Документ 877-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2016
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 759-2017-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 877
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 877

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

1. В абзаці другому пункту 3 § 35 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 21, ст. 829), слова “Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 346 “Про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1847, № 77, ст. 2181; 2015 р., № 3, ст. 60; 2016 р., № 21, ст. 829, № 24, ст. 942):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції”;

2) вступну частину викласти в такій редакції:

“Відповідно до частини другої статті 1, статті 21 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 р., та Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 р. Кабінет Міністрів України постановляє:”;

3) пункт 1 після слів “у сфері європейської” доповнити словами “та євроатлантичної”;

4) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Установити, що відповідно до статті 21 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та контроль:

1) у сфері європейської інтеграції з питань:

розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції та домовленостей між Україною та Європейським Союзом;

співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами - членами Європейського Союзу у сфері європейської інтеграції;

адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС);

виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і домовленостей між Україною та Європейським Союзом;

діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними договорами України у сфері європейської інтеграції;

цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері європейської інтеграції;

залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції;

інформування громадськості у сфері європейської інтеграції;

залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції;

кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;

2) у сфері євроатлантичної інтеграції з питань:

співробітництва між Україною та НАТО і державами - членами зазначеної організації у сфері євроатлантичної інтеграції;

координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та взаємодії з НАТО у рамках річних національних програм співробітництва України з НАТО;

політичного та політико-військового діалогу з НАТО в рамках Комісії Україна - НАТО та інших спільних органів;

координації та моніторингу реалізації проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України, програм “Партнерство заради миру”, “Наука заради миру та безпеки” та інших програм НАТО;

адаптації законодавства України до вимог НАТО;

інформування громадськості у сфері євроатлантичної інтеграції;

реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО;

взаємодії з громадськістю, зокрема в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО;

взаємодії з Міжнародним секретаріатом НАТО, Міжнародним військовим штабом НАТО, контактним Посольством НАТО в Україні, Представництвом НАТО в Україні, іншими структурами НАТО, акредитованими в Україні, а також з радниками НАТО і держав - членів НАТО.”;

5) у тексті постанови слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” в усіх відмінках замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку;

6) у Положенні про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення викласти в такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції” замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції”;

в абзаці другому слова “європейської інтеграції” замінити словами “європейської та євроатлантичної інтеграції”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Основними завданнями Урядового офісу є забезпечення діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо:

координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання:

- Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;

- річних національних програм Україна - НАТО (далі - національні програми), рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів України з питань євроатлантичної інтеграції та домовленостей між Україною та НАТО та уповноважених органів НАТО;

планування, проведення моніторингу та оцінки ефективності та результативності виконання завдань:

- у сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;

- у сфері євроатлантичної інтеграції, у тому числі з виконання національних програм;

координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання:

- Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;

- національних програм, інших міжнародних договорів України з питань євроатлантичної інтеграції і домовленостей між Україною та НАТО та уповноважених органів НАТО;

удосконалення системи та механізму координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

4. Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить моніторинг та оцінювання ефективності виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, за результатами готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, висновки та рекомендації;

2) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди, за результатами готує висновки та рекомендації;

3) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо вдосконалення інституціонального механізму у зазначених сферах, що вносяться в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

4) здійснює координацію підготовки проектів програмних документів та планів заходів у сфері європейської інтеграції на предмет відповідності цілям Угоди та проводить їх експертну оцінку, за результатами готує висновки і рекомендації;

5) проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;

6) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці та проведенні засідань Кабінету Міністрів України та засідань урядового комітету, до повноважень якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема розгляду питань імплементації Угоди, підготовки до спільних засідань відповідно Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, виконання їх рішень та рекомендацій;

7) забезпечує підготовку спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС і засідань їх української частини, виконує функції секретаріатів української частини зазначених органів, а також бере участь в організації підготовки спільних засідань та засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції;

8) організовує щокварталу зустрічі за участю членів двосторонніх органів асоціації з Української Сторони з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС;

9) проводить аналіз діяльності органів виконавчої влади щодо залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, та готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності такої роботи;

10) здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності їх проведення;

11) готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо:

удосконалення механізму розроблення та здійснення заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

залучення представників громадянського суспільства до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

підвищення ефективності здійснення заходів з адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) та стандартів НАТО;

врегулювання розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди;

удосконалення договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО;

ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і визначення їх головного розробника;

12) проводить в установленому порядку експертизу відповідності проектів нормативно-правових актів, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, а також врахування права Європейського Союзу (acquis ЄС);

13) забезпечує здійснення перекладу acquis ЄС на українську мову, оновлення глосарія термінів acquis ЄС;

14) готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Міністрові Кабінету Міністрів України аналітичні та інформаційні матеріали з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

15) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці проектів листів Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, адресованих посадовим особам ЄС та НАТО, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представникам закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

16) вживає в межах своїх повноважень заходів до підготовки матеріалів для участі Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України у переговорах, нарадах, зустрічах з посадовими особами ЄС та НАТО, іноземних держав, міжнародних організацій, а також представниками закордонних неурядових організацій, підприємств та установ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, готує за результатами таких заходів проекти відповідних протоколів та резолюцій;

17) готує в межах своїх повноважень висновки стосовно проектів директив, вказівок, технічних завдань, що визначають позицію України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, які в установленому порядку вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України чи Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції;

18) здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

19) забезпечує координацію підготовки та виконання програмних документів і планів заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди та забезпечення співробітництва між Україною та НАТО;

20) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання Угоди, які подаються Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості;

21) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання національних програм, які подаються Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до НАТО та виносяться на розгляд громадськості;

22) організовує взаємодію заступників міністрів з питань європейської інтеграції, а також заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання європейської інтеграції, зокрема шляхом проведення регулярних нарад, зустрічей, утворення робочих груп;

23) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та координує їх діяльність;

24) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів;

25) забезпечує підготовку засідань Комісії з координації співробітництва з НАТО та виконує функцію секретаріату зазначеної Комісії, підготовку засідань спільних робочих груп Україна - НАТО, інших двосторонніх робочих груп, утворених відповідно до національних програм та інших програм НАТО;

26) організовує взаємодію національних координаторів з питань співробітництва з НАТО та членів Комісії з координації співробітництва з НАТО, а також інших представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено питання євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом проведення нарад, зустрічей, утворення робочих груп;

27) здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням доручень і резолюцій Прем’єр-міністра України, резолюцій Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції;

28) запитує в установленому порядку в органах виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до його компетенції;

29) виконує інші завдання відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України.”;

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Урядовий офіс у межах своїх повноважень за координації МЗС взаємодіє з органами та агентствами ЄС, посольствами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, Представництвом України при ЄС, Міжнародним секретаріатом та Міжнародним військовим штабом НАТО, іншими органами та агенціями НАТО, посольствами держав - членів та держав - партнерів НАТО в Україні, Представництвом НАТО в Україні, Місією України при НАТО, іншими дипломатичними і консульськими установами України за кордоном.”;

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Урядовий офіс очолює директор (далі - директор Урядового офісу), який має першого заступника та заступників.

Діяльність Урядового офісу спрямовується та координується Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

10. Директор Урядового офісу призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.”;

у підпунктах 3-6 і 9 пункту 11 слова “європейської інтеграції” замінити словами “європейської та євроатлантичної інтеграції”;

7) у додатку до постанови:

назву додатка викласти в такій редакції:

СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ
Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом та Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”;

слова “Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції”;

слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700 “Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 100, ст. 2957; 2015 р., № 60, ст. 1956; 2016 р., № 24, ст. 942):

1) у підпункті 2 та абзаці п’ятому підпункту 6 слова “заступник Міністра Кабінету Міністрів України - директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у підпунктах 4, 4-1 і 9 слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” в усіх відмінках замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

3) в абзаці першому підпункту 7 та підпункті 8 слова “європейської інтеграції” замінити словами “європейської та євроатлантичної інтеграції”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 “Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942):

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС”, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

у пункті 5 слова “Прем’єр-міністром України” замінити словами “Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції,”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Голова підкомітету або діалогу від України у взаємодії з Урядовим офісом та відповідними центральними органами виконавчої влади готує вказівки та в установленому порядку вносить їх разом з проектом складу делегації на розгляд Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.”;

у пункті 1 додатка до Порядку у графі “Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи” слова “Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

5. Доповнити Порядок підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3036), пунктом 6-1 такого змісту:

“6-1. Погоджений МЗС проект вказівок для участі у засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, їх підкомітетів, а також діалогів Україна - ЄС, затверджується Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.”.вгору