Документ 884-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2002, підстава - 1183-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 1993 р. N 884
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1183 ( 1183-2002-п ) від 19.08.2002 )

Про перелік послуг Держпатенту і Державної
комісії по випробуванню та охороні сортів
рослин Міністерства сільського господарства
і продовольства, пов'язаних із забезпеченням
прав на сорти рослин, та розміри їх оплати
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 481 ( 481-94-п ) від 13.07.94
N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік послуг Держпатенту і Державної комісії
по випробуванню та охороні сортів рослин Міністерства сільського
господарства і продовольства, пов'язаних із забезпеченням прав на
сорти рослин, та розміри їх оплати згідно з додатком.
2. Установити, що кошти, одержані за послуги, пов'язані із
забезпеченням прав на сорти рослин, спрямовуються на
функціонування єдиної патентної системи країни та часткове
покриття витрат на державне випробування сортів рослин.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.22
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1993 р. N 884
ПЕРЕЛІК
послуг Держпатенту і Державної комісії по
випробуванню та охороні сортів рослин
Міністерства сільського господарства і
продовольства, пов'язаних із забезпеченням
прав на сорти рослин, та розміри їх оплати
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Розмір оплати (у час- |тинах неоподатковува- |ного мінімуму доходів Найменування послуг | громадян) |--------------------- | до Держ- | до | патенту | Комісії —————————————————————————————————————————————————————————————————
Експертиза заявки на сорт рослин за
формальними ознаками 0,05
Пошук на новизну із видачею засвідченого
звіту встановленого зразка 0,5
Розгляд клопотання про встановлення
конвенційного пріоритету, за кожну дату 0,1
Експертиза сорту на патентоспроможність,
за кожний рік випробувань 1,0
Експертиза сорту на патентоспроможність,
за кожний рік випробувань за наявності в
заявці звіту про патентний пошук чи
висновку експертизи, підготовленого
міжнародним органом відповідно до
міжнародних угод, учасником яких є
Україна 0,8
Експертиза сорту на патентоспроможність,
за кожний рік випробувань за наявності
у заявці звіту про інформаційний пошук,
проведений уповноваженою організацією 0,5
Повторна експертиза на прохання заявника 2,0
Внесення змін до матеріалів заявки на
прохання заявника 0,05
Зміна назви сорту до винесення рішення
про видачу патенту 1,0
Надання інформації про рівень селекційних
досягнень 1,0
Розгляд клопотання про реєстрацію заяви
про відкриту ліцензію або про її
відкликання 0,15
Розгляд клопотання про затримку публікації
стосовно заявки чи видачі патенту 0,1
Розгляд клопотання про прискорення
публікації стосовно заявки 1,0
Переклад матеріалів заявки на українську
з англійської, німецької чи французької
мови, за 100 слів 0,005
Переклад матеріалів з української
мови на англійську, німецьку чи
французьку, за 100 слів 0,01
Підготовка опису до заявки, за одну
сторінку формату А4 0,05
Розгляд клопотання про видачу
примусової ліцензії 0,1
Видача примусової ліцензії 1,0
Реєстрація договору про передачу
права на патент 0,5
Реєстрація ліцензійного договору:
стосовно одного патенту 1,0
крім того, за кожний патент додатково 0,8
Реєстрація змін до ліцензійного договору 0,1
Виправлення помилок у патенті або
публікації, допущених заявником щодо
заявки чи видачі патенту 0,05
Внесення до патенту змін, що стосуються
особи його власника або заявника 0,1
Розгляд клопотання про ознайомлення з
матеріалами заявки 0,25
Видача засвідченої копії патенту 0,1
Видача на прохання заявника засвід-
ченої копії матеріалів заявки, за
одну сторінку 0,005
Розгляд клопотання про продовження
встановлених термінів відповіді 0,25 0,25
Розгляд заперечення, поданого до
Апеляційної ради Держпатенту на
винесене ним рішення стосовно
заявки чи патенту 0,1
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 481
( 481-94-п ) від 13.07.94, N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКОвгору