Про зміну меж міста Бібрки Перемишлянського району Львівської області
Постанова Верховної Ради України від 08.07.1999871-XIV
Документ 871-XIV, поточна редакція — Прийняття від 08.07.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Бібрки Перемишлянського району
Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 35, ст.312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Бібрки Перемишлянського району
Львівської області 210,4 гектара земель Бібрської міської ради та
затвердити межі міста загальною площею 390,4 гектара.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 8 липня 1999 року
N 871-XIVвгору