Документ 883-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. № 883
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 53, ст. 1832), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 80
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 555
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 883)

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки

Найменування показника

2020 рік

2021 рік

2022 рік

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 1

сценарій 2

сценарій 1

сценарій 2

(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:номінальний, млрд. гривень

4 510,8

4 598,8

5 041,6

5 206,9

5 593,1

5 886,3

відсотків до попереднього року

103,7

104,8

103,8

105,5

104,1

106,5

Індекс споживчих цін:у середньому до попереднього року, відсотків

106,4

106,6

105,6

105,5

105,3

105,2

грудень до грудня попереднього року, відсотків

105,5

105,8

105,3

105

105,1

105

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

108,2

109

108

108

106,1

105,7

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

937,6

942,4

1 050,9

1 080,5

1 161,9

1 222

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

1 352,2

1 374,8

1 528,9

1 600,6

1 723

1 846,2

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:номінальна, гривень

12 497

12 552

14 187

14 692

16 014

16 966

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

110,1

110,4

107,5

110,9

107,2

109,8

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,51

16,78

16,61

16,92

16,71

17,08

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,1

7,3

7,9

6,7

7,5

6

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

103,2

102,6

103,2

104,6

103,5

105,5

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-14 882

-16 743

-16 561

-21 597

-18 773

-25 499

Експорт товарів і послуг:млн. доларів США

68 642

69 270

73 530

75 692

78 991

82 097

відсотків до попереднього року

107,8

108,8

107,1

109,3

107,4

108,5

Імпорт товарів і послуг:млн. доларів США

83 524

86 013

90 091

97 289

97 764

107 596

відсотків до попереднього року

109,6

112,9

107,9

113,1

108,5

110,6
вгору