Документ 89-70-п, поточна редакція — Редакція від 17.02.1987, підстава - 46-87-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 12 лютого 1970 р. N 89
Київ
Про заходи по підвищенню безпеки газопостачання міст,
селищ та інших населених пунктів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР
N 46 ( 46-87-п ) від 17.02.87 )

З метою підвищення безпеки газопостачання міст, селищ та
інших населених пунктів і у відповідності з постановою Ради
Міністрів СРСР від 4 січня 1970 р. N 4 Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми розробити і здійснити
заходи по підвищенню безпеки і поліпшенню експлуатації систем
газопостачання в містах, селищах та інших населених пунктах, і
зокрема забезпечити:
а) суворий контроль за додержанням правил безпеки при монтажі
та експлуатації газових мереж і установок у жилих будинках;

( Підпункт "б" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 46 ( 46-87-п ) від 17.02.87 )

в) виявлення і заміну протягом 1970 - 1975 років
газопроводів, покладених з відхиленнями від діючих норм та правил,
а також газопроводів, які мають значний ступінь зносу;
г) перевірку в І кварталі 1970 р. технічного стану і умов
утримання газових ліній, розміщених у підвалах жилих і громадських
будинків, та вжиття невідкладних заходів до усунення порушень
діючих нори і правил їх утримання;
д) суворий контроль на підприємствах і в організаціях, які
використовують зріджений газ на виробничі або технологічні
потреби, за використанням його лише за прямим призначенням та
недопущення видачі цими підприємствами балонів із зрідженим газом
окремим громадянам для комунально-побутових потреб;
є) припинення монтажу газобалонних установок зрідженого газу
в багатоповерхових будинках (триповерхових і вище) і закінчення до
1975 року робіт по переведенню всіх багатоповерхових жилих
будинків, раніше газифікованих індивідуальними газобалонними
установками, на ценралізоване газопостачання в межах виділених
капіталовкладень.
При газифікації колгоспів і радгоспів газобалонними
установками зрідженого газу не допускати розпорошення їх,
починаючи роботи по монтажу лише при наявності не менше 25
установок в одному господарстві;
ж) широке ознайомлення населення з правилами користування
газом у побуті;
з) надання службової жилої площі робітникам і службовцям, які
зайняті на роботі по експлуатації газових систем.
2. Міністерству комунального господарства УРСР та
облвиконкомам виділяти газобалонні господарства з підвідомчих
неспеціалізованих організацій, маючи на увазі створення окремих
госпрозрахункових контор або дільниць там, де обсяги
газопостачання достатні для їх рентабельної роботи.
3. Міністерству комунального господарства УРСР,
Ворошиловградському, Запорізькому та Хмельницькому облвиконкомах
протягом 1971 - 1973 років збудувати у Ворошиловградській,
Запорізькій і Хмельницькій областях газороздавальні станції
зрідженого газу, передбачаючи на цю мету необхідні
капіталовкладення.
4. Доручити Міністерству комунального господарства УРСР
розробити і до 1 липня 1970 р. погодити з Держпланом УРСР норми на
спецавтотранспорт і механізми, необхідні для забезпечення
нормальної роботи аварійних служб газових господарств.
Держплану УРСР передбачати в проектах річних
народногосподарських планів виділення Міністерству комунального
господарства УРСР спецавтотранспорту, устаткування для потреб
аварійних служб, а також кабельної продукції для захисту
газопроводів від електрохімічної корозії і для телемеханізації
газових господарств.
5. Міністерству зв'язку УРСР забезпечити надання органам
управління газовим господарством міст каналів зв'язку, необхідних
для здійснення телемеханізації та диспетчеризації систем
газопостачання, здійснивши, в разі необхідності, будівництво нових
кабельних мереж зв'язку для вказаної мети за прямими договорами з
газовими господарствами.
6. Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Комітету по
кінематографії при Раді Міністрів УРСР та Комітету по
радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР забезпечити на
замовлення Міністерства комунального господарства УРСР щорічне
видання плакатів, випуск кінофільмів і кіножурналів, а також
організацію передач по радіо і телебаченню в питаннях додержання
правил безпеки при користуванні газом та експлуатації газового
господарства.
7. Довести до відома міністерств і відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що
Рада Міністрів СРСР постановою від 4 січня 1970 р. N 4
зобов'язала:
1) Міністерство газової промисловості:
а) організувати, починаючи з 1971 року, виробництво для
продажу населенню побутових газових плит з автоматикою безпеки і
довести в 1974 році випуск їх до 100 тис. штук на рік;
б) забезпечити виготовлення запасних частин для побутової
газової апаратури (по номенклатурі, погодженій з споживачами) у
такій кількості: в 1971 році на 3,2 млн. крб., в 1972 році на
4,0 млн. крб., в 1973 році на 4,8 млн. крб., в 1974 році на
5,8 млн. крб., в 1975 році на 7,2 млн. крб.;
в) розробити і подати в 1970 році на затвердження в Комітет
стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР
проекти нових ГОСТів на газ для комунально-побутового споживання
і вуглеводневі зріджені паливні гази, передбачивши в них вимоги,
які забезпечують більш безпечне використання цих газів у побуті,
а також проект ГОСТу на природний газ, що подається в
магістральні газопроводи.
2) Міністерство хімічної промисловості СРСР забезпечити
введення в експлуатацію в 1972 році на Дзержинському заводі жирних
спиртів цеху по виробництву етилмеркаптану для здійснення,
починаючи з 1973 року, повної одоризації газу, що подається в
міські теплові мережі.
3) Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і
систем керування забезпечити:
а) розробку вітчизняних конструкцій сигналізаторів
загазованості приміщень для використання в газовому господарстві
населених пунктів і організацію, починаючи з 1973 року, серійного
випуску таких приладів;
б) виробництво в 1970 році 2,5 тис. комплектів приладів для
автоматизації газифікованих котельних (з доведенням випуску їх в
1975 році до 4 тис. комплектів), в 1971 році 5 тис. комплектів
автоматики для опалювальних печей і водонагрівачів на газовому
паливі (з доведенням випуску їх в 1975 році до 150 тис. комплектів
і в 1971 - 1975 роках щорічно по 3 тис. комплектів апаратури для
керування пальниками інфрачервоного випромінювання;
в) розробку (на базі вітчизняних і зарубіжних зразків)
апаратури для виявлення без розкриття грунту місць витікання газу
з підземних газопроводів і виготовлення в 1973 році дослідних
зразків вказаної апаратури.
4) Міністерство електротехнічної промисловості забезпечити в
1970 році розробку конструкцій перетворювальних установок для
катодного і дренажного захисту підземних металевих споруд газового
господарства від електрохімічної корозії за технічними завданнями,
погодженими з Міністерством комунального господарства РРФСР, і
організацію, починаючи з 1971 року, виробництва цих установок, з
доведенням до 1975 року випуску установок для катодного захисту до
3500 штук і установок для дренажного захисту до 2000 штук на рік.
5) Міністерство хімічного і нафтового машинобудування
розробити в 1971 - 1972 роках конструкції і організувати в
1973 році серійне виробництво запірної газової арматури (засувки і
крани) на тиск до 16 кг/кв. см з ручним і дистанційним керуванням,
що відповідає вимогам безпечної експлуатації газового
господарства.
8. Зобов'язати Міністерство комунального господарства УРСР,
облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми про хід
виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у травні
1970 р. і в лютому 1971 року.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 21вгору