Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 20.03.1991873-XII
Документ 873-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.01.2001, підстава - 2121-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 25, ст. 282 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 317/94-ВР від 21.12.94, ВВР, 1994, N 52, ст.467 )
( У назві та тексті Постанови слова "Української РСР",
"Української Радянської Соціалістичної Республіки",
"Українській РСР" замінено відповідно словами
"України", "Україні" згідно з Постановою ВР N 317/94-ВР
від 21.12.94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) з 1 травня 1991 року. Встановити, що дія цього Закону поширюється на всі
розташовані в Україні банки.
2. Оголосити власністю України Український республіканський
банк Держбанку СРСР, Український республіканський банк державного
комерційного промислово-будівельного банку "Укрпромбудбанк",
Український республіканський банк Ощадного банку СРСР,
Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їх
мережею, обчислювальними центрами, усіма активами, пасивами, а
також Українське республіканське управління інкасації Держбанку
СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій.
3. Створити на базі Українського республіканського банку
Держбанку СРСР Національний банк України.
4. Встановити, що до введення в Україні власної національної
грошової одиниці в республіці функціонує загальносоюзна грошова
система, а всі взаємовідносини з Держбанком СРСР, центральними
банками союзних республік Національний банк України здійснює на
основі відповідних міжбанківських угод.
5. Національному банку України до 1 травня 1991 року
розробити проект Статуту Національного банку, визначити структуру
і чисельність центрального апарату, підпорядкованої мережі установ
і подати на затвердження Президії Верховної Ради України.
6. Доручити Раді Міністрів України і Національному банку
України до 15 квітня 1991 року внести у Верховну Раду України
пропозиції щодо розміру та джерел формування статутного фонду
Національного банку України.
7. Національному банку України до 1 листопада 1991 року: встановити порядок видачі ліцензій на здійснення операцій в
іноземній валюті в Україні та за кордоном і переглянути всі
видані ліцензії на здійснення цих операцій; провести перереєстрацію усіх розташованих на території
республіки банків, їх філіалів та інших кредитних установ. Банки, їх філіали та інші кредитні установи, які не пройшли
до 1 листопада 1991 року перереєстрації у Національному банку
України, вважаються не діючими.
8. Встановити плату за реєстрацію комерційних банків, змін
(доповнень) до установчих документів комерційних банків у розмірі
ста неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, а за видачу
ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті - п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів заробітної плати. ( Пункт 8 в редакції Постанови ВР N 317/94-ВР від 21.12.94 )

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 20 березня 1991 року
N 873-XIIвгору