Документ 872-2001-п, попередня редакція — Редакція від 19.10.2012, підстава - 930-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2001 р. N 872
Київ
Про затвердження Порядку створення і
ведення Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Відповідно до статті 37 Закону України "Про курорти"
( 2026-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок створення і ведення Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
екології та природних ресурсів протягом п'яти місяців розробити і
затвердити за погодженням з Державним комітетом статистики,
Державним комітетом по земельних ресурсах, Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики, Державним комітетом
молодіжної політики, спорту і туризму та Національною академією
наук перелік та форму подання відомостей, що включаються до
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 872
ПОРЯДОК
створення і ведення Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів

1. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів (далі -
Кадастр) є зводом відомостей про кількість, якість та інші важливі
характеристики всіх природних лікувальних ресурсів, що виявлені та
підраховані на території України, а також можливі обсяги, способи
і режими їх використання.
2. До Кадастру включаються відомості у формі текстових,
цифрових та графічних (картографічних) матеріалів щодо видів
(типів) природних лікувальних ресурсів: мінеральні і термальні
води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська
вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування,
медичної реабілітації та профілактики захворювань кліматичними
умовами.
3. Для створення і ведення Кадастру використовуються
відомості з документованих джерел інформації, зокрема:
про медико-біологічну оцінку (бальнеологічний висновок)
якості та цінність природних лікувальних ресурсів, визначення
методів їх використання - за даними МОЗ;
про природні об'єкти і комплекси із сприятливими для
лікування кліматичними умовами, їх екологічні та
інженерно-геологічні характеристики - за даними МОЗ і
Мінприроди; { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
про експлуатаційні запаси, обсяги видобутку, підготовки,
переробки та характер використання родовищ лікувальних підземних
мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що
належать до природних лікувальних ресурсів, - за даними Державного
фонду родовищ корисних копалин;
про інженерну та транспортну інфраструктуру територій
поширення природних лікувальних ресурсів - за даними
містобудівного кадастру населених пунктів;
про географічне положення природних лікувальних ресурсів - за
даними Державного картографо-геодезичного фонду.
Для створення і ведення Кадастру може використовуватися
інформація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних
спостережень, аналітичних робіт тощо.
4. Кадастр застосовується для:
здійснення ефективного поточного і перспективного
використання природних лікувальних ресурсів у санаторно-курортному
лікуванні, медичній реабілітації, рекреації населення;
забезпечення раціонального видобутку, використання та охорони
природних лікувальних ресурсів;
створення сприятливих умов для лікування, профілактики
захворювань та відпочинку людей;
удосконалення системи проведення природоохоронних заходів,
створення округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
курортів;
вирішення інших питань, пов'язаних з використанням природних
лікувальних ресурсів.
5. Кадастр створюється і ведеться МОЗ.
Користувачами Кадастру є центральні і місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та громадяни.
Відомості Кадастру надаються центральним і місцевим органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.
6. З метою деталізації порядку створення і ведення Кадастру,
визначення складу його даних, порядку обміну інформацією та
вирішення інших питань розробляється інструкція, яка
затверджується МОЗ за погодженням з Мінприроди, Держстатом,
Держземагентством, Мінрегіоном, Мінінфраструктури та Національною
академією наук. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
7. Для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій та громадян у наданні відомостей
з Кадастру створюється автоматизована система його ведення, яка
базується на використанні ГІС-технологій.
8. Створення і ведення Кадастру здійснюється в межах
асигнувань, що передбачаються МОЗ у Державному бюджеті України на
відповідний рік.вгору