Документ 887-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2016, підстава - 986-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2009 р. № 887
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 986 від 21.12.2016}

Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 34 від 13.01.2010
№ 35 від 25.01.2012
№ 498 від 06.06.2012
№ 845 від 12.09.2012
№ 831 від 13.11.2013
№ 605 від 12.11.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. № 887

ПОРЯДОК
надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням

1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації за оплату електроенергії, природного газу та центрального опалення житла (далі - компенсація) особам, які мають право на її отримання згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України (далі - отримувачі компенсації).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

2. Отримувачі компенсації, які є працівниками з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств (далі - працівники), подають заяву про надання компенсації підприємствам з видобутку (переробки) вугілля або вуглебудівним підприємствам, на яких вони працюють (далі - вугільні підприємства), а отримувачі компенсації, які не працюють на вугільних підприємствах (далі - особи, які не працюють на вугільних підприємствах), - управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

У заяві зазначаються інформація про працівника або особу, яка не працює на вугільному підприємстві (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце реєстрації проживання), що звіряється уповноваженою особою вугільного підприємства або органу праці та соціального захисту населення з паспортними даними такої особи, а також реквізити рахунка в уповноваженому банку, на який перераховується компенсація.

До заяви додаються відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами за формою, затвердженою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями, а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Особи, які не працюють на вугільних підприємствах, також:

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

пред'являють трудову книжку та пенсійне посвідчення (крім непрацевлаштованих працівників), що підтверджують відповідність вимогам статей 43 і 48 Гірничого закону України;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

подають:

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

- копію посвідчення на право носіння знаків Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів (особи, нагороджені такими знаками);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

- копію посвідчення інваліда або ветерана війни та праці (інваліди і ветерани війни та праці);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

- довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості (непрацевлаштовані працівники);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

- висновок медико-соціальної експертизи (інваліди);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426) (члени сімей (вдови) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а також сім’ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника);

{Абзац пункту 2 в редакції Постанов КМ № 34 від 13.01.2010, № 498 від 06.06.2012}

- довідку з територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) про право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, яка видається у порядку, встановленому Пенсійним фондом України (особи, зазначені в абзаці шостому частини сьомої статті 43 та абзаці восьмому частини п’ятої статті 48 Гірничого закону України, крім тих, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника).

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 498 від 06.06.2012}

У разі коли отримувач компенсації отримує пенсію згідно із Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 102), і у трудовій книжці відсутні відомості про характер роботи на вугільних підприємствах, територіальний орган Пенсійного фонду України подає органові праці та соціального захисту населення за його запитом і на підставі наявних у пенсійній справі документів інформацію про стаж та характер роботи на вугільних підприємствах із зазначенням підпункту, пункту, розділу і номера Списку.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

У разі коли на підставі записів у трудовій книжці особи, яка не працює на вугільному підприємстві, неможливо встановити факт виходу на пенсію з ліквідованого гірничого підприємства (ліквідація, реорганізація, перейменування), до органу праці та соціального захисту населення за його запитом надається архівна довідка або довідка Міненерговугілля про зміни, які відбулися на гірничому підприємстві з моменту виходу на пенсію особи до ліквідації зазначеного підприємства, та копії підтвердних документів (розпорядження, накази).

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 831 від 13.11.2013}

Якщо отримувачеві компенсації пенсія призначена на загальних підставах і у трудовій книжці відсутні відомості про виконання робіт на технологічній лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, орган праці та соціального захисту населення керується переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

Центр зайнятості інформує орган праці та соціального захисту населення за його запитом про непрацевлаштованих працівників.

{Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 34 від 13.01.2010}

3. Компенсація нараховується за попередній період, який становить не більш як шість місяців, на підставі копій платіжних документів (розрахункових книжок, платіжних квитанцій) про щомісячну фактичну оплату спожитих електроенергії, природного газу для приготування їжі і послуг з центрального опалення житла, що подаються до 25 числа наступного періоду з пред’явленням оригіналів зазначених документів:

працівниками - вугільному підприємству;

особами, які не працюють на вугільних підприємствах, - органам праці та соціального захисту населення.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 845 від 12.09.2012}

4. Розмір компенсації розраховується як сума платежів за послуги з центрального опалення житла, електро- та газопостачання (з урахуванням пільг, що надаються відповідно до законодавства) у межах соціальної норми житла та нормативів користування електроенергією і природним газом для приготування їжі, з урахуванням яких надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 605 від 12.11.2014}

5. Компенсація виплачується через уповноважені банки за період, за який пред’явлено копії платіжних документів (розрахункових книжок, платіжних квитанцій), зазначених у пункті 3 цього Порядку.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 845 від 12.09.2012}

6. Вугільне підприємство подає щомісяця до 30 числа органові праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням підприємства списки працівників, які звернулися із заявою про надання компенсації і яким нараховано компенсацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

7. Орган праці та соціального захисту населення після надходження бюджетних коштів на його рахунок, відкритий у територіальному органі Казначейства, перераховує їх на підставі виплатних документів (відомостей) уповноваженим банкам для виплати компенсації.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

8. Вугільне підприємство формує та зберігає особову справу кожного працівника, який звернувся із заявою про надання компенсації.

Особова справа містить зазначену заяву, відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та платіжних документів (розрахункових книжок, платіжних квитанцій) про фактичну оплату спожитих послуг.

9. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.вгору