Документ 881-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. № 881
Київ

Про внесення змін до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 92; 2013 р., № 2, ст. 38; 2015 р., № 22, ст. 608), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 881

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

1. У пункті 1 слово “регіональним” виключити.

2. Пункт 4 після слів “адвокатського об’єднання” доповнити словами “та включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу”.

3. У додатку 1 до Порядку і умов:

1) слово “регіонального” виключити;

2) у пункті 2 слово “центру” замінити словом “центрів”;

3) у пункті 5:

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8) негайно повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

9) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.”;

підпункт 10 виключити.

4. У додатку 2 до Порядку і умов:

1) слово “регіонального” виключити;

2) у пункті 2 слово “центру” замінити словом “центрів”;

3) у пункті 5:

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8) негайно повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

9) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.”;

підпункт 10 виключити.вгору