Документ 874-2015-п, перша редакція — Прийняття від 21.10.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 874
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про прокуратуру”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 874

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2004 р., № 43, ст. 2840; 2006 р., № 50, ст. 3313) слова “відповідні органи прокуратури та” виключити.

2. У пункті 53 Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1872 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 52, ст. 2259), слова “або прокурора” виключити.

3. В абзаці другому пункту 6 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 90, ст. 3651), слова “нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю” замінити словами “накази Генерального прокурора України нормативно-правового змісту, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації”.

4. В абзаці другому пункту 4 Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2527; 2006 р., № 9, ст. 552; 2011 р., № 71, 2684), слово “прокуратури,” виключити.

5. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 10, ст. 381; 2014 р., № 34, ст. 913):

1) пункт 2 § 18 викласти в такій редакції:

“2. У засіданні Кабінету Міністрів відповідно до закону можуть брати участь народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Голова Національного банку або його заступник, Голова Антимонопольного комітету та уповноважений Президентом України представник, а також Генеральний прокурор України або його заступник.”;

2) пункт 2 § 146 викласти в такій редакції:

“2. Окремі ухвали судів, що надійшли до Кабінету Міністрів, за рішенням Прем’єр-міністра надсилаються у день їх надходження керівникові органу виконавчої влади, до компетенції якого належить порушене питання, для відповідного реагування.

Керівник органу виконавчої влади вживає необхідних заходів для усунення порушення та інформує про результати Кабінет Міністрів, а у разі, коли питання потребує прийняття рішення Кабінетом Міністрів, вносить в установленому порядку відповідні пропозиції.

Відповідь суду про результати розгляду окремої ухвали суду та вжиті заходи надає Прем’єр-міністр. Проект відповіді готує Секретаріат Кабінету Міністрів на підставі поданої органом виконавчої влади інформації або прийнятого Кабінетом Міністрів рішення у місячний строк, що обчислюється з дня надходження ухвали.”;

3) у § 150:

у першому реченні пункту 1 слова “Відповідно до Закону України “Про прокуратуру” виключити;

у пункті 2 слова “Відповідно до закону” виключити;

4) у § 151:

назву параграфа викласти в такій редакції:

“Надання тимчасового доступу до документа”;

пункти 1-3 виключити.

6. Абзац другий пункту 6 Порядку здійснення державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 935 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2761; 2009 р., № 44, ст. 1473), виключити.

7. У підпункті 10 пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 93, ст. 3068; 2012 р., № 45, ст. 1769), слова “документах прокурорського реагування,” виключити.

8. В абзаці другому пункту 22 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2015 р., № 57, ст. 1869), слова “чи прокуратури” виключити.

9. У Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2431; 2013 р., № 9, ст. 334, № 30, ст. 1035):

1) підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“3) розглядають письмові звернення (вимоги) щодо виконання виконавчих документів осіб, які беруть участь у справі, державних виконавців, а також прокурорів - учасників виконавчого провадження.”;

2) підпункт 2 пункту 13 виключити;

3) в абзаці другому пунктів 36 і 42 слова “та відповідному органу прокуратури” виключити;

4) в абзаці першому пункту 43 слова “Орган прокуратури,” виключити.

10. Пункт 7 додатка 15 до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433; 2013 р., № 10, ст. 381), виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 874

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 174 “Про затвердження Порядку та умов виплати компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або одноразової грошової допомоги у разі його загибелі” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 623).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. № 386 “Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника прокуратури України та зразка такого посвідчення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 38, ст. 1419).

3. Пункт 58 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).вгору