Документ 891_009, чинний, поточна редакція — Затвердження від 11.10.2002, підстава - 1496-2002-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та
Союзним Урядом Союзної Республіки Югославії
про співробітництво в галузі охорони
здоров'я та медичної науки
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1496 ( 1496-2002-п ) від 11.10.2002 )

Дата підписання: 01.10.2001 Дата набуття чинності: 29.01.2003
Кабінет Міністрів України і Союзний Уряд Союзної Республіки
Югославії, далі - "Сторони", беручи до уваги дружні відносини, які існують між двома
країнами, враховуючи важливість розвитку взаємного співробітництва в
галузі охорони здоров'я і медичної науки в інтересах охорони і
зміцнення здоров'я громадян обох країн, виходячи з необхідності об'єднання зусиль обох країн в
рішенні проблем в галузі охорони здоров'я, які становлять взаємний
інтерес, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробітництва з
актуальних питань медичної науки, політики і практики охорони
здоров'я на основі рівності і взаємної вигоди відповідно до
діючого законодавства держав Сторін, обмінюватимуться досвідом
організації і управління в галузі охорони здоров'я, а також
спеціалістами в наступних галузях охорони здоров'я і медичної
науки: - лікування і профілактика неінфекційних захворювань
(серцево-судинні захворювання, онкологічні, психічні, очні
хвороби, цукровий діабет); - екстрена медична допомога, медицина катастроф; - санітарно-епідеміологічний нагляд і профілактика
інфекційних захворювань, соціальнонебезпечних хвороб
(туберкульозу, СНІДу та ін.); - охорона здоров'я матері і дитини; - співробітництво в галузі радіаційного захисту населення; - трансплантація; - медична реабілітація, санаторно-курортне лікування; - контроль якості, ефективності і небезпечності лікарських
засобів, виробів медичного призначення і медичної техніки; - інформаційні технології в галузі охорони здоров'я і
удосконалення медичних кадрів; - економіка, медичне страхування і управління охороною
здоров'я.
Стаття 2
Співробітництво в рамках Угоди буде здійснюватися за
наступними формами: - обмін інформацією в галузі охорони здоров'я; - обмін спеціалістами і делегаціями; - участь експертів в наукових конгресах і конференціях,
організованих однією із Сторін або обома країнами; - інші взаємно погоджені форми співробітництва в галузі
охорони здоров'я і медицини.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розвитку прямих контактів між
українськими і югославськими закладами та організаціями в галузі
охорони громадського здоров'я і медичної науки.
Стаття 4
Компетентними органами з реалізації цієї Угоди є: від України - Міністерство охорони здоров'я; від Союзної Республіки Югославія - компетентні Союзні органи,
відповідальні за питання охорони здоров'я.
Стаття 5
В рамках даної Угоди Договірні Сторони через відповідні
Компетентні органи будуть: а) розробляти і затверджувати програми співробітництва; б) визначати форми, методи і умови співробітництва; в) підбивати підсумки і аналізувати результати
співробітництва.
Стаття 6
Будь-які спірні питання відносно тлумачення або застосування
цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а
в разі необхідності - дипломатичними каналами.
Стаття 7
Кожна Сторона може запропонувати зміни та доповнення до цієї
Угоди. Будь-які зміни та доповнення, якщо вони приймаються іншою
Стороною, набуватимуть чинності у порядку, передбаченому абзацом 1
статті 8, та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 8
Ця Угода укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про
виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття цією Угодою чинності. Кожна Сторона може в будь-який час припинити дію Угоди шляхом
направлення іншій стороні дипломатичними каналами відповідного
письмового повідомлення не менш, ніж за шість місяців до дати
припинення дії цієї Угоди.
Вчинено в м. Києві 1 жовтня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською та сербською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Союзний Уряд
України Союзної Республіки Югославіївгору