Документ 872-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення у 2009 році іменних стипендій
Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених" ( 774-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2007 р., N 17, ст. 257; 2009 р., N 6, ст. 58)
призначити у 2009 році 14 іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно
пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали
докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою
вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис.
гривень щомісяця кожна:
АЛЕКСІЄВЕЦЬ Лесі Миколаївні - професору кафедри нової та
новітньої історії і методики викладання історії Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
ВАСИЛЬЄВУ Олексію Миколайовичу - доценту кафедри теоретичної
фізики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
ВАХНЕНКО Тетяні Петрівні - провідному науковому співробітнику
відділу фінансового та бюджетного прогнозування Інституту
економіки та прогнозування Національної академії наук України;
ВАХОВИЧ Ірині Михайлівні - декану факультету бізнесу Луцького
національного технічного університету;
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - старшому науковому
співробітнику відділу технічної механіки Інституту прикладної
математики і механіки Національної академії наук України;
ЄВСТЕГНЄЄВУ Максиму Павловичу - професору кафедри фізики
Севастопольського національного технічного університету;
ЄМЦЮ Олександру Вікторовичу - старшому науковому
співробітнику відділу геології та геохімії рудних родовищ
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка Національної академії наук України;
КАПУСТЯНУ Олексію Володимировичу - доценту кафедри
диференціальних та інтегральних рівнянь Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
ЛОБОДІ Андрію Володимировичу - доценту кафедри вищої та
прикладної математики Одеського державного екологічного
університету;
МОРСЬКІЙ Лілії Іванівні - доценту кафедри педагогіки
Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка;
НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - професору кафедри
обчислювальної математики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
ПАВЛЕНКО Ірині Ігорівні - декану фінансово-економічного
факультету Національного гірничого університету;
САРІБЄКОВІЙ Діані Георгіївні - професору кафедри хімічної
технології і дизайну волокнистих матеріалів Херсонського
національного технічного університету;
ЧИЖЕВСЬКІЙ Людмилі Віталіївні - професору кафедри
бухгалтерського обліку і контролю Житомирського державного
технологічного університету.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виплату іменних стипендій Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених, починаючи з 1 січня 2009 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 872-VIвгору