Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019886
Документ 886-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. № 886
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 70, ст. 2119; 2019 р., № 17, ст. 590, № 54, ст. 1882, № 78, ст. 2699) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 886

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15

1. У схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженій зазначеною постановою, у графі “Найменування посади державної служби”:

1) після слів “Завідувач самостійного сектору” доповнити словами “, керівник самостійної експертної групи”;

2) після слів “Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції” доповнити словами “, державний експерт самостійної експертної групи”.

2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

1) у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів”:

слова “секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України,” виключити;

після слів “директоратів, генеральних департаментів, головних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень, секторів” доповнити словами “, експертних груп”;

2) у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України,” виключити;

3) позицію “Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів” після слів “державні експерти, державні експерти директоратів, генеральних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції” доповнити словами “, самостійних експертних груп”.

3. В Умовах оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 3 після слів “патронатна служба,” доповнити словами “або голови депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України”;

2) пункт 5 після слів “утворена служба,” доповнити словами “або головою депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України”;

3) додаток 1 до Умов викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Умов оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 886)

СХЕМА
посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, керівника Апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,2

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

4,12

Керівник секретаріату Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

4,05

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

3,76-3,97

Керівник секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

4,05

Перший заступник керівника секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

3,95

Заступник керівника секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

3,32

Керівник підрозділу в Секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

2,89-3,18

Радник, помічник Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

2,77-3,04

Головний консультант Секретаріату Голови Верховної Ради України, головний консультант секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

2,3

Старший консультант секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

1,79

Консультант секретаріату депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України

1,65

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, керівника Апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт та коефіцієнт 1,25. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.”.

4. У Порядку преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

Розмір премії заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, визначається керівником відповідного центрального органу виконавчої влади.”;

2) у пункті 10:

в абзаці першому слова “Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України,” виключити;

в абзаці третьому слова “Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України,” виключити.

5. У Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац третій пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

“Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

Встановлення надбавок заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, здійснюється керівником відповідного центрального органу виконавчої влади.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

2) у пункті 10:

в абзаці першому слова “Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України,” виключити;

в абзаці третьому слова “Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України,” виключити;

3) у додатку до Положення у графі “Найменування посади”:

після слів “Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції” доповнити словами “, керівник самостійної експертної групи”;

після слів “Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції” доповнити словами “, самостійної експертної групи”.вгору