Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Постанова Кабінету Міністрів України; Класифікатор, Форма типового документа, Звіт від 19.08.2009885
Документ 885-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2009 р. N 885
Київ
Про внесення змін до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 ( 270-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543; 2007 р., N 90,
ст. 3306), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 885
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
( 270-2001-п )

1. У Порядку ( 270-2001-п ):
1) доповнити пункт 2 після слів "до ушкодження здоров'я"
словами "або смерті";
2) у пункті 3 доповнити:
підпункт 13 після слів "в інших організаціях" словами ", а
також у рекреаційних зонах";
пункт підпунктом 14 такого змісту:
"14) контакту з тваринами (у тому числі птахами, плазунами,
комахами тощо) та рослинами (у тому числі грибами, водоростями
тощо), що призвело до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.";
3) доповнити пункт 5 після слів "чи був потерпілий у стані"
словами "психічного розладу,";
4) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
"про кожний нещасний випадок - до районної держадміністрації
(виконавчого органу міської, районної у місті ради);";
5) абзац третій пункту 7 після слів "свідчення очевидців"
доповнити словами ", а у разі потреби - керівника органу
(організації), на території чи об'єкті якого стався нещасний
випадок";
6) доповнити пункт 8 після слів "вибуховими матеріалами"
словами "або дорожньо-транспортної пригоди";
7) у пункті 9 доповнити:
абзац перший після слів "нещасного випадку" словами "у складі
не менш як трьох осіб";
абзац другий після слів "залучатися представники" словами
"районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної
у місті ради), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності,";
8) абзац другий пункту 11 після слова "потерпілого" доповнити
словами "або особи, яка представляє його інтереси,";
9) у пункті 12:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово
викладає свою окрему думку, яка додається до акта, складеного за
формою НТ.".
У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;
абзац сьомий після слів "районної у місті ради" доповнити
словами ", на території якої стався нещасний випадок";
10) абзац перший пункту 15 після слова "щомісяця" доповнити
словами і цифрами "до 10 числа наступного періоду";
11) у пункті 16 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом
"МНС".
2. У додатках до Порядку ( 270-2001-п ):
1) додаток 1 після слів "Місце, де стався нещасний випадок"
доповнити словами ", та обставини, за яких стався нещасний
випадок";
2) додаток 4 викласти в редакції, що додається;
3) код 133 додатка 5 після слова "експлуатації" доповнити
словами "будівель, споруд,";
4) додаток 8 викласти в редакції, що додається.

Додаток 4
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру
( 270-2001-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 885)
КЛАСИФІКАТОР
нещасних випадків невиробничого характеру

------------------------------------------------------------------ | Код згідно з Міжнародною | Найменування | | статистичною класифікацією | | | хвороб і споріднених проблем | | | охорони здоров'я десятого | | | перегляду | | |--------------------------------+-------------------------------| |V01-V99 |Транспортні нещасні випадки | |--------------------------------+-------------------------------| |W00-W19 |Падіння | |--------------------------------+-------------------------------| |W20-W49 |Випадкова дія неживих | | |механічних сил | |--------------------------------+-------------------------------| |W50-W64 |Вплив живих механічних сил | |--------------------------------+-------------------------------| |W65-W74 |Випадкове утоплення та | | |занурення у воду | |--------------------------------+-------------------------------| |W75-W84 |Інші нещасні випадки із | | |загрозою диханню | |--------------------------------+-------------------------------| |W85-W99 |Нещасні випадки, спричинені | | |електричним струмом, | | |випромінюванням, температурою | | |або тиском | |--------------------------------+-------------------------------| |ХОО-Х09 |Нещасні випадки, спричинені | | |дією диму, вогню та полум'я | |--------------------------------+-------------------------------| |Х10-Х19 |Нещасні випадки, спричинені | | |жаром та гарячими речовинами | | |(предметами) | |--------------------------------+-------------------------------| |Х20-Х29 |Отруєння, спричинені отруйними | | |тваринами та рослинами | |--------------------------------+-------------------------------| |Х3О-Х39 |Нещасні випадки, пов'язані з | | |дією природних факторів | |--------------------------------+-------------------------------| |Х40-Х49 |Випадкові отруєння та дія | | |отруйних речовин | |--------------------------------+-------------------------------| |Х45 |Випадкове отруєння та дія | | |алкоголю | |--------------------------------+-------------------------------| |Х50-Х57 |Вплив перенапруження, | | |подорожування та нестатків | |--------------------------------+-------------------------------| |X58-X59 |Нещасні випадки внаслідок дії | | |інших та неуточнених факторів | |--------------------------------+-------------------------------| |X60-X84 |Навмисне самоушкодження | |--------------------------------+-------------------------------| |X85-Y09 |Напад з метою вбивства чи | | |нанесення ушкодження | |--------------------------------+-------------------------------| |Y10-Y34 |Ушкодження з невизначеними | | |намірами | |--------------------------------+-------------------------------| |Y35-Y36 |Дії, передбачені законом та | | |військовими операціями | |--------------------------------+-------------------------------| |Y40-Y84 |Ускладнення внаслідок | | |терапевтичного та хірургічного | | |втручання | |--------------------------------+-------------------------------| |Y85-Y89 |Віддалені наслідки зовнішніх | | |причин захворюваності та | | |смертності | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру
( 270-2001-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 885)
ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру
за ____________ 20___ р. ___________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу, місцевого ___________________________________________________________
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування)

------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Усього | Потерпілі | Групові нещасні | Нещасні випадки | |згідно | |нещасних| | випадки | з дітьми віком | |з Міжна-| |випадків| | | до 14 років | |родною | | |-------------+--------------------+--------------------| |статис- | | |усього|у тому|усього|усього|у тому|усього|усього|у тому| |тичною | | | |тому | |потер-|тому | |потер-|тому | |класи- | | | |числі | |пілих |числі | |пілих |числі | |фікацією| | | |із | | |із | | |із | |хвороб і| | | |смер- | | |смер- | | |смер- | |спорід- | | | |тель- | | |тель- | | |тель- | |нених | | | |ним | | |ним | | |ним | |проблем | | | |нас- | | |нас- | | |нас- | |охорони | | | |лідком| | |лідком| | |лідком| |здоров'я| | | | | | | | | | | |десятого| | | | | | | | | | | |пере- | | | | | | | | | | | |гляду | | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |V01-V99 |Транспортні | | | | | | | | | | | |нещасні випадки | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W00-W19 |Падіння | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W20-W49 |Випадкова дія | | | | | | | | | | | |неживих | | | | | | | | | | | |механічних сил | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W50-W64 |Вплив живих | | | | | | | | | | | |механічних сил | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W65-W74 |Випадкове | | | | | | | | | | | |утоплення та | | | | | | | | | | | |занурення у воду | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W75-W84 |Інші нещасні | | | | | | | | | | | |випадки із | | | | | | | | | | | |загрозою диханню | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W85-W99 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені | | | | | | | | | | | |електричним струмом,| | | | | | | | | | | |випромінюванням, | | | | | | | | | | | |температурою або | | | | | | | | | | | |тиском | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х00-Х09 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені дією | | | | | | | | | | | |диму, вогню та | | | | | | | | | | | |полум'я | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х10-Х19 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені жаром та | | | | | | | | | | | |гарячими речовинами | | | | | | | | | | | |(предметами) | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х20-Х29 |Отруєння, спричинені| | | | | | | | | | | |отруйними тваринами | | | | | | | | | | | |та рослинами | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х30-Х39 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |пов'язані з дією | | | | | | | | | | | |природних факторів | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х40-Х49 |Випадкові отруєння | | | | | | | | | | | |та дія отруйних | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X45 |Випадкове отруєння | | | | | | | | | | | |та дія алкоголю | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X50-X57 |Вплив | | | | | | | | | | | |перенапруження, | | | | | | | | | | | |подорожування та | | | | | | | | | | | |нестатків | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X58-X59 |Нещасні випадки | | | | | | | | | | | |внаслідок дії інших | | | | | | | | | | | |та неуточнених | | | | | | | | | | | |факторів | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X60-X84 |Навмисне | | | | | | | | | | | |самоушкодження | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X85-Y09 |Напад з метою | | | | | | | | | | | |вбивства чи | | | | | | | | | | | |нанесення | | | | | | | | | | | |ушкодження | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y10-Y34 |Ушкодження з | | | | | | | | | | | |невизначеними | | | | | | | | | | | |намірами | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y35-Y36 |Дії, передбачені | | | | | | | | | | | |законом та | | | | | | | | | | | |військовими | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y40-Y84 |Ускладнення | | | | | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | | | | | |терапевтичного та | | | | | | | | | | | |хірургічного | | | | | | | | | | | |втручання | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y85-Y89 |Віддалені наслідки | | | | | | | | | | | |зовнішніх причин | | | | | | | | | | | |захворюваності та | | | | | | | | | | | |смертності | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------вгору