Документ 882-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.12.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2013 р. № 882
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2013 р. № 882

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2534; 2006 р., № 48, ст. 3199; 2007 р., № 86, ст. 3164; 2011 р., № 12, ст. 520):

1) у пункті 3:

в абзаці першому слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

абзац четвертий підпункту 2 після слова “МОН” доповнити словами “за поданням Держінформнауки та”;

2) у пункті 5:

в абзаці першому:

слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

після слова “Мінекономіки” доповнити словом “, МОН”;

в абзаці другому слова “Про наукову та науково-технічну експертизу” замінити словами “Про наукову і науково-технічну експертизу”;

3) у пунктах 6, 7, 10-13 і 15 слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

4) у пункті 8:

у третьому реченні слова “орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі” замінити словом “Міндоходів”;

слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

5) в абзаці другому пункту 9 слова “органу державної податкової служби за його місцезнаходженням і до органу митного контролю” замінити словами “державної податкової інспекції та митниці Міндоходів за їх місцезнаходженням”;

6) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. Технологічний парк може ініціювати внесення змін до зареєстрованого Держінформнауки проекту. Зміни розглядаються Держінформнауки за поданням Національної академії наук і схвалюються за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, Мінфіном та Міндоходів у разі:”;

7) у пункті 16 слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”, а слова “орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі” - словом “Міндоходів”;

8) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”, а слова “Державна податкова адміністрація” і “Держмитслужба” у всіх відмінках замінити словом “Міндоходів”;

9) у додатку 1 до Порядку цифри “200” замінити цифрами “20”;

10) у додатку 2 до Порядку:

слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України”;

цифри “200” замінити цифрами “20”;

слова “Міністр освіти і науки” замінити словами “Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації”.

2. У Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1657 “Деякі питання організації діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3199; 2011 р., № 61, ст. 2435; 2013 р., № 28, ст. 955):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

підпункт 1 після слів “заява за” доповнити словами “розробленою Держінформнауки та”;

у підпункті 4 слова “органу державної податкової служби” замінити словами “територіального органу Міндоходів”;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова “на розгляд Мінекономіки, Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби” замінити словами “на розгляд МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінпромполітики, Міндоходів”;

слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова “за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Мінпромполітики та Державною податковою адміністрацією” замінити словами “за погодженням з МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінпромполітики та Міндоходів”;

слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

4) у пунктах 6-8, абзаці другому пункту 10 і пункті 11 слово “МОН” замінити словом “Держінформнауки”;

5) у додатку до Порядку:

слова “Міністерство освіти і науки України” замінити словами “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України”;

цифри “200” замінити цифрами “20”;

слова “Міністерства освіти і науки” замінити словами “Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації”;

слова “Міністр освіти і науки” замінити словами “Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації”.

3. У Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 313; 2009 р., № 23, ст. 746; 2012 р., № 71, ст. 2863, № 81, ст. 3264; 2013 р., № 40, ст. 1423):

1) у пункті 15 слово “МОНмолодьспортом” замінити словом “МОН”;

2) у пункті 17 слово “МОНмолодьспорту” замінити словом “МОН”;

3) у пункті 46 та абзаці першому пункту 48 слово “МОНмолодьспортом” замінити словами “МОН, Держінформнауки”.

4. У Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 22, ст. 877; 2011 р., № 12, ст. 520, № 71, ст. 2684):

1) у підпункті 1 пункту 4 слова “податкового органу” замінити словами “територіального органу Міндоходів”;

2) у пункті 5:

в абзаці другому слова “податкового органу” замінити словами “територіального органу Міндоходів”;

в абзаці п’ятому слова “Державній податковій адміністрації” замінити словом “Міндоходів”;

3) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Підставою для проведення планової виїзної перевірки є річний план-графік, затверджений Держінформнауки за погодженням з Мінфіном, МОН, Мінекономрозвитку та Міндоходів.”;

4) в абзаці шостому пункту 9 слова “Держмитслужби, Державної податкової служби” замінити словом “Міндоходів”;

5) у тексті Порядку слова “МОН” і “Мінекономіки” замінити відповідно словами “Держінформнауки” і “Мінекономрозвитку”.

5. У Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 520):

в абзаці другому пункту 6 слово “Агентстві” замінити словом “Держінформнауки”;

у тексті Порядку слова “Державна казначейська служба”, “Державна фінансова інспекція”, “Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Казначейство”, “Держфінінспекція”, “Держінформнауки” у відповідному відмінку, а слова “Державна податкова служба” і “Державна митна служба” в усіх відмінках - словом “Міндоходів”.вгору