Документ 89-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. № 89
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 89

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 36 розділу I переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567; 2017 р., № 51, ст. 1573) слова “механізму фінансування” замінити словами “механізму фінансового забезпечення”.

2. В абзаці п’ятому пункту 12 та пункті 26 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 511; 2006 р., № 20, ст. 1463; 2008 р., № 25, ст. 795; 2017 р., № 27, ст. 787, № 51, ст. 1573) слова “механізму фінансування” замінити словами “механізму фінансового забезпечення”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 51, ст. 1573):

1) у постанові :

у назві постанови слова “механізму фінансування” замінити словами “механізму фінансового забезпечення”;

у пункті 1 слова і цифри “з 1 липня по 31 грудня 2017 р. пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування” замінити словами і цифрами “з 1 липня 2017 р. по 31 грудня 2018 р. щодо зміни механізму фінансового забезпечення”;

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

“за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі рішень відповідних місцевих рад та договорів про медичне обслуговування населення з учасниками пілотного проекту для забезпечення надання учасниками пілотного проекту третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, яка не входить до зазначеного переліку;”;

у пункті 4 слова “механізму фінансування” замінити словами “механізму фінансового забезпечення”;

абзац третій пункту 6 після слів і цифр “подати до 1 квітня 2018 р.” доповнити словами і цифрами “та до 1 квітня 2019 р.”;

2) у назві, пункті 1 та абзаці другому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, затвердженого зазначеною постановою, слова “механізму фінансування” замінити словами “механізму фінансового забезпечення”.вгору