----------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Суда с | I |0 |5 |10 |15 |23,5|32 |46 |63 |75,3|87,7|100 | |баком | | | | | | | | | | | | | |и без | | | | | | | | | | | | | |раздельной | | | | | | | | | | | | | |средней | | | | | | | | | | | | | |надстройки | | | | | | | | | | | | | |-----------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Суда с | II |0 |6,3 |12,7|19 |27,5|36 |46 |63 |75,3|87,7|100 | |баком и | | | | | | | | | | | | | |раздельной | | | | | | | | | | | | | |средней | | | | | | | | | | | | | |надстройкой| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Процент вычета для промежуточных длин надстроек и ящиков
должен быть получен линейной интерполяцией.
3. Для судов типа "B":
a) Если расчетная длина средней надстройки меньше, чем 0,2 L,
значения процентов должны быть получены линейной интерполяцией
между строками I и II.
b) Если расчетная длина бака больше, чем 0,4 L, значения
процентов должны быть получены из строки II.
c) Если расчетная длина бака меньше, чем 0,07 L, указанные
выше значения процентов уменьшаются на:
(0,07 L - f)
5 x -----------,
0,07 L
где f - расчетная длина бака.
Правило 38
Седловатость
Общие положения
1. Седловатость должна измеряться от палубы у борта до
базисной линии, проведенной параллельно линии киля через линию
седловатости на миделе.
2. На судах, спроектированных с дифферентом, седловатость
должна измеряться относительно базисной линии, проведенной
параллельно конструктивной грузовой ватерлинии.
3. На гладкопалубных судах и на судах с раздельными
надстройками седловатость должна измеряться у палубы надводного
борта.
4. На судах с необычным соединением палубы с бортом, у
которых в этой части у бортов имеется уступ или углубление,
седловатость должна рассматриваться по отношению к эквивалентной
высоте на миделе.
5. На судах с надстройкой стандартной высоты, которая
простирается по всей длине палубы надводного борта, седловатость
должна измеряться у палубы надстроек. Если высота превосходит
стандартную, то наименьшая разность (Z) между действительной и
стандартной высотами должна прибавляться к каждой концевой
ординате. Аналогично этому промежуточные ординаты на расстояниях
L/6 и L/3 от каждого перпендикуляра должны быть увеличены на 0,444
Z и 0,111 Z соответственно.
6. Если палуба закрытой надстройки имеет по крайней мере
такую же седловатость, как и открытая палуба надводного борта,
седловатость закрытой части палубы надводного борта не должна
учитываться.
7. Если закрытые ют или бак имеют стандартную высоту, а
седловатость большую, чем у палубы надводного борта, или они имеют
высоту больше стандартной и если параграф 6 настоящего правила не
применяется, то седловатость палубы надводного борта должна быть
увеличена, как предусмотрено в пункте 12 настоящего правила.
Стандартный профиль седловатости
8. Ординаты стандартного профиля седловатости даны в
следующей таблице:
Стандартный профиль седловатости
(Если L измерена в метрах)
------------------------------------------------------------------ | |Место |Ордината |Коэффициент | | | |(в миллиметрах) | | |---------+-----------------------+----------------+-------------| |Кормовая |Кормовой перпендикуляр |25 (L/3 + 10) |1 | |половина |1/6 L от К. П. |11,1 (L/3 + 10) |3 | | |1 L от К. П. |2,8 (L/3 + 10) |3 | | |Мидель |0 |1 | |---------+-----------------------+----------------+-------------| |Носовая |Мидель |0 |1 | |половина |1/3 L от Н. П. |5,6 (L/3 + 10) |3 | | |1/6 L от Н. П. |22,2 (L/3 + 10) |3 | | |Носовой перпендикуляр |50 (L/3 + 10) |1 | ------------------------------------------------------------------
Стандартный профиль седловатости
(Если L измерена в футах)
------------------------------------------------------------------ | |Место |Ордината |Коэффициент | | | |(в дюймах) | | |---------+-----------------------+----------------+-------------| |Кормовая |Кормовой перпендикуляр |0,1 L + 10 |1 | |половина |1/6 L от К. П. |0,0444L + 4,44 |3 | | |1/3 L от К. П. |0,0111L + 1,11 |3 | | |Мидель |0 |1 | |---------+-----------------------+----------------+-------------| |Носовая |Мидель |0 |1 | |половина |1/3 L от Н. П. |0,0222L + 2,22 |3 | | |1/6 L от Н. П. |0,0888L + 8,88 |3 | | |Носовой перпендикуляр |0,2 L + 20 |1 | ------------------------------------------------------------------
Измерение отклонений от стандартного профиля седловатости
9. Если профиль седловатости отличается от стандартного, то
четыре ординаты каждого профиля в носовой или кормовой половине
судна должны умножаться на соответствующие коэффициенты,
приведенные в таблице ординат. Разность между суммами
соответствующих произведений принятой и стандартной седловатости,
разделенная на 8, определяет недостаток или избыток седловатости в
носовой или кормовой половинах. Среднее арифметическое значение
избытка или недостатка в носовой и кормовой половинах определяет
избыток или недостаток седловатости.
10. Если кормовая половина профиля седловатости выше
стандартной, а носовая половина ниже стандартной, то избыток
седловатости не должен приниматься во внимание, а должен
учитываться только недостаток.
11. Если в носовой половине имеется избыток седловатости, а в
кормовой половине недостаток, который не превышает 25 процентов,
то избыток должен учитываться. Если недостаток седловатости в
кормовой части превышает 50 процентов, то избыток седловатости в
носу не учитывается. Если недостаток седловатости в корме
находится в пределах от 25 до 50 процентов, то принимается
пропорциональная поправка на избыток седловатости в носу.
12. Если действительная высота юта или бака при концевой
ординате превышает стандартную, то должна применяться формула:
y L'
s = --- --- 3 L
где: s - поправка к седловатости, которая вычитается из
недостатка или прибавляется к избытку седловатости;
y - разница между действительной и стандартной высотой
надстройки у концевой ординаты в миллиметрах (дюймах);
L' - средняя длина закрытого юта или бака вплоть до
максимальной длины 0,5 L;
L - длина судна, определение которой дано в правиле 3 (1)
настоящего Приложения.
Приведенная выше формула выведена при допущении, что кривая
седловатости является параболой, касательной к действительной
кривой седловатости у палубы надводного борта и пересекающей
концевую ординату в точке, лежащей ниже палубы надстройки на
расстоянии, равном стандартной высоте надстройки. Палуба
надстройки в любой точке не должна отстоять от этой кривой менее
чем на стандартную высоту надстройки. Эта кривая должна
применяться при определении профиля седловатости для носовой и
кормовой частей судна.
Поправка на отклонения от стандартного профиля седловатости
13. Поправка на седловатость должна представлять произведение
величины недостатка или избытка седловатости (см. пункты от 9 до
12, включительно, настоящего правила) на величину:
S
0,75 - ----, 2L
где S - общая длина закрытых надстроек.
Надбавка при недостатке седловатости
14. Если седловатость меньше стандартной, то поправка на
недостаток седловатости (см. пункт 13 настоящего правила) должна
прибавляться к надводному борту.
Вычет при избытке седловатости
15. На судах, у которых закрытая надстройка простирается на
0,1 L и нос и 0,1 L в корму от миделя судна, поправка на избыток
седловатости, рассчитанная в соответствии с положениями пункта 13
настоящего правила, должна вычитаться из высоты надводного борта;
на судах, закрытая надстройка которых не перекрывает мидель, вычет
из надводного борта не должен производиться; если закрытая
надстройка простирается менее чем на 0,1 L в нос и на 0,1 L в
корму от миделя судна, вычет должен определяться линейной
интерполяцией. Максимальный вычет на избыток седловатости не
должен превышать 125 миллиметров на 100 метров длины (1/2 дюйма на
100 футов длины).
Правило 39
Минимальная высота в носу
1. Высота в носу, определенная как вертикальное расстояние на
носовом перпендикуляре от ватерлинии, соответствующей назначенному
летнему надводному борту и расчетному дифференту, до верхней
кромки открытой палубы у борта, должна быть не менее:
для судов длиной менее 250 метров
L 1,36
56L (1 - ---) --------- миллиметров; 500 C + 0,68
b
для судов длиной 250 метров и более:
1,36
7000 --------- миллиметров, C + 0,68
b
где: L - длина судна в метрах;
C - коэффициент общей полноты, который должен быть принят не b менее 0,68.
Или
для судов длиной менее 820 футов
L 1,36
0,672 L (1 - ----) --------- 1640 C + 0,68
b
для судов длиной 820 футов и более
1,36
275,6 --------- дюймов, C + 0,68
b
где: L - длина судна в футах;
C - коэффициент общей полноты, который должен приниматься не b менее 0,68.
2. Если высота в носу, требуемая пунктом 1 настоящего
правила, достигается седловатостью, то седловатость должна
простираться, по крайней мере, на 15 процентов длины судна,
измеренной от носового перпендикуляра.
Если она достигается надстройкой, то такая надстройка должна
простираться от форштевня до точки, отстоящей, по крайней мере, на
0,07 L в корму от носового перпендикуляра, и она должна
удовлетворять следующим требованиям:
a) для судов длиной не более 100 метров (328 футов) она
должна быть закрытой, как определено в правиле 3 (10), и
b) для судов длиной более 100 метров (328 футов) она может не
удовлетворять правилу 3 (10), но должна быть снабжена устройствами
для закрывания, одобренными Администрацией.
3. Суда, которые вследствие особых требований эксплуатации не
могут удовлетворять положениям пунктов 1 и 2 настоящего правила,
могут быть представлены на специальное рассмотрение Администрации.
Правило 40
Минимальные надводные борта
Летний надводный борт
1. Минимальным летним надводным бортом должен быть надводный
борт, полученный из таблиц правила 28 и измененный поправками,
указанными в правиле 27, если они применимы, в правилах 29, 30,
31, 32, 37, 38 и если применимы, то и в правиле 39.
2. Надводный борт в соленой воде, вычисленный в соответствии
с пунктом 1 настоящего правила, но без поправки на палубную линию,
как это предусмотрено в правиле 32, должен быть не менее 50
миллиметров (2 дюймов). Для судов, имеющих в районе 1 люки с
крышками, которые не отвечают требованиям правил 15 (7), 16 или
26, надводный борт должен быть не менее 150 миллиметров (6
дюймов).
Тропический надводный борт
3. Минимальным тропическим надводным бортом должен быть
надводный борт, полученный путем вычета из летнего надводного
борта одной сорок восьмой летней осадки, измеренной от киля, как
определено в правиле 3, п. 5 "a" до центра кольца знака грузовой
марки.
4. Надводный борт в соленой воде, вычисленный в соответствии
с пунктом 1 настоящего правила, но без поправки на палубную линию,
как это предусмотрено в правиле 32, не должен быть менее 50
миллиметров (2 дюймов). Для судов, имеющих в районе 1 люки с
крышками, которые не отвечают требованиям правил 15 (7), 16 или 26
надводный борт должен быть не менее 150 миллиметров (6 дюймов).
Зимний надводный борт
5. Минимальным зимним надводным бортом должен быть надводный
борт, полученный путем прибавления к летнему надводному борту
одной сорок восьмой летней осадки, измеренной от верха
горизонтального киля до центра кольца знака грузовой марки.
Зимний надводный борт в Северной Атлантике
6. Минимальным надводным бортом для судов длиной не более 100
метров (328 футов), которые выходят в часть Северной Атлантики,
определенную в правиле 52 Приложения II, в течение зимнего, сезона
должен быть зимний надводный борт, увеличенный на 50 миллиметров
(2 дюйма). Для других судов зимним надводным бортом в Северной
Атлантике должен быть зимний надводный борт.
Надводный борт в пресной воде
7. Минимальный надводный борт в пресной воде с удельным весом
1,0 должен быть получен путем вычета из минимального надводного
борта в соленой воде
delta ----- сантиметров (дюймов), 40T
где: delta - водоизмещение судна в соленой воде в тоннах по
летнюю грузовую ватерлинию;
T - число тонн на один сантиметр (дюйм) осадки в соленой воде
при летней грузовой ватерлинии.
8. Если водоизмещение по летнюю грузовую ватерлинию не может
быть установлено, то вычет составляет одну сорок восьмую летней
осадки, измеренной от киля, как определено в правиле 3 п. 5 "a",
до центра кольца знака грузовой марки.
Глава IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДОВ,
КОТОРЫМ НАЗНАЧАЮТСЯ ЛЕСНЫЕ НАДВОДНЫЕ БОРТА
Правило 41
Применение настоящей главы
Правила от 42 до 45 включительно применяются только к судам,
которым назначаются лесные грузовые марки.
Правило 42
Определения
1. Палубный лесной груз. Термин "палубный лесной груз"
означает груз леса, перевозимый на открытой части палубы
надводного борта или надстройки. Этот термин не распространяется
на древесную массу или подобный ей груз.
2. Лесная грузовая марка. Лесной палубный груз может
рассматриваться как придающий судну определенную дополнительную
плавучесть и большую степень защиты от действия моря. По этой
причине для судов, перевозящих лесной палубный груз, можно
допустить уменьшение надводного борта, вычисленное в соответствии
с положениями правила 45, и нанесение марок на борту судна в
соответствии с положениями правила 6 (3) и (4). Однако для того,
чтобы применять такой специальный надводный борт, палубный лесной
груз должен удовлетворять определенным условиям, изложенным ниже в
правиле 44, а само судно также должно удовлетворять определенным
условиям, связанным с его конструкцией, которые изложены в правиле
43.
Правило 43
Конструкция судна
Надстройка
1. Суда должны иметь бак, по крайней мере, стандартной высоты
и длиной не менее 0,07 L. Кроме того, если судно имеет длину менее
100 метров (328 футов), то оно должно иметь в корме ют, по крайней
мере, стандартной высоты или возвышенный квартердек с палубной
рубкой или прочным стальным козырьком, по крайней мере, такой же
высоты.
Междудонные цистерны
2. Междудонные цистерны, расположенные в районе половины
длины судна в средней его части, должны иметь надлежащее
водонепроницаемое продольное деление.
Фальшборты
3. Судно должно быть оборудовано либо постоянным и снабженным
необходимыми штормовыми портиками фальшбортами высотой не менее 1
метра (39 1/2 дюйма), специально подкрепленными у верхней кромки и
поддерживаемыми прочными фальшбортными стойками, прикрепленными к
палубе, либо надежным леерным устройством такой же высоты и особо
прочной конструкции.
Правило 44
Укладка груза
Общие положения
1. Отверстия на открытой палубе, над которыми размещается
груз, должны быть надежно закрыты и задраены. Вентиляторы должны
быть надежно защищены.
2. Палубный лесной груз должен укладываться, по крайней мере,
по всей имеющейся длине, которая составляет длину колодца или
суммарную длину колодцев между надстройками. Если ограничивающей
кормовой надстройки нет, то лес следует укладывать, по крайней
мере, до кормового конца последнего кормового люка. Лес должен
быть уложен возможно более плотно на высоту, не меньшую, чем
стандартная высота надстройки, кроме возвышенного квартердека.
3. На судне, плавающем зимой в сезонной зимней зоне, высота
палубного груза над открытой палубой не должна превышать одной
трети наибольшей ширины судна.
4. Лесной палубный груз должен быть компактно уложен, обвязан
и закреплен. Ни в коем случае он не должен затруднять управление
судном и необходимые работы на нем.
Стойки
5. Если по роду перевозимого леса требуются стойки, то они
должны быть достаточно прочными с учетом ширины судна; расстояние
между ними должно соответствовать длине и роду перевозимого леса,
но не должно превышать 3 метров (9,8 фута). Для крепления стоек
должны быть предусмотрены прочные угольники или металлические
башмаки, или другие такие же надежные средства.
Найтовы
6. Палубный лесной груз должен быть надежно закреплен по всей
своей длине отдельными охватывающими его найтовами, расположенными
на расстоянии друг от друга не более 3 метров (9,8 фута). Рымы для
этих найтовов должны быть надежно прикреплены к ширстреку или к
листу палубного стрингера с расстоянием между ними не более 3
метров (9,8 фута). Расстояние от концевой переборки надстройки до
первого рыма должно быть не более 2 метров (6,6 фута). Рымы и
найтовы должны предусматриваться на расстоянии 0,6 метра (23 1/2
дюйма) и 1,5 метра (4,9 фута) от концов палубного лесного груза,
если переборка отсутствует.
7. Найтовы должны представлять собой короткозвенную цепь с
диаметром цепного железа не менее 19 миллиметров (3/4 дюйма) или
гибкий проволочный трос равноценной прочности, снабженные
откидными гаками и талрепами, которые должны быть всегда доступны.
Найтовы из проволочного троса должны включать короткие отрезки
длиннозвенной цепи, позволяющие регулировать длину найтовов.
8. Если лес имеет длину менее 3,6 метра (11,8 фута), то
расстояние между найтовами должно быть уменьшено или приняты иные
меры, с учетом длины леса.
9. Прочность всех устройств, требуемых для крепления
найтовов, должна соответствовать прочности найтовов.
Остойчивость
10. Должны быть приняты меры для обеспечения надлежащего
запаса остойчивости во всех стадиях рейса, с учетом возможного
увеличения веса, например, вследствие намокания груза или
обледенения, а также уменьшения веса, например, вследствие
расходования топлива и запасов.
Защита экипажа, доступ в машинные отделения и прочее
11. В дополнение к требованиям правила 25 (5) настоящего
Приложения леерные ограждения или спасательные леера с
промежутками между леерами по вертикали не более 330 миллиметров
(13 дюймов) должны быть установлены по каждой стороне палубного
груза на высоту над ним не менее 1 метра (39 1/2 дюйма).
Рулевое устройство
12. Рулевые устройства должны быть надежно защищены от
повреждения грузом и должны быть, насколько возможно, легко
доступными. Должно быть предусмотрено надежное средство для
управления рулем в случае поломки главного рулевого привода.
Правило 45
Вычисление надводного борта
1. Минимальный летний надводный борт вычисляется в
соответствии с правилами 27 (5), (6) и (11), 28, 29, 30, 31, 32,
37 и 38, однако, приведенные в правиле 37 проценты заменяются
следующими:
------------------------------------------------------------------- | | Суммарная расчетная длина надстроек | | |------------------------------------------------------| | |0 |0,1L|0,2L|0,3L|0,4L|0,5L|0,6L|0,7L|0,8L|0,9L|1,0L| |----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Процент |20 |31 |42 |53 |64 |70 |76 |82 |88 |94 |100 | |вычета для| | | | | | | | | | | | |всех типов| | | | | | | | | | | | |надстроек | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Проценты вычета для промежуточных длин надстроек должны быть
получены линейной интерполяцией.
2. Зимний лесной надводный борт должен быть получен
прибавлением к летнему лесному надводному борту одной тридцать
шестой расчетной летней лесной осадки.
3. Зимний лесной надводный борт в Северной Атлантике должен
совпадать с зимним надводным бортом в Северной Атлантике,
предписанным правилом 40 (6).
4. Тропический лесной надводный борт должен быть получен
уменьшением летнего лесного надводного борта на одну сорок восьмую
расчетной летней лесной осадки.
5. Лесной надводный борт в пресной воде должен вычисляться в
соответствии с правилом 40 (7) или 40 (8), основываясь на летней
лесной грузовой ватерлинии.
Приложение II
ЗОНЫ, РАЙОНЫ И СЕЗОННЫЕ ПЕРИОДЫ
Зоны и районы в этом Приложении в основном определяются
следующими критериями:
Летние - повторяемость ветров силой 8 баллов по шкале Бофорта
(34 узла) и более не превышает 10 процентов.
Тропические - повторяемость ветров силой 8 баллов по шкале
Бофорта (34 узла) и более не превышает 1 процента. Повторяемость
тропических штормов - не более одного за 10 лет в любом отдельном
календарном месяце на любой площади 5 град. по долготе и 5 град.
по широте.
Правило 46
Северные зимние сезонные зоны и районы
1. Зимние сезонные зоны I и II в Северной Атлантике
a) Зимняя сезонная зона I в Северной Атлантике ограничивается
меридианом 50 град. западной долготы от побережья Гренландии до 45
град. северной широты, оттуда по параллели 45 град. северной
широты до 15 град. западной долготы, оттуда по меридиану 15 град.
западной долготы до 60 град. северной широты, оттуда по параллели
60 град. северной широты до Гринвичского меридиана, оттуда по
этому меридиану на север.
Сезонные периоды:
Зимний: с 16 октября по 15 апреля.
Летний: с 16 апреля по 15 октября.
b) Зимняя сезонная зона II в Северной Атлантике
ограничивается меридианом 68 град. 30 мин. западной долготы от
побережья Соединенных Штатов до 40 град. северной широты, оттуда
по прямой линии к точке 36 град. северной широты, 73 град.
западной долготы, оттуда по параллели 36 град. северной широты до
25 град. западной долготы и отсюда по прямой линии до мыса
Ториньяна.
В эту зону не входят зимняя сезонная зона I в Северной
Атлантике и Балтийское море, ограниченное параллелью мыса Скоу а
проливе Скагеррак.
Сезонные периоды:
Зимний: с 1 ноября по 31 марта.
Летний: 1 апреля по 31 октября.
2. Зимний сезонный район в Северной Атлантике
Граница зимнего сезонного района в Северной Атлантике
проходит по меридиану 68 град. 30 мин. западной долготы от
побережья Соединенных Штатов до 40 град. северной широты, оттуда
по прямой линии до самой южной точки пересечения меридиана 61
град. западной долготы с побережьем Канады и отсюда вдоль
восточного побережья Канады и Соединенных Штатов.
Сезонные периоды:
Для судов длиной более 100 метров (328 футов):
Зимний: с 16 декабря по 15 февраля
Летний: с 16 февраля по 15 декабря.
Для судов длиной 100 метров (328 футов) и менее:
Зимний: с 1 ноября по 31 марта
Летний: с 1 апреля по 31 октября.
3. Зимняя сезонная зона в Северной части Тихого океана
Южная граница зимней сезонной зоны в Северной части Тихого
океана проходит по параллели 50 град. северной широты от
восточного побережья СССР до западного побережья о. Сахалин,
оттуда вдоль западного побережья о. Сахалин до южной оконечности
мыса Крильон, оттуда по прямой линии до Вакканаи (о. Хоккайдо
Япония), оттуда по восточному и южному побережью Хоккайдо до 145
град. восточной долготы, оттуда по меридиану 145 град. восточной
долготы до 35 град. северной широты, оттуда по параллели 35 град.
северной широты до 150 град. западной долготы и отсюда по прямой
линии до южной оконечности острова Даля (Аляска).
Сезонные периоды:
Зимний: с 16 октября по 15 апреля
Летний: с 16 апреля по 15 октября.
Правило 47
Южная зимняя сезонная зона
Северная граница южной зимней сезонной зоны проходит по
прямой линии от восточного побережья Американского континента у
мыса Трес Пунтас до точки 34 град. южной широты, 50 град. западной
долготы, оттуда по параллели 34 град. южной широты до 17 град.
восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 35 град. 10
мин. южной широты, 20 град. восточной долготы, оттуда по прямой
линии до точки 34 град. южной широты, 28 град. восточной долготы,
оттуда по прямой линии до точки 35 град. 30 мин. южной широты, 118
град. восточной долготы, а оттуда по прямой линии до мыса Грим на
северо-западном побережье Тасмании; оттуда вдоль северного и
восточного побережья Тасмании до самой южной точки острова Бруни,
оттуда по прямой линии до мыса Блэк Рок на острове Стюарт, оттуда
по прямой линии до точки 47 град. южной широты, 170 град.
восточной долготы, оттуда по прямой линии до точки 33 град. южной
широты, 170 град. западной долготы, а оттуда по параллели 33 град.
южной широты до западного побережья Американского континента.
Вальпараисо должен рассматриваться как находящийся на границе
между летней и зимний сезонными зонами.
Сезонные периоды:
Зимний: с 16 апреля по 15 октября
Летний: с 16 октября по 15 апреля.
Правило 48
Тропическая зона
1. Северная граница тропической зоны
Северная граница тропической зоны проходит по параллели 13
град. северной широты от восточного побережья Американского
континента до 60 град. западной долготы, оттуда по прямой линии до
точки 10 град. северной широты, 58 град. западной долготы, оттуда
по параллели 10 град. северной широты до 20 град. западной
долготы, оттуда по меридиану 20 град. западной долготы до 30 град.
северной широты и оттуда по параллели 30 град. северной широты до
западного побережья Африки; от восточного побережья Африки по
параллели 8 град. северной широты до 70 град. восточной долготы,
оттуда по меридиану 70 град. восточной долготы до 13 град.
северной широты, оттуда по параллели 13 град. северной широты до
западного побережья Индии; оттуда по южному побережью Индии до 10
град. 30 мин. северной широты на восточном побережье Индии, оттуда
по прямой линии до точки 9 град. северной широты, 82 град.
восточной долготы, оттуда по меридиану 82 град. восточной долготы
до 8 град. северной широты, оттуда по параллели 8 град. северной
широты до западного побережья Малайзии, оттуда по побережью Юго -
Восточной Азии до восточного побережья Вьетнама на 10 град.
северной широты, оттуда по параллели 10 град. северной широты до
145 град. восточной долготы, оттуда по меридиану 145 град.
восточной долготы до 13 град. северной широты и отсюда по
параллели 13 град. северной широты до западного побережья
Американского континента.
Сайгон должен рассматриваться как находящийся на границе
между тропической зоной и тропическим сезонным районом.
2. Южная граница тропической зоны.
Южная граница тропической зоны проходит по прямой линии от
порта Сантос (Бразилия) до точки, где меридиан 40 град. западной
долготы пересекает тропик Козерога; оттуда по тропику Козерога до
западного побережья Африки; от восточного побережья Африки по
параллели 20 град. южной широты до западного побережья
Мадагаскара, отсюда по западному и северному побережьям
Мадагаскара до 50 град. восточной долготы, оттуда по меридиану 50
град. восточной долготы до 10 град. южной широты, оттуда по
параллели 10 град. южной широты до 98 град. восточной долготы,
оттуда по прямой линии до порта Дарвин (Австралия), оттуда по
побережью Австралии и острова Вессел к востоку до мыса Вессел,
оттуда по параллели 11 град. южной широты до западного берега мыса
Йорк; от восточного берега мыса Йорк по параллели 11 град. южной
широты до 150 град. западной долготы, оттуда по прямой линии до
точки 26 град. южной широты, 75 град. западной долготы и отсюда по
прямой линии до западного побережья Американского континента на 30
град. южной широты.
Кокимбо и Сантос должны рассматриваться как находящиеся на
границе между тропической и летней зонами.
3. Районы, которые должны быть включены в тропическую зону
Следующие районы должны рассматриваться как входящие в
тропическую зону:
a) Суэцкий канал, Красное море и Аденский залив от Порт-Саида
до меридиана 45 град. восточной долготы.
Аден и Бербера должны рассматриваться находящимися на границе
между тропической зоной и тропическим сезонным районом.
b) Персидский залив до меридиана 59 град. восточной долготы.
c) Район, ограниченный параллелью 22 град. южной широты от
восточного побережья Австралии до Большого Барьерного рифа, оттуда
вдоль Большого Барьерного рифа до 11 град. южной широты. Северной
границей этого района является южная граница тропической зоны.
Правило 49
Тропические сезонные районы
К тропическим сезонным районам относятся следующие:
1. В Северной Атлантике
Район, ограниченный -
на севере прямой линией от мыса Катош (Юкатан) до мыса
Сан-Антонио на острове Куба, затем северным побережьем Кубы до 20
град. северной широты и отсюда по параллели 20 град. северной
широты до 20 град. западной долготы;
на западе - побережьем Американского континента;
на юге и востоке - северной границей тропической зоны.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 ноября по 15 июля
Летний: с 16 июля по 31 октября.
2. В Аравийском море
Район, ограниченный -
на западе - побережьем Африки, меридианом 45 град. восточной
долготы в Аденском заливе, побережьем Южной Аравии и меридианом 59
град. восточной долготы в Оманском заливе;
на севере и востоке - побережьем Пакистана и Индии;
на юге - северной границей тропической зоны.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 сентября по 31 мая
Летний: с 1 июня по 31 августа.
3. В Бенгальском заливе
Бенгальский залив к северу от северной границы тропической
зоны.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 декабря по 30 апреля
Летний: с 1 мая по 30 ноября.
4. В южной части Индийского океана
a) Район, ограниченный -
на севере и западе - южной границей тропической зоны и
восточным побережьем Мадагаскара;
на юге - параллелью 20 град. южной широты;
на востоке - прямой линией от точки 20 град. южной широты, 50
град. восточной долготы до точки 15 град. южной широты, 51 град.
30 мин. восточной долготы, а отсюда по меридиану 51 град. 30 мин.
восточной долготы до 10 град. южной широты.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 апреля по 30 ноября
Летний: с 1 декабря по 31 марта.
b) Район, ограниченный -
на севере - южной границей тропической зоны;
на востоке - побережьем Австралии;
на юге - параллелью 15 град. южной широты от 51 град. 30 мин.
восточной долготы до 120 град. восточной долготы и отсюда по
меридиану 120 град. восточной долготы до побережья Австралии;
на западе - меридианом 51 град. 30 мин. восточной долготы.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 мая по 30 ноября
Летний: с 1 декабря по 30 апреля.
5. В Китайском море
Район, ограниченный -
на западе и севере - побережьями Вьетнама и Китая от 10 град.
северной широты до Гонконга;
на востоке - прямой линией от Гонконга до порта Суал (остров
Лусон) и западным побережьем островов Лусон, Самар и Лейт до 10
град. северной широты;
на юге - параллельно 10 град. северной широты.
Гонконг и Суал должны рассматриваться как находящиеся на
границе между тропическим сезонным районом и летней зоной.
Сезонные периоды:
Тропический: с 21 января по 30 апреля
Летний: с 1 мая по 20 января.
6. В северной части Тихого океана
a) Район, ограниченный -
на севере - параллелью 25 град. северной широты,
на западе - меридианом 160 град. восточной долготы,
на юге - параллелью 13 град. северной широты,
на востоке - меридианом 130 град. западной долготы.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 апреля по 31 октября
Летний: с 1 ноября по 31 марта.
b) Район, ограниченный -
на севере и востоке - западным побережьем Американского
континента;
на западе - меридианом 123 град. западной долготы от
побережья Американского континента до 33 град. северной широты и
прямой линией от точки 33 град. северной широты, 123 град.
западной долготы до точки 13 град. северной широты, 105 град.
западной долготы;
на юге - параллелью 13 град. северной широты.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 марта по 30 июня и
с 1 ноября по 30 ноября
Летний: с 1 июля по 31 октября
с 1 декабря по 28 / 29 февраля.
7. В южной части Тихого океана
a) Залив Карпентария к югу от 11 град. южной широты.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 апреля по 30 ноября
Летний: с 1 декабря по 31 марта.
b) Район, ограниченный -
на севере и востоке - южной границей тропической зоны;
на юге - тропиком Козерога от восточного побережья Австралии
до 150 град. западной долготы, оттуда по меридиану 150 град.
западной долготы до 20 град. южной широты, отсюда по параллели 20
град. южной широты до точки, где она пересекает южную границу
тропической зоны;
на западе - границами района, находящегося в пределах
Большого Барьерного рифа, включенного в тропическую зону, и
восточным побережьем Австралии.
Сезонные периоды:
Тропический: с 1 апреля по 30 ноября
Летний: с 1 декабря по 31 марта.
Правило 50
Летние зоны
Остальные районы составляют летнюю зону.
Однако для судов длиной 100 метров (328 футов) и менее район,
ограниченный -
на севере и западе - восточным побережьем Соединенных Штатов;
на востоке - меридианом 68 град. 30 мин. западной долготы от
побережья Соединенных Штатов до 40 град. северной широты и оттуда
по прямой линии до точки 36 град. северной широты, 73 град.
западной долготы;
на юге - параллелью 36 град. северной широты является зимним
сезонным районом.
Сезонные периоды:
Зимний: с 1 ноября по 31 марта
Летний: с 1 апреля по 31 октября.
Правило 51
Закрытые моря
1. Балтийское море -
ограниченное параллелью мыса Скоу в проливе Скагеррак,
включено в летнюю зону.
Однако для судов длиной 100 метров (328 футов) и менее это
зимний сезонный район.
Сезонные периоды:
Зимний: с 1 ноября по 31 марта,
Летний: с 1 апреля по 31 октября.
2. Черное море -
включено в летнюю зону. Однако для судов длиной 100 метров
(328 футов) и менее район к северу от 44 град. северной широты
является зимним сезонным районом.
Сезонные периоды:
Зимний: с 1 декабря по 28/29 февраля
Летний: с 1 марта по 30 ноября.
3. Средиземное море -
включено в летнюю зону.
Однако для судов длиной 100 метров (328 футов) и менее,
район, ограниченный -
на севере и западе - побережьями Франции и Испании и
меридианом 3 град. восточной долготы от побережья Испании до 40
град. северной широты;
на юге - параллелью 40 град. северной широты от 3 град.
восточной долготы до западного побережья Сардинии;
на востоке - западным и северным побережьями Сардинии от 40
град. северной широты до 9 град. восточной долготы, оттуда по
меридиану 9 град. восточной долготы до южного побережья Корсики,
оттуда вдоль западного и северного побережья Корсики до 9 град.
восточной долготы и отсюда по прямой линии до мыса Сисье,
является зимним сезонным районом.
Сезонные периоды:
Зимний: с 16 декабря по 15 марта
Летний: с 16 марта по 15 декабря.
4. Японское море
Это море к югу от параллели 50 град. северной широты включено
в летнюю зону. Однако для судов длиной 100 метров (328 футов) и
менее район между параллелью 50 град. северной широты и прямой
линией от восточного побережья Кореи на 38 град. северной широты
до западного побережья Хоккайдо (Япония) на 43 град. 12 мин.
северной широты является зимним сезонным районом.
Сезонные периоды:
Зимний: с 1 декабря по 28/29 февраля
Летний: с 1 марта по 30 ноября.
Правило 52
Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики
Часть Северной Атлантики, которая оговорена в правиле 40 (6)
(Приложение 1), состоит из:
a) той части зимней сезонной зоны II Северной Атлантики,
которая лежит между меридианами 15 град. западной долготы и 50
град. западной долготы;
b) всей зимней сезонной зоны I Северной Атлантики;
Шетландские острова должны рассматриваться как находящиеся на
границе.
Приложение III
СВИДЕТЕЛЬСТВА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ
(1966 г.)
(Герб страны)
Выдано в соответствии с положениями Международной конвенции о
грузовой марке 1966 г. по уполномочию Правительства
__________________________________________________________________
(полное официальное наименование страны) __________________________________________________________________
(полное официальное наименование должности и фамилия
компетентного лица __________________________________________________________________
или организации, должным образом уполномоченной в соответствии с
положениями __________________________________________________________________
Международной конвенции о грузовой марке 1966 г.)
------------------------------------------------------------------ |Название судна|Позывной сигнал|Порт приписки|Длина (L) | | |или номер | |как она определена | | | | |в статье 2 (8) | |--------------+---------------+-------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Надводный борт назначен как: Тип судна:
-- Новому судну -- Тип "A" (*) | | Тип "B" -- Существующему судну (*) | Тип "B" с уменьшенным | надводным бортом | Тип "B" с увеличенным - надводным бортом
Надводный борт от палубной линии Грузовая марка
Тропический __ мм (дюймы) (T) __ мм (дюймы) выше (S)
Летний __ мм (дюймы) (S) На уровне верхней кромки
линии, проходящей через
центр кольца
Зимний __ мм (дюймы) (W) __ мм (дюймы) ниже (S)
Зимний для Северной
Атлантики __ мм (дюймы) (WNA) __ мм (дюймы) выше (S)
Лесной тропический __ мм (дюймы) (LT) __ мм (дюймы) выше (LS)
Лесной летний __ мм (дюймы) (LS) __ мм (дюймы) выше (S)
Лесной зимний __ мм (дюймы) (LW) __ мм (дюймы) ниже (LS)
Лесной зимний в
Северной Атлантике __ мм (дюймы) (LWNA) __ мм (дюймы) ниже (LS)
Примечание: Надводные борта и грузовые марки, которые не
применяются, в свидетельство могут не вноситься. _______________
(*) Вычеркнуть то, что неприменимо.
Поправка для пресной воды для всех надводных бортов, кроме
лесного, _________ мм (дюймов). Для лесного надводного борта _______ мм (дюймов).
Верхняя кромка палубной линии, от которой измерены указанные
выше надводные борта, находится на ____ мм (дюймов) ____ палубы у
борта. (*) _______________
(*) Рисунок не приводится.
Дата первоначального или периодического освидетельствования
__________________________________________________________________
Настоящим удостоверяется, что это судно было
освидетельствовано, надводные борта назначены и грузовые марки,
указанные выше, нанесены в соответствии с Международной конвенцией
о грузовой марке 1966 г.
Настоящее свидетельство сохраняет силу до ___________________
при условии, что периодические проверки выполняются в соответствии
со статьей 14 (1) "c" Конвенции.
Выдано ___________________________________________________________
(место выдачи свидетельства) _____________ 19__ ______________________________________________
(дата выдачи) (подпись официального лица, выдающего
свидетельство)
и (или)
(печать организации, выдавшей свидетельство)
Если свидетельство подписывается, должен быть добавлен
следующий параграф:
Нижеподписавшийся заявляет, что он действительно уполномочен
вышеупомянутым правительством выдать настоящее свидетельство. ______________________________
(Подпись)
Примечание:
1. Если судно отправляется из порта, находящегося на реке или
в пределах внутренних вод, то разрешается большая загрузка,
соответствующая весу топлива и всех других материалов, требуемых
для расходования между пунктом отправления и выходом в открытое
море.
2. Если судно находится в пресной воде с удельным весом
единица, соответствующая грузовая марка может быть погружена на
величину указанной выше поправки для пресной воды. Если удельный
вес отличается от единицы, поправка должна быть сделана
пропорционально разнице между 1,025 и действительным удельным
весом.
Оборотная сторона свидетельства
Настоящим удостоверяется, что при периодической проверке,
требуемой статьей 14 (1) "c" Конвенции, было найдено, что это
судно отвечает соответствующим положениям Конвенции.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Поскольку положения Конвенции полностью выполняются на данном
судне, срок действия настоящего свидетельства в соответствии со
статьей 19 (2) Конвенции продлен до ______________________________
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗЪЯТИИ
ДЛЯ ГРУЗОВОЙ МАРКИ
(Герб страны)
Выдано в соответствии с положениями Международной конвенции о
грузовой марке 1966 г. по уполномочию Правительства __________________________________________________________________
(полное официальное наименование страны) __________________________________________________________________
(полное официальное наименование должности и фамилия компетентного
лица __________________________________________________________________
или организации, должным образом уполномоченной в соответствии с
положениями __________________________________________________________________
Международной конвенции о грузовой марке 1966 г.)
------------------------------------------------------------------ |Название судна |Позывной сигнал |Порт приписки | | |или номер | | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Настоящим удостоверяется, что вышеуказанное судно
освобождается от положений Конвенции 1966 г. в соответствии с
полномочиями, представленными статьей 6 (2), статьей 6 (4) (*)
упомянутой выше Конвенции.
Положениями Конвенции, от которых освобождается судно
согласно статье 6 (2), являются: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Рейс, на который предоставлено изъятие в соответствии со
статьей 6 (4), совершается
из _______________________________________________________________
до _______________________________________________________________
Условия, если таковые имеются, при которых предоставлено
изъятие, в соответствии либо со статьей 6 (2), либо со статьей 6
(4): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _______________
(*) Вычеркнуть то, что неприменимо.
Настоящее свидетельство сохраняет силу до ___________________
при условии, что периодические проверки, если они необходимы,
выполняются в соответствии со статьей 14 (1) "a" Конвенции.
Выдано ______________________________________________________
(место выдачи свидетельства) _____________ 19__ _______________________________________________
(дата выдачи) (подпись официального лица,
выдающего свидетельство)
и (или)
(печать организации, выдавшей
свидетельство)
Если свидетельство подписывается, должен быть добавлен,
следующий параграф:
Нижеподписавшийся заявляет, что он действительно уполномочен
вышеупомянутым правительством выдать настоящее свидетельство. _________________________
(Подпись)
Оборотная сторона свидетельства
Настоящим удостоверяется, что судно продолжает отвечать
условиям, при которых было предоставлено это изъятие.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
Данное судно продолжает отвечать условиям, при которых это
изъятие было предоставлено, и срок действия настоящего
свидетельства в соответствии со статьей 19 (4) "a" Конвенции
продлен до ____________________
Место _____________________________ Дата ____________________ Подпись и (или) печать организации, выдающей свидетельство.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Конференция приняла следующие Рекомендации:
Рекомендация 1
Денонсация Международной конвенции
о грузовой марке 1930 г.
Конференция рекомендует, чтобы:
1) правительства в кратчайший срок приняли Международную
конвенцию о грузовой марке 1966 г. и чтобы правительства,
принимающие эту Конвенцию, денонсировали Международную конвенцию о
грузовой марке 1930 г. и сотрудничали друг с другом в целях того,
чтобы их соответствующие денонсации вступили в силу одновременно
через два года после даты вступления в силу Конвенции 1966 г.;
2) правительства, денонсирующие Конвенцию 1930 г., учли
положения Конвенции 1966 г. в отношении существующих судов, в
частности, положения пункта 4 ее статьи 4.
Рекомендация 2
Суда, не подпадающие под действие Международной
конвенции о грузовой марке 1966 г.
Конференция рекомендует, чтобы правила, которые могут быть
изданы любым из Договаривающихся правительств в отношении:
1) его новых судов длиной менее 24 метров (79 футов),
совершающих международные рейсы;
2) его существующих судов валовой вместимостью менее 150
регистровых тонн, совершающих международные рейсы;
3) его судов, совершающих каботажные рейсы в условиях, в
которых встречаются такие же опасности, что и при международных
рейсах, были приведены, насколько это целесообразно, в
соответствие с принципами и положениями Международной конвенции о
грузовой марке 1966 г.
Рекомендация 3
Минимальный надводный борт для рыболовных судов
Обсудив возможность назначения грузовых марок рыболовным
судам, Конференция рекомендует Межправительственной морской
консультативной Организации продолжить рассмотрение вопросов
минимального надводного борта для таких судов с целью выработки
рекомендованных международных правил о минимальном надводном борте
рыболовных судов.
Рекомендация 4
Объединение конвенций
Признавая общность целей Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море 1960 г. ( 995_238 ) и Международной
конвенции о грузовой марке 1966 г. в отношении охраны человеческой
жизни и имущества на море, Конференция рекомендует
Межправительственной морской консультативной организации
рассмотреть связь между положениями обеих Конвенций и предложить
способ их объединения в одну международную конвенцию.
Рекомендация 5
Границы между внутренними водами и морем
Конференция рекомендует, чтобы каждое Договаривающееся
правительство по просьбе другого Договаривающегося правительства
сообщало ему информацию о границах между внутренними водами и
морем, которыми оно будет руководствоваться для целей пункта 2
статьи 12 Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. вгору