Питання Міністерства у справах будівництва і архітектури
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.199389
Документ 89-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 1993 р. N 89
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Питання Міністерства у справах
будівництва і архітектури
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 872 ( 872-93-п ) від 21.10.93 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Міністерство у справах будівництва і
архітектури здійснює функції з управління майном підприємств,
установ і організацій колишнього Міністерства інвестицій і
будівництва.
2. Покласти на Міністерство у справах будівництва і
архітектури координацію та контроль за діяльністю корпорацій
"Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укрбудматеріали", "Укртрансбуд",
"Укрметротонельбуд" і концерну "Укрцемент" у питаннях виконання
ними завдань по будівництву об'єктів, передбачених
загальнодержавними програмами, та особливо важливих
народногосподарських комплексів. Установити, що призначення і звільнення керівників зазначених
корпорацій і концерну та їх заступників здійснюється Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Міністерством у справах
будівництва і архітектури. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 872
( 872-93-п ) від 21.10.93 )
3. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства у справах будівництва і архітектури в
кількості 280 одиниць.
4. Дозволити Міністерству у справах будівництва і архітектури
мати п'ятьох заступників Міністра, у тому числі одного першого, і
колегію в кількості 11 чоловік.
5. Міністерству у справах будівництва і архітектури у
місячний термін розробити і подати на затвердження Кабінету
Міністрів України Положення про Міністерство, погоджене в
установленому порядку.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.24вгору