Документ 873-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 100-річчя
першої прижиттєвої діагностики
гострого інфаркту міокарда
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.369 )

У вересні 2009 року виповнюється 100 років всесвітньо
визнаної першої прижиттєвої діагностики гострого інфаркту міокарда
вітчизняними клініцистами В.П. Образцовим і М.Д. Стражеском.
Зважаючи на високу поширеність та смертність від інфаркту міокарда
в Україні, на необхідність посилення уваги до подальшої реалізації
Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року
N 761 ( 761-2006-п ), і Програми профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні, затвердженої Указом Президента
України від 4 лютого 1999 року N 117/99 ( 117/99 ), Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Президенту України Ющенку В.А. оголосити
2009 рік "Роком боротьби з інфарктом міокарда в Україні".
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розробити заходи
щодо відзначення 100-річчя першої прижиттєвої діагностики в
Україні гострого інфаркту міокарда, якими, зокрема, передбачити:
здійснення всебічного аналізу ходу виконання Державної
програми запобігання та лікування серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки ( 761-2006-п ) і
Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в
Україні ( 117/99 ) та здійснити практичні дії щодо їх реалізації;
проведення у вересні 2009 року національного конгресу
кардіологів України;
заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази
Національного наукового центру "Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска" та Національного інституту
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Академії медичних
наук України;
здійснення Міністерством охорони здоров'я України,
Національною академією наук України, Академією медичних наук
України інформаційно-профілактичних заходів щодо лікування
інфаркту міокарда серед населення;
випуск ювілейної монети Національного банку України у зв'язку
із цією датою.
3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України організувати цикли тематичних телевізійних і
радіопередач, забезпечити широке висвітлення в засобах масової
інформації заходів з відзначення 100-річчя першої прижиттєвої
діагностики в Україні гострого інфаркту міокарда, забезпечити
підготовку спеціальних передач про видатних учених, колективи
наукових медичних установ, які працюють у цій галузі.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 873-VIвгору