Документ 876-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 23, ст.283 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 11 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:
1. Третє речення частини третьої виключити.
2. Після частини третьої доповнити трьома новими частинами
такого змісту:
"Молоді громадяни, які не мають дітей, сплачують кредит з
відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних суми
заборгованості за кредитом.
Молоді громадяни, які мають одну дитину, звільняються від
сплати відсотків за користування кредитом. Молодим громадянам, які
мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25
відсотків суми зобов'язань за кредитом, а молодим громадянам, які
мають трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за
кредитом.
Порядок надання пільгових довгострокових кредитів для
здобуття вищої освіти молодим громадянам та їх пільгового
погашення визначає Кабінет Міністрів України".
У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно
частинами сьомою - десятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади прийнятих ними
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 876-VIвгору