Документ 890-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2000 р. N 890
Київ
Про реалізацію абзацу третього статті 63 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

З метою забезпечення ефективного витрачання коштів місцевих
бюджетів у 2000 році Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати:
Верховній Раді Автономної Республіки Крим визначити
чисельність працівників апарату Верховної Ради, Рахункової палати,
Виборчої комісії, Ради міністрів, міністерств та республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим виходячи з граничної
чисельності, зазначеної у додатку до цієї постанови;
головам обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у містах рад, сільським, селищним та міським
головам визначити чисельність працівників апаратів відповідних рад
та їх виконавчих органів дотримуючись пропозицій щодо чисельності,
що надаються їм Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними
державними адміністраціями, виходячи з граничної чисельності,
встановленої цією постановою.
Зазначену роботу провести у місячний термін.
2. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій у двотижневий термін внести на розгляд
місцевих рад пропозиції щодо чисельності працівників органів
місцевого самоврядування всіх рівнів на відповідній території,
виходячи з граничної чисельності, зазначеної у додатку до цієї
постанови.
3. Міністерству фінансів давати роз'яснення щодо застосування
цієї постанови та здійснювати контроль за її виконанням.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 39
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2000 р. N 890
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
працівників органів місцевого самоврядування,
а також апарату Верховної Ради, Рахункової палати,
Виборчої комісії, Ради міністрів, міністерств та
республіканських комітетів Автономної Республіки
Крим на 2000 рік
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ | Гранична | У тому числі обласних, |чисельність| Київської та |працівників|Севастопольської міських рад ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим
Апарат Верховної Ради 111
Рахункова палата 20
Виборча комісія З
Рада міністрів, 690
міністерства та
республіканські комітети
Органи місцевого
самоврядування - всього 79293 651
у тому числі:
Автономна Республіка Крим 3094
області:
Вінницька 3358 24
Волинська 1747 24
Дніпропетровська 6126 27
Донецька 8172 27
Житомирська 2364 24
Закарпатська 2119 24
Запорізька 3308 27
Івано-Франківська 2404 24
Київська 3386 27
Кіровоградська 2162 24
Луганська 4361 27
Львівська 4470 27
Миколаївська 2403 24
Одеська 4142 27
Полтавська 3104 24
Рівненська 1960 24
Сумська 2475 24
Тернопільська 2142 24
Харківська 4198 27
Херсонська 2269 24
Хмельницька 2410 24
Черкаська 2684 24
Чернівецька 1725 24
Чернігівська 2378 24
м. Київ 211 27
м. Севастополь 121 24
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвгору