Документ 879-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. № 879
Київ

Про внесення змін до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1150 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 87, ст. 3171), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 879

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250

1. Абзац перший розділу “Мета Програми” викласти в такій редакції:

“Метою Програми є забезпечення будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250 (далі - кораблі) для набуття спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Військово-Морські Сили) з відбиття збройної агресії, стримування загроз національній безпеці і захисту інтересів держави.”.

2. У розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми”:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“Проблема полягає в необхідності подолання транснаціональних загроз у Чорноморсько-Азовському регіоні, спричинених анексією Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та втратою військово-морського потенціалу України.”;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“значний обсяг витрат на перебудову та/або переобладнання кораблів, які перебувають в експлуатації, для їх використання у Військово-Морських Силах.”.

3. У розділі “Завдання і заходи”:

1) абзац четвертий виключити;

2) в абзаці шостому цифри і слово “2011-2021 років” замінити цифрами і словом “2011-2028 років”.

4. У розділі “Очікувані результати, ефективність Програми”:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“- поповнити Військово-Морські Сили новітніми кораблями, здатними стримувати збройну агресію на морі, а також вести бойові дії у дальній та ближній морських зонах з метою захисту кордону держави, зокрема відповідно до міжнародних зобов’язань України;”.

2) абзац четвертий виключити;

3) в абзаці сьомому цифри і слово “2011-2021 років” замінити цифрами і словом “2011-2028 років”.

5. В абзаці першому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “16,21” замінити цифрами “31,93”.

6. У додатках до Програми:

1) пункти 7 і 8 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Строк виконання - 2011-2028 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Державний бюджет

31926,52

390,97

1361,7

2743,46

2703,14

1953,38

3548,93

3592,14

4452,15

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13”;

2) додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 879)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерело фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

Усьо-го

у тому числі за роками

2011-2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1. Проектування корабля та розроблення корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних компаній

робоча конструкторська документація корабля та зразки комплектувального обладнання

1


1розроблення робочої конструкторської документації корабля та комплектувального обладнання до нього (озброєння та технічні засоби)

Міноборони

державний бюджет

4023,25

176,78

504,05

1909,56

1226,71

148,94

57,21документація на проведення окремих модернізаційних робіт

1
1

розроблення проекту окремих модернізаційних робіт

-“-

-“-

40,96


10,31

12,18

18,47

Разом за завданням 1


2
4064,21

176,78

504,05

1909,56

1226,71

148,94

67,52

12,18

18,47

2. Будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах з використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні

корабель

1


1будівництво головного корабля

-“-

-“-

3618,62

214.19

857,65

833,9

861,25

666,97

184,66корабель

3
1


1


1

будівництво серійних кораблів

-“-

-“-

20664,9
615,18

1137,47

2675,98

3579,96

3542,17

3328,56

3037,76

2193,32

554,5

корабельний боєзапас

4


1


1


1


1

закупівля корабельного боєзапасу

-“-

-“-

3578,79


620,77


891,51


982,89


1083,63

Разом за завданням 2


8
27862,31

214,19

857,65

833,9

1476,43

1804,44

3481,41

3579,96

4433,68

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13

3. Покращення показників енергоефективності в результаті виконання Програми

зменшення енергоємності виробництва, відсотків

20
20

зменшення енергоємності виробництва
зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, відсотків

40
40

зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів
Разом за завданням 3Разом за Програмою


31926,52

390,97

1361,7

2743,46

2703,14

1953,38

3548,93

3592,14

4452,15

3328,56

4020,65

2193,32

1638,13


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 879)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет” за проектом 58250

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

Усього

у тому числі за роками

2011-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Проектування корабля та розроблення корабельного озброєння та технічних засобів вітчизняними проектними організаціями з мінімальним залученням іноземних компаній

робоча конструкторська документація корабля та зразки комплектувального обладнання

комплектів

1


1документація на проведення окремих модернізаційних робіт

-“-

1
1

Будівництво кораблів на вітчизняних підприємствах із використанням іноземного корабельного озброєння і технічних засобів, що не виробляються в Україні

головний корабель

одиниць

1


1серійний корабель

-“-

3
1


1


1

корабельний боєзапас

боєкомплектів

4


1


1


1


1

Покращення показників енергоефективності в результаті виконання Програми

зменшення енергоємності виробництва

відсотків

20
20

зменшення обсягу витрат паливно-енергетичних ресурсів

-“-

40
40”.
вгору