Документ 876-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2011 р. N 876
Київ
Про затвердження Порядку надання у 2011 році коштів
на покриття тимчасових касових розривів спеціального
фонду державного бюджету, пов'язаних з виконанням
бюджетної програми "Розвиток мережі і утримання
автомобільних доріг загального користування"

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання у 2011 році коштів на покриття
тимчасових касових розривів спеціального фонду державного бюджету
( 2857-17 ), пов'язаних з виконанням бюджетної програми "Розвиток
мережі і утримання автомобільних доріг загального користування",
що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2011 р. N 876
ПОРЯДОК
надання у 2011 році коштів
на покриття тимчасових касових розривів спеціального
фонду державного бюджету ( 2857-17 ), пов'язаних
з виконанням бюджетної програми "Розвиток мережі
і утримання автомобільних доріг
загального користування"

1. Цей Порядок визначає механізм надання у 2011 році коштів
Укравтодору на покриття тимчасових касових розривів спеціального
фонду державного бюджету ( 2857-17 ), пов'язаних з виконанням
бюджетної програми "Розвиток мережі і утримання автомобільних
доріг загального користування" (далі - бюджетна програма), шляхом
надання позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на
умовах повернення до кінця року без нарахування відсотків за
користування такими позиками.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
платоспроможність Казначейства - здатність органів
Казначейства своєчасно та у повному обсязі забезпечувати виконання
платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та
інших клієнтів;
тимчасовий касовий розрив - недостатня спроможність
Укравтодору на початок поточного місяця за рахунок наявного
залишку коштів та очікуваних надходжень спеціального фонду
державного бюджету ( 2857-17 ), що зараховуються на виконання
бюджетної програми, погасити бюджетні фінансові зобов'язання, які
можуть виникнути протягом наступного місяця відповідно до
укладених договорів про оплату робіт та послуг.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному
кодексі України ( 2456-17 ).
3. Укравтодор складає щомісяця розрахунок тимчасових касових
розривів наступного місяця з урахуванням необхідних видатків у
наступному місяці на оплату робіт та послуг, які виконуються
(надаються) за бюджетною програмою, та наявних і очікуваних
грошових активів спеціального фонду (в тому числі залишків
бюджетних коштів), що зараховуються на виконання бюджетної
програми, і в разі потреби письмово звертається не пізніше ніж за
два робочих дні до початку наступного місяця до Казначейства щодо
надання позики, необхідної для покриття тимчасових касових
розривів, разом з розрахунком відповідної суми.
Копія звернення надсилається Мінфіну.
4. Казначейство розглядає протягом одного робочого дня
звернення Укравтодору і з урахуванням своєї платоспроможності,
оцінки ризиків її втрати приймає рішення щодо надання позики
Укравтодору.
5. Позика надається шляхом перерахування коштів з єдиного
казначейського рахунка на рахунок Укравтодору, відкритий у
Казначействі, про що між Казначейством і Укравтодором укладається
відповідний договір. Позика надається на умовах її погашення до
кінця поточного бюджетного періоду без нарахування відсотків за її
користування.
6. У разі неможливості надати позику Казначейство того ж дня
повідомляє Укравтодору та інформує про це Мінфін для остаточного
вирішення питання.
7. Погашення позики здійснюється за рахунок надходжень
спеціального фонду державного бюджету ( 2857-17 ). Кінцевим
строком погашення позики є 15 грудня 2011 року.
8. Операції з надання позик відображаються у бухгалтерському
обліку виконання державного бюджету у порядку, встановленому
Казначейством.вгору