Документ 89-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. № 89
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 89

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених удержавному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачем бюджетних коштів є приватне акціонерне товариство “Експортно-кредитне агентство” (далі - товариство).

3. Бюджетні кошти спрямовуються товариству з метою забезпечення стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо:

1) забезпечення створення та функціонування товариства відповідно до покладених на нього завдань шляхом придбання основних фондів, матеріальних та нематеріальних активів, оренди та ремонту приміщення, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, оплати електричної енергії, оплати праці та здійснення нарахувань на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг, відряджень працівників, сплати передбачених законодавством платежів, здійснення інших заходів, визначених Статутом товариства;

2) стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до завдань, визначених Статутом товариства;

3) створення страхових резервів для забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.

Перелік заходів та обсяг видатків погоджуються з Мінекономрозвитку.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюються в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Товариство подає Мінекономрозвитку щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.вгору