Документ 892-2011-р, перша редакція — Прийняття від 21.09.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 вересня 2011 р. N 892-р
Київ
Про затвердження переліку
платних адміністративних послуг,
що надаються Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг

Затвердити перелік платних адміністративних послуг, що
надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 2011 р. N 892-р
ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг,
що надаються Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг

------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, | | | яким встановлено розмір | | | плати за надання послуги | |----------------------------------------------------------------| | I. Провадження страхової діяльності | |----------------------------------------------------------------| | Добровільне страхування | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Видача ліцензії на: |постанова Кабінету Міністрів | | | |України від 13 квітня 2005 р. | | | |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | | |вісник України, 2005 р., N 15, | | | |ст. 773) | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування життя | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування повітряного | | | |транспорту | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| | | |власників повітряного | | | |транспорту (включаючи | | | |відповідальність | | | |перевізника) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування водного | | | |транспорту (морського | | | |внутрішнього та інших видів | | | |водного транспорту) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| | | |власників водного транспорту| | | |(включаючи відповідальність | | | |перевізника) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| | | |перед третіми особами (крім | | | |тієї, що передбачена | | | |пунктами 12-14 статті 6 | | | |Закону України "Про | | | |страхування") ( 85/96-ВР ) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування кредитів (у тому| | | |числі відповідальності | | | |позичальника за непогашення | | | |кредиту) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування фінансових | | | |ризиків | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування виданих гарантій| | | |(порук) та прийнятих | | | |гарантій | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування від нещасних | | | |випадків | | | |----------------------------+-------------------------------| | |медичне страхування | | | |(безперервне страхування | | | |здоров'я) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування здоров'я на | | | |випадок хвороби | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування залізничного | | | |транспорту | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування наземного | | | |транспорту | | | |(крім залізничного) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | | | |відповідальності власників | | | |наземного транспорту | | | |(включаючи відповідальність | | | |перевізника) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування вантажів та | | | |багажу (вантажобагажу) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування від вогневих | | | |ризиків та ризиків стихійних| | | |явищ | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування майна (крім | | | |того, що передбачене | | | |пунктами 5-9 статті 6 Закону| | | |України "Про страхування") | | | |( 85/96-ВР ) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування інвестицій | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування судових витрат | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування медичних витрат | | | |----------------------------+-------------------------------| | |інші види добровільного | | | |страхування | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 2.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 3.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 4.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | Обов'язкове страхування | |----------------------------------------------------------------| | 5.|Видача ліцензії на: | | | |----------------------------+-------------------------------| | |медичне страхування |постанова Кабінету Міністрів | | | |України від 13 квітня 2005 р. | | | |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | | |вісник України, 2005 р., N 15, | | | |ст. 773) | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування життя і здоров'я| -"- | | |випускників закладів для | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |позбавлених батьківського | | | |піклування | | | |----------------------------+-------------------------------| | |особисте страхування | -"- | | |медичних і фармацевтичних | | | |працівників (крім тих, що | | | |працюють в установах і | | | |організаціях, які | | | |фінансуються з державного | | | |бюджету) на випадок | | | |інфікування вірусом | | | |імунодефіциту людини під час| | | |виконання ними службових | | | |обов'язків | | | |----------------------------+-------------------------------| | |особисте страхування |постанова Кабінету Міністрів | | |працівників відомчої (крім |України від 13 квітня 2005 р. | | |тих, що працюють в установах|N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |і організаціях, які |вісник України, 2005 р., N 15, | | |фінансуються з державного |ст. 773) | | |бюджету) та сільської | | | |пожежної охорони і членів | | | |добровільних пожежних дружин| | | |(команд) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування спортсменів | -"- | | |вищої категорії | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування життя і здоров'я| -"- | | |спеціалістів ветеринарної | | | |медицини | | | |----------------------------+-------------------------------| | |особисте страхування від | -"- | | |нещасних випадків на | | | |транспорті | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільно- | -"- | | |правової відповідальності | | | |власників наземних | | | |транспортних засобів | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування засобів водного | -"- | | |транспорту | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування майнових ризиків| -"- | | |користувача надр під час | | | |дослідно-промислового і | | | |промислового видобування та | | | |використання газу (метану) | | | |вугільних родовищ | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування працівників | -"- | | |(крім тих, що працюють в | | | |установах і організаціях, | | | |які фінансуються з | | | |державного бюджету), які | | | |беруть участь у наданні | | | |психіатричної допомоги, в | | | |тому числі здійснюють догляд| | | |за особами, що страждають на| | | |психічні розлади | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | -"- | | |відповідальності інвестора, | | | |в тому числі за шкоду, | | | |заподіяну довкіллю, | | | |здоров'ю людей, за угодою | | | |про розподіл продукції, якщо| | | |інше не передбачено такою | | | |угодою | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування майнових ризиків| -"- | | |за угодою про розподіл | | | |продукції у випадках, | | | |передбачених Законом | | | |України "Про угоди про | | | |розподіл продукції" | | | |( 1039-14 ) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування фінансової |постанова Кабінету Міністрів | | |відповідальності, життя і |України від 13 квітня 2005 р. | | |здоров'я тимчасового |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |адміністратора, ліквідатора |вісник України, 2005 р., N 15, | | |фінансової установи та |ст. 773) | | |працівників Мінфіну, які | | | |визначені ним для вирішення | | | |питань щодо участі держави у| | | |капіталізації банку | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування майнових ризиків| -"- | | |під час промислової розробки| | | |родовищ нафти і газу у | | | |випадках, передбачених | | | |Законом України "Про нафту і| | | |газ" ( 2665-14 ) | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування медичних та | -"- | | |інших працівників державних | | | |і комунальних закладів | | | |охорони здоров'я та | | | |державних наукових установ | | | |(крім тих, що працюють в | | | |установах і організаціях, | | | |які фінансуються з | | | |державного бюджету) на | | | |випадок захворювання на | | | |інфекційні хвороби, | | | |пов'язаного з виконанням | | | |ними професійних обов'язків | | | |в умовах підвищеного ризику | | | |зараження збудниками | | | |інфекційних хвороб | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування професійної | -"- | | |відповідальності осіб, | | | |діяльність яких може | | | |заподіяти шкоду третім | | | |особам, за переліком, | | | |визначеним Кабінетом | | | |Міністрів України | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |власників собак (за | | | |переліком порід, визначеним | | | |Кабінетом Міністрів України)| | | |щодо шкоди, яка може бути | | | |заподіяна третім особам | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | -"- | | |відповідальності громадян | | | |України, що мають у | | | |власності чи іншому | | | |законному володінні зброю, | | | |за шкоду, яка може бути | | | |заподіяна третій особі або | | | |її майну внаслідок | | | |володіння, зберігання чи | | | |використання такої зброї | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування тварин на | -"- | | |випадок загибелі, знищення, | | | |вимушеного забою, від | | | |хвороб, стихійних лих та | | | |нещасних випадків у випадках| | | |та згідно з переліком | | | |тварин, що визначені | | | |Кабінетом Міністрів України | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності|постанова Кабінету Міністрів | | |суб'єктів туристичної |України від 13 квітня 2005 р. | | |діяльності за шкоду, |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |заподіяну життю чи здоров'ю |вісник України, 2005 р., N 15, | | |туриста або його майну |ст. 773) | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |морського судновласника | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування ліній | -"- | | |електропередач та | | | |перетворюючого обладнання | | | |передавачів електроенергії | | | |від пошкодження внаслідок | | | |впливу стихійних лих або | | | |техногенних катастроф та | | | |протиправних дій третіх осіб| | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |виробників (постачальників) | | | |продукції тваринного | | | |походження, ветеринарних | | | |препаратів, субстанцій за | | | |шкоду, заподіяну третім | | | |особам | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування предмета іпотеки| -"- | | |від ризиків випадкового | | | |знищення, випадкового | | | |пошкодження або псування | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування майна, | -"- | | |переданого у концесію | | | |----------------------------+-------------------------------| | |авіаційне страхування | -"- | | |цивільної авіації | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |морського перевізника та | | | |виконавця робіт, пов'язаних | | | |з обслуговуванням морського | | | |транспорту, щодо | | | |відшкодування збитків, | | | |завданих пасажирам, багажу, | | | |пошті, вантажу, іншим | | | |користувачам морського | | | |транспорту та третім особам | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування життя і здоров'я| -"- | | |волонтерів на період надання| | | |волонтерської допомоги | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | -"- | | |відповідальності суб'єктів | | | |господарювання за шкоду, яку| | | |може бути заподіяно пожежами| | | |та аваріями на об'єктах | | | |підвищеної небезпеки, | | | |включаючи пожежо- | | | |вибухонебезпечні об'єкти та | | | |об'єкти, господарська | | | |діяльність на яких може | | | |призвести до аварій | | | |екологічного та санітарно- | | | |епідеміологічного характеру | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної |постанова Кабінету Міністрів | | |відповідальності оператора |України від 13 квітня 2005 р. | | |ядерної установки за ядерну |N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |шкоду, яка може бути |вісник України, 2005 р., N 15, | | |заподіяна внаслідок ядерного|ст. 773) | | |інциденту | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |експортера та особи, яка | | | |відповідає за утилізацію | | | |(видалення) небезпечних | | | |відходів, щодо відшкодування| | | |шкоди, яку може бути | | | |заподіяно здоров'ю людини, | | | |власності та навколишньому | | | |природному середовищу під | | | |час транскордонного | | | |перевезення та утилізації | | | |(видалення) небезпечних | | | |відходів | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | -"- | | |відповідальності суб'єктів | | | |космічної діяльності | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування об'єктів | -"- | | |космічної діяльності | | | |(наземна інфраструктура), | | | |перелік яких затверджується | | | |Кабінетом Міністрів України | | | |за поданням ДКА | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування об'єктів | -"- | | |космічної діяльності | | | |(космічна інфраструктура), | | | |які є власністю України, | | | |щодо ризиків, пов'язаних з | | | |підготовкою до запуску | | | |космічної техніки на | | | |космодромі, запуском та | | | |експлуатацією її у | | | |космічному просторі | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |щодо ризиків, пов'язаних з | | | |підготовкою до запуску | | | |космічної техніки на | | | |космодромі, запуском та | | | |експлуатацією її у | | | |космічному просторі | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування відповідальності| -"- | | |суб'єктів перевезення | | | |небезпечних вантажів на | | | |випадок настання негативних | | | |наслідків під час | | | |перевезення небезпечних | | | |вантажів | | | |----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної |постанова Кабінету Міністрів | | |відповідальності суб'єктів |України від 13 квітня 2005 р. | | |господарювання за шкоду, яку|N 286 ( 286-2005-п ) (Офіційний| | |може бути заподіяно довкіллю|вісник України, 2005 р., N 15, | | |або здоров'ю людей під час |ст. 773) | | |зберігання та застосування | | | |пестицидів і агрохімікатів | | | +----------------------------+-------------------------------| | |страхування цивільної | -"- | | |відповідальності суб'єкта | | | |господарювання за шкоду, яку| | | |може бути заподіяно третім | | | |особам унаслідок проведення | | | |вибухових робіт | | | |----------------------------+-------------------------------| | |державне обов'язкове |постанова Кабінету Міністрів | | |особисте страхування |України від 28 листопада | | |службових осіб державної |2007 р. N 1372 ( 1372-2007-п ) | | |контрольно-ревізійної служби|(Офіційний вісник України, | | | |2007 р., N 91, ст. 3337) | | |----------------------------+-------------------------------| | |обов'язкове державне | -"- | | |особисте страхування | | | |посадових осіб органів | | | |державної податкової служби | | | |----------------------------+-------------------------------| | |державне обов'язкове | -"- | | |страхування життя і здоров'я| | | |службових осіб державних | | | |органів у справах захисту | | | |прав споживачів | | | |----------------------------+-------------------------------| | |обов'язкове державне | -"- | | |страхування життя і здоров'я| | | |народних депутатів України, | | | |працівників державної | | | |лісової охорони, посадових | | | |осіб інспекцій державного | | | |архітектурно-будівельного | | | |контролю, державних | | | |виконавців, посадових осіб | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади у сфері | | | |технічного регулювання та | | | |споживчої політики, його | | | |територіальних органів, | | | |спортсменів вищої категорії | | | |----------------------------+-------------------------------| | |обов'язкове особисте | -"- | | |страхування медичних і | | | |фармацевтичних працівників | | | |(крім тих, що працюють в | | | |установах і організаціях, | | | |які не фінансуються з | | | |державного бюджету) на | | | |випадок інфікування вірусом | | | |імунодефіциту людини під час| | | |виконання ними службових | | | |обов'язків, працівників | | | |відомчої (крім тих, що | | | |працюють в установах і | | | |організаціях, які не | | | |фінансуються з державного | | | |бюджету) та сільської | | | |пожежної охорони і членів | | | |добровільних пожежних дружин| | | |(команд) | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 6.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 7.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| | 8.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | II. Провадження діяльності з адміністрування | | недержавних пенсійних фондів | |----------------------------------------------------------------| | 9.|Видача ліцензії** | | |---+----------------------------+-------------------------------| |10.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |11.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |12.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | III. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів | | за рахунок залучених коштів кредитною установою та ломбардом | |----------------------------------------------------------------| |13.|Видача ліцензії** | | |---+----------------------------+-------------------------------| |14.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |15.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |16.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | IV. Провадження кредитними спілками діяльності з надання | | фінансових послуг із залучення внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки та фінансових | | кредитів за рахунок залучених коштів | |----------------------------------------------------------------| |17.|Видача ліцензії** | | |---+----------------------------+-------------------------------| |18.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |19.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |20.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | V. Провадження діяльності з надання фінансових послуг, | | що передбачають пряме або опосередковане | | залучення фінансових активів від фізичних осіб | |----------------------------------------------------------------| |21.|Видача ліцензії на | | | |здійснення переказу коштів**| | |---+----------------------------+-------------------------------| |22.|Видача ліцензії на | | | |провадження діяльності із | | | |залучення коштів | | | |установників управління | | | |майном для фінансування | | | |об'єктів будівництва та/або | | | |здійснення операцій з | | | |нерухомістю** | | |---+----------------------------+-------------------------------| |23 |Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |24.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |25.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | VI. Провадження господарської діяльності, пов'язаної із | | збиранням та використанням інформації, яка складає | | кредитну історію | |----------------------------------------------------------------| |26.|Видача ліцензії |постанова Кабінету Міністрів | | | |України від 29 листопада | | | |2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) | | | |(Офіційний вісник України, | | | |2000 р., N 48, ст. 2093; | | | |2010 р., N 17, ст. 776) | |---+----------------------------+-------------------------------| |27.|Переоформлення ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |28.|Видача дубліката ліцензії* | | |---+----------------------------+-------------------------------| |29.|Видача копії ліцензії* | | |----------------------------------------------------------------| | VII. Провадження діяльності недержавними пенсійними | | фондами | |----------------------------------------------------------------| |30.|Реєстрація статуту | | | |недержавного пенсійного | | | |фонду, в тому числі | | | |пенсійних схем, та змін до | | | |статуту недержавного | | | |пенсійного фонду, в тому | | | |числі пенсійних схем** | | |---+----------------------------+-------------------------------| |31.|Реєстрація інвестиційної | | | |декларації недержавного | | | |пенсійного фонду та змін до | | | |неї** | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Розмір плати встановлений Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
** Розмір плати встановлюється нормативно-правовими актами
Держфінпослуг.вгору