Документ 877-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 листопада 2013 р. № 877-р
Київ

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423

Внести до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423 “Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем’єр-міністра України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1856; 2011 р., № 36, ст. 1488; 2013 р., № 10, ст. 382) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 877-р

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 423

Доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Подання про привітання, оголошення подяки працівникам або трудовим колективам підприємств, установ, організацій та державних органів вноситься міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією, на території якої розташовано підприємство, установа, організація або державний орган. Подання про привітання, оголошення подяки працівникам та трудовим колективам центрального апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади вноситься без зазначеного погодження.

Подання про привітання, оголошення подяки працівникам або трудовим колективам підприємств, установ, організацій та державних органів вноситься Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування за погодженням відповідно з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємство, установа, організація. У разі коли таке подання вноситься стосовно працівників або трудових колективів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, воно погоджується з відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.вгору