Документ 881-95-п, поточна редакція — Редакція від 26.10.2016, підстава - 722-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1995 р. N 881
Київ
Про затвердження Порядку державного обліку
наявності та використання пестицидів і
агрохімікатів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 722 ( 722-2016-п ) від 19.10.2016 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок державного обліку наявності та
використання пестицидів і агрохімікатів (додається ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 1995 р. N 881
ПОРЯДОК
державного обліку наявності та використання
пестицидів і агрохімікатів

{ У тексті Порядку слово "Мінстат" у всіх відмінках
замінено словами "Державна служба статистики" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ У тексті Порядку слова "державна фітосанітарна інспекція" у
всіх відмінках та формах числа замінено словами "територіальний
орган Держпродспоживслужби" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 722 ( 722-2016-п ) від 19.10.2016 }

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо обліку наявності та
використання пестицидів і агрохімікатів, обсягів звітності з цього
питання.
2. Облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів
ведеться підприємствами, установами, організаціями в
прибутково-видаткових книгах (журналах), де зазначаються:
назву пестициду, агрохімікату;
дата надходження і дата використання чи реалізації;
назва документа, за яким надійшов, використаний, реалізований
пестицид, агрохімікат;
вага наявного пестициду, агрохімікату (кілограмів, тонн);
залишок пестициду, агрохімікату після використання,
реалізації (кілограмів, тонн).
Прибутково-видаткова книга (журнал) ведеться у паперовій або
електронній формі та зберігається у власника пестицидів,
агрохімікатів. { Абзац сьомий пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 722 ( 722-2016-п ) від 19.10.2016 }
Підприємства, установи, організації ведуть також облік
використання пестицидів за їх цільовим призначенням.
3. Наприкінці року власники проводять інвентаризацію
пестицидів і агрохімікатів зі складанням акта про наявність їх
залишків.
4. Підприємства, установи, організації до 10 січня наступного
року подають статистичну звітність про наявність та використання
пестицидів і агрохімікатів за затвердженими Державною службою
статистики формами:
N 3 - мтп (річна). Звіт про залишки і витрати матеріалів
(розділ "Надходження і використання пестицидів") - територіальному
органу Держпродспоживслужби; { Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від
10.08.2011 }
N 9 - асг (річна). Баланс мінеральних добрив (розділ
"Надходження і використання агрохімікатів)" - територіальному
органу Держпродспоживслужби. { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від
10.08.2011 }
5. Територіальні органи Держпродспоживслужби після перевірки
статистичної звітності підприємств, установ, організацій подають
її до 14 січня наступного після звітного року районним відділам
державної статистики, які розробляють звітність по районах і
надсилають її органам статистики Автономної Республіки Крим,
областей. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
Після відповідної обробки органи статистики Автономної
Республіки Крим, областей подають документовані відомості про
наявність та використання пестицидів і агрохімікатів Державній
службі статистики.
6. Одержані Державною службою статистики документовані
відомості про наявність і використання пестицидів і агрохімікатів
у цілому по країні, а також по окремих регіонах надсилаються
Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди та
іншим заінтересованим міністерствам і відомствам за їх заявками.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
7. Державна служба статистики аналізує статистичну звітність
з наявності та використання пестицидів і агрохімікатів і публікує
відомості з цього питання.вгору