Питання голографічного захисту документів і товарів
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006895
Документ 895-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.08.2015, підстава - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 липня 2006 р. N 895
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }
Питання голографічного
захисту документів і товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

На виконання статті 2 Указу Президента України від
7 березня 2006 р. N 203 ( 203/2006 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 46, ст. 2001; 2002 р., N 27, ст. 1275; 2005 р., N 52, ст. 3297)
і від 24 лютого 2001 р. N 171 ( 171-2001-п ) "Про затвердження
Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 355; 2002 р., N 27,
ст. 1275) зміни, що додаються.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 895
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) і
від 24 лютого 2001 р. N 171 ( 171-2001-п )

1. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ):
1) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"розроблення, виробництво і проведення сертифікаційних
випробувань голографічних захисних елементів";
2) у пункті 19 слова "розроблення, виробництво" та
"сертифікаційні випробування" виключити.
2. У Положенні про порядок голографічного захисту документів
і товарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2001 р. N 171 ( 171-2001-п ):
1) у пунктах 2, 7 і 9, абзацах другому і третьому пункту 18
та пунктах 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29-32, 34, 35, 38, 43-45 і 51
слово "СБУ" замінити словом "Мінфін" у відповідному відмінку;
2) пункти 3, 4 і 24 викласти в такій редакції:
"3. Державний контроль та координацію діяльності державних
органів у сфері розроблення та виробництва голографічних захисних
елементів, організацію проведення сертифікації та експертизи таких
елементів, встановлення порядку їх розроблення, виробництва і
обліку, формування та ведення Єдиного реєстру виготовлення
голографічних захисних елементів (далі - Єдиний реєстр) здійснює
Мінфін.
4. Порядок розроблення, виробництва, експертизи, реєстрації і
обліку голографічних захисних елементів встановлює Мінфін, а
порядок їх впровадження, ввезення та вивезення - СБУ";
"24. Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності провадять господарську діяльність з розроблення,
виробництва, проведення сертифікаційних випробувань голографічних
захисних елементів за наявності ліцензії, виданої Мінфіном.
Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності провадять господарську діяльність з впровадження,
ввезення та вивезення голографічних захисних елементів, за
наявності ліцензії, виданої СБУ";
3) у пункті 46 слова "СБУ за погодженням з" виключити;
4) пункт 47 виключити;
5) пункт 49 викласти в такій редакції:
"49. Контроль на всіх стадіях розроблення та виробництва
голографічних захисних елементів здійснює Мінфін.
Контроль на стадії нанесення на документи (товари), що
підлягають захисту, голографічних захисних елементів, ввезення та
вивезення таких елементів здійснює СБУ";
6) у додатку до Положення:
у пункті 1 слово "СБУ" замінити словом "Мінфіну";
пункт 2 після слова "СБУ" доповнити словами "і Мінфіном".вгору