Про введення в дію Закону Української РСР "Про власність"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 26.03.1991885-XII
Документ 885-XII, попередня редакція — Редакція від 01.04.1998, підстава - 147/98-ВР
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про введення в дію Закону Української РСР
"Про власність"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 20, ст. 250 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 147/98-ВР від 03.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.228 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про власність"
( 697-12 ) з 15 квітня 1991 року.
2. Надалі до приведення законодавства Української РСР у
відповідність із Законом Української РСР "Про власність"
( 697-12 ) чинні акти законодавства Української РСР
застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому Законові. При
цьому видані до введення в дію цього Закону рішення Уряду
Української РСР у питаннях, які згідно з Законом можуть
регулюватися тільки законодавчими актами, діють до прийняття
відповідних законодавчих актів.
3. Закон Української РСР "Про власність" ( 697-12 )
застосовується до правовідносин, які виникли після введення в дію
Закону, тобто з 15 квітня 1991 року. Щодо правовідносин, які виникли до 15 квітня 1991 року, Закон
Української РСР "Про власність" ( 697-12 ) застосовується до тих
прав і обов'язків, що виникнуть після введення в дію Закону. Положення статті 15 зазначеного Закону застосовуються до
правовідносин, що виникли як до, так і після 15 квітня 1991 року.
4. Правила, що містяться в Законі Української РСР "Про
власність" ( 697-12 ) і були передбачені Законом СРСР "Про
власність в СРСР", застосовуються з дня введення в дію Закону
СРСР, тобто з 1 липня 1990 року.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Закону N 147/98-ВР
від 03.03.98 )
6. Справи, віднесені Законом Української РСР "Про власність"
( 697-12 ) до підвідомчості суду та державного арбітражу і не
закінчені провадженням в адміністративних та інших органах до 15
квітня 1991 року, підлягають розгляду судами й органами державного
арбітражу відповідно до встановленої підвідомчості.
7. Доручити Раді Міністрів Української РСР: 1) внести в 1991 році на розгляд Верховної Ради Української
РСР проекти: законодавчих актів Української РСР про інтелектуальну
власність; законодавчого акта, який визначав би види майна, що не може
бути у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних
організацій та юридичних осіб інших держав, а також спеціальний
порядок набуття права власності громадян на окремі види майна; 2) до 15 червня 1991 року подати у Верховну Раду Української
РСР пропозиції про приведення законодавчих актів Української РСР у
відповідність із Законом Української РСР "Про власність"
( 697-12 ); 3) привести до 1 липня 1991 року рішення Уряду Української
РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про власність"
( 697-12 ); 4) забезпечити до 15 липня 1991 року перегляд і скасування
міністерствами, державними комітетами і відомствами Української
РСР їх нормативних актів, у тому числі інструкцій, які суперечать
зазначеному Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 березня 1991 року
N 885-XIIвгору