Документ 88-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. № 88
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 886; 2015 р., № 46, ст. 1491, № 89, ст. 2970; 2016 р., № 65, ст. 2195; 2018 р., № 100, ст. 3315), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 88

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1. У пункті 4:

1) у підпункті 1 слова “Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії,” замінити словами “зустрічей співголів зазначених комісій, проведенням засідань”, а слова і цифри “та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій” виключити;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) забезпеченням:

міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм;

розвитку договірно-правової бази в торговельній сфері, пов’язаної з трансформаційними процесами в ЄС;

співробітництва України з ВОІВ, ГУАМ, ЄАВТ, ЄЕК ООН, НАТО, ОЕСР, ОЧЕС, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ;

співробітництва України з ЄС, СНД, їх органами та державами - членами;

проведення засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, робочих груп та інших органів, створених відповідно до угод про сприяння (заохочення) та взаємний захист інвестицій;

співробітництва України із СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також проведення засідань спільних комітетів, спільних комісій, комісій, комітетів, підкомітетів та інших органів, створених відповідно до угод про вільну торгівлю;

транскордонного співробітництва;

співробітництва України з міжнародними організаціями із стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності;

участі України у заходах, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;”;

3) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) організацією та участю у міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентаціях, у тому числі Національних днях та Днях економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном;”.

2. Підпункт 5 пункту 5 після слова “сторонами” доповнити словами “та/або на паритетних засадах”.вгору