Документ 891_019, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2004

                  Меморандум про взаєморозуміння 
між Державним департаментом фінансового
моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню
відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства
фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва
в сфері протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 12.10.2004 р. Дата набуття чинності: 12.10.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Адміністрація по
запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства
фінансів Республіки Сербія, далі "Сторони", ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності,
пов'язаної з відмиванням доходів, ДОМОВИЛИСЬ про наступне:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть у відповідності з цим Меморандумом,
діючи в межах власної компетенції та у відповідності із
законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.
Стаття 2
Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про
фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких
операцій. Обмін будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення
до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням) доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на
запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації
супроводжується стислим обґрунтуванням та викладенням основних
фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від Сторони, яка надає інформацію, без
її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише у досудовому чи судовому провадженні у
справах про легалізацією (відмивання) доходів, що походять від
суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, як вони визначаються згідно національного
законодавства Сторін.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється
режим захисту, аналогічний передбаченому національним
законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації,
отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та
консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.
Стаття 7
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Стаття 8
Запитувана Сторона не зобов'язана надавати допомогу у
випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться
досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.
Стаття 9
Зміни до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час
за взаємною згодою та оформлюються окремим протоколом. Протокол
становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму.
Стаття 10
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати
отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено у м. Москва та Белград 6 та 12 жовтня 2004 року у
двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний департамент За Адміністрацію по запобіганню
фінансового моніторингу, відмиванню грошей, що діє у
що діє у складі Міністерства складі Міністерства фінансів
фінансів України Республіки Сербія
Сергій Гуржій Олівер Богавац
Перший заступник Міністра Заступник Міністра
фінансів України - голова
Державного департаменту Голова ПФР
фінансового моніторингувгору