Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 27.03.1991888-XII
Документ 888-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про підприємства в Українській РСР"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 24, ст. 273 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про підприємства в
Українській РСР" ( 887-12 ) з 1 квітня 1991 року; пункт 2 статті
20, абзац другий пункту 1 статті 21 - з 1 січня 1992 року.
2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на всі
підприємства, розташовані на території Української РСР.
3. Положення абзацу другого пункту 5 статті 3 Закону
Української РСР "Про підприємства в Українській РСР"
( 887-12 ) застосовуються до самостійних підприємств, які входять
в об'єднання, створені до введення в дію цього Закону.
4. Надалі до приведення законодавства республіки у
відповідність із Законом Української РСР "Про підприємства в
Українській РСР" ( 887-12 ) чинні акти законодавства Союзу РСР і
Української РСР застосовуються, якщо вони не суперечать
зазначеному Закону. Видані до введення в дію цього Закону рішення
Уряду Союзу РСР та Уряду Української РСР у питаннях, які згідно з
Законом можуть регулюватись тільки законодавчими актами, діють до
прийняття відповідних законодавчих актів.
5. Здійснити до 1 січня 1992 року відповідно до цього Закону
реєстрацію і перереєстрацію підприємств та об'єднань. Об'єднання, створені до введення в дію даного Закону, які
мають у своєму складі юридичних осіб, до реєстрації і
перереєстрації діють як об'єднання відповідно до Закону
Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ). Об'єднання, створені до введення в дію Закону, які не мають у
своєму складі юридичних осіб, до реєстрації і перереєстрації діють
як підприємства відповідно до Закону Української РСР "Про
підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ).
6. Раді Міністрів Української РСР до 1 вересня 1991 року: розробити і подати Верховній Раді Української РСР пропозиції
про порядок делегування прав власника майна державних підприємств
радам цих підприємств або іншому органу, який передбачений
статутом підприємства і представляє інтереси власника та трудового
колективу; подати Верховній Раді Української РСР пропозиції про
приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність із
Законом Української РСР "Про підприємства в Українській РСР"
( 887-12 ); привести рішення Уряду республіки у відповідність з цим
Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами
і відомствами Української РСР їх нормативних актів, що суперечать
зазначеному Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 березня 1991 року
N 888-XIIвгору