Про посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 07.03.19908918-XI
Документ 8918-XI, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про посилення відповідальності за порушення
правил торгівлі та спекуляцію

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 12, ст. 194 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Враховуючи пропозиції громадян і громадських організацій про посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі та спекуляцією, Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60) такі зміни і доповнення:
 
     1. Статті 155, 156, 157, 160 і 160-2 викласти в такій редакції:
 
     "С т а т т я 155. Порушення правил торгівлі працівниками торгівлі або громадського харчування

 
     Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.
 
     Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, які не є службовими особами, -
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців.
 
     Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.
 
     С т а т т я 156. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
 
     Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців.
 
     С т а т т я 157. Дрібна спекуляція
 
     Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах товарів або інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.
 
     Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів спекуляції".
 
     "С т а т т я 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях
 
     Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях, а також на автомобільних шляхах, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
 
     Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі".
 
     "С т а т т я 160-2. Незаконний продаж товарів або інших предметів
 
     Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні роздрібні ціни на ці товари або предмети, -
     тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.
 
     Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".
 
     2. У статті 27:
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено більш високі розміри штрафів";
 
     частину третю виключити.
 
     3. У частині першій статті 218 цифри "158 - 160-1" замінити цифрами "158, 159, 160-1".
 
     4. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160".
 
     5. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "дрібної спекуляції" доповнити словами "торгівлі з рук у невстановлених місцях".
 
     6. Частину третю статті 263 після слів "і демонстрацій" доповнити словами "чи торгували з рук у невстановлених місцях".
 
     7. Частину другу статті 268, частину другу статті 277, частину першу статті 294, пункт перший статті 313 після цифр "157" доповнити цифрами "160".
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
{ Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 
     IV. Цей Указ набирає чинності з моменту його опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

 
 Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 7 березня 1990 року
N 8918-XIвгору