Документ 88-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 88
Київ

Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл деяких видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” на 100000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 100000 тис. гривень, у тому числі видатки споживання - 29925 тис. гривень, видатки розвитку - 70075 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” на 100000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за такою програмою на 100000 тис. гривень.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році згідно з додатком.

3. Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531, № 94, ст. 2852), зміни, що додаються.

4. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу деяких видатків та розподілу обсягу субвенції, передбачених пунктами 1 та 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

5. Міністерству освіти і науки у двотижневий строк розробити та затвердити вимоги, передбачені абзацом четвертим пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88, та довести їх до обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 88

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

4949

4156,2

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

7690,3

3526,4

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

44079,7

6801

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

10625,7

7052,9

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

10310,3

3400,5

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

9849,4

4534

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

29693,8

3652,4

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

4439,5

4156,2

10100000000

Обласний бюджет Київської області

17466,9

4408,1

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

15962,8

2267

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

2426

3526,4

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

8224

6549,1

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

6428,8

2770,8

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

11135,2

6171,3

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

13003,2

3148,6

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

10747

4156,2

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

3784,5

2267

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

3081

2896,7

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

7229,4

5163,7

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

24356,7

2770,8

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

8903,3

3274,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

5167,3

2896,7

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

6161,9

2770,8

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

8927,5

2141,1

26000000000

Міський бюджет м. Києва

29815,1

5541,5


Усього


304458,3

100000ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 88

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“У 2018 році субвенція в обсязі 100000 тис. гривень спрямовується на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування) відповідно до вимог, затверджених МОН.”.

2. Абзац другий пункту 5 після слів “Порядку та умов” доповнити словами і цифрами “, а на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів - пропорційно кількості інклюзивно-ресурсних центрів, які утворені та які планується утворити у 2018 році (відповідно до статистичних даних про кількість населення у віці від 2 до 18 років згідно з вимогами утворення інклюзивно-ресурсних центрів, визначеними у Положенні про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 61, ст. 1859).”.

3. Абзац п’ятий пункту 6 доповнити реченнями такого змісту: “Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.”.

4. Додаток 2 до Порядку та умов викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 88)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за ___ квартал 20___ року

Регіон

Обсяг субвенції*, тис. гривень

Кількість осіб з особливими освітніми потребами

Загальна кількість проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг), годин

Обсяг видатків на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), тис. гривень

Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, тис. гривень

Обсяг видатків на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

__________
* Зазначається обсяг субвенції, що перерахований органами Казначейства на рахунки відповідних бюджетів за звітний період. Інформація за другий (і наступний) квартал включає дані з урахуванням попереднього періоду.”.вгору