Документ 881-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 вересня 2010 р. N 881
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р.
N 217 та від 25 листопада 2009 р. N 1259

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1994 р. N 217 ( 217-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
видачі посвідчення тракториста-машиніста" (ЗП України, 1994 р.,
N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 938,
N 92, ст. 3115) та від 25 листопада 2009 р. N 1259 ( 1259-2009-п )
"Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3115) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 881
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 1994 р. N 217 ( 217-94-п ) та
від 25 листопада 2009 р. N 1259 ( 1259-2009-п )

1. У Положенні про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 1994 р. N 217 ( 217-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28,
ст. 938, N 92, ст. 3115):
1) у пункті 4:
абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
"B1 - самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;
B2 - самохідні кормозбиральні машини;
B3 - самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі,
овочів, фруктів і ягід;";
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - двадцятим;
2) абзац третій пункту 6 виключити;
3) в абзаці п'ятому пункту 7 слова "вимоги до екзаменаційних
білетів" замінити словами "екзаменаційні білети";
4) у пункті 8 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити
словами "постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 р. N 979 ( 979-2001-п ) "Про затвердження зразків документів
про професійно-технічну освіту" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 32, ст. 1492)";
5) абзац другий пункту 14 після слів "група осіб" доповнити
словами ", зразки яких затверджує Мінагрополітики";
6) пункт 25 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі заміни посвідчення в новому посвідченні замість
категорії A відкривається категорія A1, замість B-A2, C-B1, D-B2,
E-B3, а замість категорії F відкривається одна або кілька таких
категорій, як C, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1 і G2.
У разі заміни посвідчення, яким надано дозвіл на право
керування машиною, що належить до категорії F, у новому
посвідченні відкриваються категорії на підставі пред'явленого
диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2009 р. N 1259 ( 1259-2009-п ) "Деякі питання видачі посвідчень
тракториста-машиніста" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92,
ст. 3115):
1) у додатку 1 до постанови ( 1259-2009-п ) позицію "B
самохідні сільськогосподарські машини" замінити позиціями такого
змісту:
------------------------------------------------------------------ |"B1 |самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини | |----+-----------------------------------------------------------| | B2 |самохідні кормозбиральні машини | |----+-----------------------------------------------------------| | B3 |самохідні машини для збирання коренеплодів, | | |картоплі, овочів, фруктів і ягід"; | ------------------------------------------------------------------
2) в абзаці першому примітки 1 додатка 2 до постанови
( 1259-2009-п ) цифри "52" замінити цифрами "105".вгору