Документ 873-XIV, поточна редакція — Прийняття від 08.07.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння найменування новоутвореному населеному
пункту Костянтинівського району Донецької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 35, ст.314 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти новоутвореному населеному пункту Костянтинівського
району Донецької області найменування - село Осикове.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 8 липня 1999 року
N 873-XIVвгору